Vítejte na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
 

Hlavní Menu
· Hlavní
· Novinky
· Download
· Historie
· Moderní zbraně
· Časopisy
· Literatura
· Odkazy
· Puškaři
· Krnkové
· Střelnice
· Zabezpečení zbraní
· Lidé kolem zbraní
· Muzea a cestování
· Vzdělávání
· Zbrojní zákon
· Galerie
· Váš účet
· Poslat příspěvek
· Statistika
· 20 Nej...Další volby
· Inzerce a diskuse
· Archiv článků
· Seznam členů
· Zprávy členům
· Doporučte nás
· Kontakt

Anketa
Ve Střelecké revui nejraději čtu články na téma

Moderní zbraně (včetně testů)
Historické zbraně
Chladné zbraně
Příslušenství
Přehled knih
Poradna
Sportovní střelba
Vojenská technikaVýsledky
Ankety

Hlasů: 3059
Komentářů 4

Kdo je Online
Právě je 88 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Languages
Vyberte si jazykové rozhraní:


Historie: Samočinné bambitky opakovačky.
Posted on Tuesday, 20. March 2007 @ 06:00:00 CET od Jan_Tetřev

Články Samočinné bambitky opakovačky vykonávají samočinně rozmanité výkony při střelbě, totiž otevírání a uzavírání závěru, nabíjení i vyhazování vystřelených nábojnic a natahování zámku, tak že střelci zbývá jen mířiti a tlačiti na spoušť.

Podává B. Fiala.Jsouce prosty vad revolverů, vytlačily již samočinné bambitky opakovačky z užívání ve vojště některých států, ačkoliv se první modely opakovacích bambitek vyskytly teprve asi před deseti roky. Hlavní výtka, jež se revolverům činí, je totiž ta, že není při nich náležitě těsného spojení mezi nábojnicovým bubínkem a hlavní. Při výstřelu unikne část plynů mezerou; což má vliv jak na dostřel, tak i na přesnost střelby.

Když se na př. při francouzském armádním revolveru vzoru z r. 1892 odstranila ona mezera, jež měřila asi 1/4 mm, zvýšila se počátečná rychlost střely o 26 m. Kromě uvedené vady naráží střela obyčejně na zadní hranu hlavně. To se dá při uvedeném revolveru velmi snadno zjistiti: pozorujeť se totiž po střelbě na zadní hraně hlavně růžové zabarvení, jež pochází od utrženýcb jemných částiček z měděného obalu střely.

Unikání plynů mezerou a opětované nárazy na zadní hranu hlavně vedou časem nutně k takovému poškození revolveru, že je k službě nepotřebným. Proto se četní vynálezci pokoušeli vady tyto odstraniti tím, že sestrojili revolvery, kdež se při výstřelu bubínek pošine kupředu a přitiskne se těsně k hlavni. Revolverů takových užívá na př. naše a ruské vojsko.

Avšak i přes toto zdokonalení zbyla revolveru ještě jedna značná vada. Stačí-li při pomalé střelbě, kdy se kohoutek předem natahuje, toliko poměrně slabý tlak (asi 4 kg) na spoušť, je třeba při rychlo střelbě tlaku téměř dvojnásobného (asi 7 kg), poněvadž se samočinně bubínek otáčí a kohoutek natahuje. Za těchto okolnosti je nemožno přesné míření, nehledě ani k tomu, že se odchylky hlavně ještě zvětšují zpětným nárazem při výstřelu. Tato vada, vězící v samém principu revolveru, nedá se odstraniti a proto se musilo přikročiti k sestrojení nové střelné zbraně na jiném základu.

Úkol ten byl rozřešen užitím opakovacího ústrojí vojenských pušek, avšak nabíjení a natahování nárazné jehly se děje samočinně zpětným nárazem při výstřelu. U nových bambitek tvoří lůžko nábojnice s hlavní celek, tak že není zde unikání plynů a nárazu na zadní hranu hlavně. Stisknutí spouště žádá jen nepatrného' tlaku, kterým se hlaveň ze správného směru nevychýlí, a zpátečního nárazu při výstřelu téměř vůbec není. Při výstřelu pošine tlak plynů na dno nábojnice závěru nazad, při čemž se napne zpružina, která ihned pošine závěru do původní polohy a nová nábojnice všine se do hlavně.

