Vítejte na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
 

Hlavní Menu
· Hlavní
· Novinky
· Download
· Historie
· Moderní zbraně
· Časopisy
· Literatura
· Odkazy
· Puškaři
· Krnkové
· Střelnice
· Zabezpečení zbraní
· Lidé kolem zbraní
· Muzea a cestování
· Vzdělávání
· Zbrojní zákon
· Galerie
· Váš účet
· Poslat příspěvek
· Statistika
· 20 Nej...Další volby
· Inzerce a diskuse
· Archiv článků
· Seznam členů
· Zprávy členům
· Doporučte nás
· Kontakt

Anketa
Ve Střelecké revui nejraději čtu články na téma

Moderní zbraně (včetně testů)
Historické zbraně
Chladné zbraně
Příslušenství
Přehled knih
Poradna
Sportovní střelba
Vojenská technikaVýsledky
Ankety

Hlasů: 3059
Komentářů 4

Kdo je Online
Právě je 88 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Languages
Vyberte si jazykové rozhraní:


Historie: Ing.Karel Krnka na Jubilejní zemské výstavě v r.1891
Posted on Tuesday, 30. September 2008 @ 00:00:00 CEST od Jan_Tetřev

Články Ve výstavním listu této výstavy jsem našla zajímavý článek o Krnkových zbraních, vystavovaných na tehdejší prestižní (a národní) výstavě.

krnka-výstava Časopis výstavní, číslo 30, s.246 a násl., číslo 33, s.279

Přidružená mezinárodní skupina (XXVII.) vynálezů a ochranných prostředků.
Referuje inženýr L. Vojáček.

Průčelí

Skupina tato nemůže se honositi nižádnou výstavností. Byla sestavena na kvap, v poslední chvíli. Hlavní budova jest prkenná, zaujímající 700m2 plochy, beze vší zvláštní úpravy, kteráž jest z veliké části naplněna předměty bazarními, kdežto jiná čásť výstavních sem příslušných předmětů roztroušena jest po ostatních skupinách. Vinu toho nesou okolnosti, v jakých celé toto oddělení výstavy povstalo, a nikoliv jednotlivé osobnosti nebo výbory, jenž vesměs pracovaly úsilovně a s sebezapřením všeho uznání hodným.
Následkem takovýchto okolností nelze také hledati v oddělení tom repraesentaci světového velkoprůmyslu.
Z pestré směsice nejrůznějších předmětů podáváme na tomto místě předně ony, které v poměrech našich jsou nám nejdále, přecházejíce pak vždy blíže k předmětům českému inženýrství vždy bližším.

Počínáme výstavou zbraní p. Karla Krnky, z Birminghamu s tou podmínkou přislaných, aby staly se součástí budoucího musea českých vynálezů. Okolnosť tato zavdala podnět ku založení musea vynálezů pro Čechy, Moravu a Slezsko, kteréž bohdá co nejdříve uskutečněno bude.

I. Pistol a pušky opakovačky patentu K. Krnky.

Již dávno cítěná potřeba odstraniti a dle možnosti zmenšiti nedostaky revolveru, byla podnětem vynálezci při sestrojování pistole opakovačky.
Jak všeobecně známo, hlavní chybou revolveru jest ta okolnosť, že prostorou mezi točivým bubínkem nábojovým a hlavní uniká a na zmar přichází při výstřelu značné množství pudících plynů, čímž nejenom že trpí počátečná rychlosť střely, ale i přesnosť letu.
Mimo jiné je též citelným nedostatkem okolnosť, že bubínek možno nabíjeti toliko jednotlivě a odstraňování vystřílených pouzdernic u většiny sousta revol. jest spojeno nejenom s valnou ztrátou času, ale též i s jistou obtíží.
Vynálezce spojil ve své myšlénce princip točivého bubínku revol. s principem paketního nabíjení, kterýžto poslední lze stopovati u všech téměř soustav pušek opakovaček (idei paketního /svazečkového/ nabíjení vyslovil p. Karel Krnka již r. 1884. ve své brošurce: „Zbraň budoucnosti, její účinek a následky“, vydané tiskem a nákladem p. V. P. Nešněry v Ml. Boleslavi, a teprve o 3 léta později počala se rak. Manlicherovka takovým způsobem sestrojovati) a vypracoval pistol takovou, aby vypalování náboje se dálo bezprostředně v nábojové komoře hlavně samé, kterýmžto způsobem odstranil nadobro možnosť unikání plynů.
Jsou tudíž hlavní výhody pistole opakovačky v stručnosti následující:

1.může se jí velmi rychle a nepřetržitě páliti, při čemž veškeré množství plynů pohání projektil,

2.vystřílené pouzdernice odstraňují se zvláštním extraktorem samočinně ihned po každé ráně,

3. paketní nabíjení pomocí svazečků nábojových (které může střlec v libovolném počtu s sebou nositi) a cylindrického zámku

4.v čas potřeby možno nabíjeti též jednotlivě.

Výkresek (obr.1) znázorňuje pohled na pistoli po výstřelu. A/ jest šoupátko zakrývající komoru, do které se vkládají nábojové svazečky. B/ jest strojba sloužící k nabíjení a spouštění zároveň. C/ jest otvor, kterýmž vylétají vystřílené pouzdernice a tudy též se nabíjí dle potřeby při jednotlivé palbě.
Pistole KrnkaObr. 2.a 3. představuje nábojový svazeček nesoucí na svém povrchu ve zvláštních pružných křídélkách D/ náboje E/ (počtem 6 neb více). Čípky F/ zapadnou při vložení svazečku do komory do patřičných ložisek. Tělíska nábojových svazečků vyrábí se tlačením z tenkého plechu a jsou úplně novým vynálezem p. Karla Krnky.
Válec-Krnka

Válec-Krnka


Po otevření postrtanního šoupátka A/ vloží se nábojový svazeček (obr.3.) do komory v patřičná ložiska, načež se šoupátko zase zastrčí. Ukazováček vloží se při střelbě do prstence strojby B/ a opětovných stisknutím a povolením páčky vypálí se rány. Po vystřelení všech nábojů odstraní se prázdné tělísko nábojového svazečku a nahradí se čerstvým.
Pistol tato obsahuje méně součástí než nejjednodušší armadní revolver a jest při stejné jakosti marerialu a stejném kalibru výroba její též lacinější.


Vystavené opakovačky soustavy Karla Krnky jsou v základně úplně rozdílné od pistole opakovačky jak co do sestrojení, tak i co do zacházení, což jest ovšem zcela přirozeno, poněvadž od pušky opakovačky se vyžadují zcela jiné vlastnosti.
Předvedené vzory II., II. a IV. opatřeny jsou vesměs zásobnicemi a mají stejnou opakovací strojbu, liší se tedy od sebe pouze úpravou svých zámků a způsobem zacházení.
Vzory II. a IV. nesou zámky s přímotažným pohybem, kdežto vzor II. má zámek s kombinovaným pohybem.
K vůli stručnosti uvedeme pouze to, čeho nejnutněji třeba ku vyslvětlení těchto výtečných soustav a zvolili jsme si k tomu účelu vzor III.

Obr.4. přestavuje pohled se strany na pušku po výstřelu.
Opakovačka Krnka


Obr. 5. jest podélný řez puškou a zásobnicí U.
Opakovačka Krnka
Obr. 6. a 7. převádí nám tvar hlavy zámku a právě tato podoba hlavy jest nejenom charakterisující známkou opakovaček soustavy Karla Krnky svou zvláštností, anobrž jeví se nám co nepředstižitelný pokrok na poli techniky zbraní.

Krnka-závěr

Krnka-závěrNejvýznačnější vlastností této trojkřídelné hlavy zámku a tohoto způsobu uzavírání hlavně v předu jest, že zpáteční tlak plynů se soustřeďuje pouze na hlavu zámku a nepůsobí na zadní částě válce, čímž docíleno té výhody, že válec nemůže se zkracovati neb prohnouti. Trojkřídelné uspořádání hlavy dává pušce nejdokonalejší závoru a zamezuje každé možné kolísání válce, čímž docíleno největší přestosti letu a cíle. Pojektil dopadá s abolutní určitostí v místo, kam mířeno.
Trokřídelná hlava G/ (obr.6. a 7.) jest našroubována na předním konci válcového zámku H/ (obr.5).
Jakmile se zámek v pouzdře J/ (ve třech rýhách souhlasných s křídly hlavy) posune úplně ku předu a hlava G/ se ocitne v zátvorné komoře K/ , otočí se rukojetí L/ na pravo. Spolu otáčí se též hlava zámku, a každé ze 3 křídel nalezne pevnou oporu proti tlaku plynů.
Okolnosť, že uzavírání