Většina samočinných bambitek opakovaček účinkuje dle popsaného principu. U některých se pošinují hlaveň i závěra společně, u jiných je hlaveň pevná a pošinuje se jen závěra. Při prvé soustavě jsou před výstřelem obě jmenované části (t.j. B) těsně spojeny (obr. 4a). Při výstřelu pošine se nejdříve na zad závěra B, jež pak pošine také hlaveň A, ale jen o několik millimetrů (obr. 4 b), načež se pohybuje dále jen závěra. Při tomto pohybu se vyhodí vystřelená nábojnice, natáhne se nárazná jehla a stlačí vratná zpružina R. Ukončivši zpětný pohyb, vrací se závěra účinkem zpružiny R kupředu, při čemž nejdříve všine novou nabitou nábojnici do lůžka v hlavni, a sjednotivši se s touto, pošine se do původní polohy před výstřelem. Výkon střelcův se tedy omezuje jenom na míření a stisknuti spouště.

Na tento způsob účinkují bambitky Mauserova, velký model Browningův, Bergmannova z r. 1897, Borchardtova, Mannlicherova, Schwarzlose-ova, Kromarova, Parabellum a jiné.

Dlužno připomenouti, že závěra není držena, aby se neotevřela, pokud střela neopustí hlaveň, avšak jednak setrvačnost hmoty závory a odpor vratné zpružiny způsobují_ že- střela dříve vyletí, nežli se závora počne pošinovati. Závěry bez upevnění se hlavně hodí pro střelné zbraně určené k obraně na malou vzdálenost, jež střílejí s malou počáteční rychlostí. Jinak tomu je při bambitkách, kde počátečná rychlost střely měříaž 500 m ve vteřině. Při těch je nutno závěru upevniti (uklínovati), aby se odloučila od hlavně, až když střela tuto opustí. Tak na př. při bambitce Mauserově proletí střela hlavní ve 4 desetimilliontinách vteřiny, v kterémžto čase hlaveň se závěrou se pošinou nazad o 1'12 mm, kdežto oddělení obou částí nastává až po dráze 3 mm.

Kromě popsaných soustav jsou ještě jiné samočinné bambitky, jež účinkují dle dvou principů.

Je to především soustava s h1avní kupředu posuvnou. Zarážka B je pevná. Při výstřelu jest unášena hlaveň kupředu střelou, jež se prodírá vnitřními šroubovými závity (obr. 6. a i b). Tato soustava je málo roz šířena a jest upotřebena toliko Mannlicherem (vzor z r. 1894). Konečně jsou, bambitky účinkující přímým tlakem plynů, avšak to se hodí dobře jen pro pušky.

Při druhé soustavě (obr. 5. a i b) je hlaveň pevná a pošinuje se jen závěra, jež účinkuje jinak jako v případě předchozím. Sem patří bambitky Bergmannova z r. 1896, Mannlicherova z r. 1900, hlavně pak Browningova malý model. Tato je zavedena ve vojště belgickém a je vůbec nejvíce rozšířena. Spatřujeme ji ve výkladech skoro všech zbrojířů a bylo jí rozprodáno již více než 100.000 kusů. Proto zasluhuje, abychom Ji podrobněji popsali.Bambitku Browningovu spatřujeme na obr. 3. v řezu podélném. Hlavní její části jsou: dutá rukojeť tvořící zásobnici, do níž se vsouvá spodem pouzdro se 7 nábojnicemi, držené háčkem, aby nevypadlo, hlaveň B, našroubovaná na trup bambitky, a posuvná závěra V. Tato tvoří vpředu dvě trubky, Spodní trubka objímá hlaveň, horní C jest opatřena muškou a obsahuje vratnou zpružinu. Horní trubka je v zadní části dole opatřena podélným výřezem a spojuje se s vlastní závěrou, která se souvá mezi postranicemi trupu bambitky. Ve spodní části závěry jest uložena nárazná jehla P.

Když je zásobnice naplněna, je třeba s počátku vložiti jednu nábojnici do lůžka v hlavni. Za tím účelem pošineme závěru nazad, uchopíce ji v místech opatřených f)Tharr.i (obr. 1.), a pak ji pustíme. Závěra uzavře opět hlaveň, při čemž do ní všine horní nábojnici. Stiskne-li střelec spoušť G, pošine tato nazad rámeček g (obr. 2.), který objímá zásobnici. Rámeček se opře o palec na přivorce.5, čímž se tato otočí kolem svého čípku. Tím se sníží zub přívorky, který vyjde ze záběru se zářezem v nárazné jehle. Tato, jsouc uvolněna, je mrštěna kupředu páčkou L účinkem vratné zpružiny a narazí na zápalku nábojnice. Při výstřelu se závěra prudce pošine nazad (obr. 3.), při čemž vyhodí vystřelenou nábojnici a stlačí vratnou zpružinu. Tato se rozepne, jakmile spodní trubka, jež objímá hlaveň, narazí na trup bambitky, a tím omezí další pohyb nazad. Při návratu závěry kupředu všine se horní nábojnice do lůžka v hlavni. Nárazná jehla je při tomto pohybu zachycena zubem přívorky a tím se natáhne - (obr. 2.). Jakmile se tyto výkony dokončí, může se znovu stisknouti.

Nabitá bambitka se dá přenášeti bez nebezpečí nahodilého výstřelu, což umožňuje zvláštní bezpečnostní zarážka. Na levé vnější straně je totiž uspořádána páčka (obr. 3.), která otáčí válcovitým čípkem, procházejícím kolmo rukojetí (obr. 2. a 3.). Tyčka jest sříznuta dvěma rovinami k sobě kolmými a prochází výřezem v přívorce. V poloze vyznačené obr. 2. a 3. nepřekáží ani pohybu závěry, ani otáčení přívorky. Otočí-li se však páčka nahoru, přijde válcovitá část čípku na levo a nahoru, tak že se opře jednak o výřez přívorky a vnikne do výřezu v závěře. Pošinutí této a otočení oné je pak nemožno.

Bambitka Browningova má ráž 7'64 mm a váží prázdná 615 g. Počátečná rychlost střely je 212 m ve vzdálenosti 10 m od ústí. Všech 7 nábojnic může být vystřeleno za 11/2vteřiny. Je to zbraň jednoduché, silné konstrukce a dá se snadno nositi, poněvadž je plochá. Toť jsou. vlastnosti, jimiž dobývá si úspěchu.

Bezpečnost uzavření hlavně je zde tedy dokonalá.

Samočinné bambitky opakovačky, jichž se dosud užívá ve vojště různých států, jsou hlavně určeny jako zbraň důstojníků a zvláštních oddílů. V užívání jsou: v Belgii Browningův malý model, který jsme popsali, v Bulharsku, Svédsku, Německu, Spojených státech severoamerických a v Argentině soustava Borchard-Lueger-ova, V Německu, Italii a Anglii soustava Mauserova z r. 1896, a ve Spanělsku soustava Bergmannova z r. 1903.Tento nikoli již nejnovější text jsme převzali z časopisu Vynálezy a pokroky z r.1907.


 

 
Příbuzné odkazy
· KDE
· SETI Institute
· Více o Články
· Novinky od Jan_Tetřev


Nejčtenější článek o Články:
Samonabíjecí plynová pistole Drulov DU-10 Condor


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím najděte si čas a hlasujte pro tento článek:

Špatný
Průměrný
Dobrý
Výborný
SkvělýMožnosti

Vytisknout stránku  Vytisknout stránku

Poslat tento článek známým  Poslat tento článek známým

"Přihlášení" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentářů
Práhy
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
 

Re: Samočinné bambitky opakovačky. (Skóre: 1)
od Jerry (jerry@a-contact.cz) v Tuesday, 20. March 2007 @ 22:49:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.a-contact.cz/lyard1
Shledav, že šinutí závěry mé samočinné bambitky opakovací valně připomíná system browningův, zde v nápodobě jiné popsaný, lačně jsem hltal další popis technický. Ku konci dostavilo se však rozčarování značné - i u mé bambitky samočinné, typu moderního, jest mi souhlasiti s tvrzením autora dávného: "Výkon střelcův se tedy omezuje jenom na míření a stisknuti spouště".
Jest s podivem, že nikdo za léta uplynuvší, nesestrojil bambitku zcela jednoduchou, jež by střelce únavného míření zbavovala. O oblibě takovéto zbraně ve vojště, ano i v ochraně osobní, neníť pochyb.
Budiž má myšlénka, prostotou svou ženiální, pobídkou pro řemeslníky obratné, k pilnější práci na tomto úhoru dosaváde zachovalém.

Jerry (da Cimrmann), 2007


[ Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se ]


Vyzkoušejte Linux

Všechna loga a obchodní známky na tomto webu jsou vlastnictvím svých majitelů. Za komentáře si odpovídají jejich odesílatelé. © 2001 mIRC.cz Team.
Tento web je vytvořen pomocí PHP-Nuke, systému pro webové portály, napsaný v PHP. PHP-Nuke je Free Software šířený pod GNU/GPL licencí.
Naše zprávy si můžete stahovat pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt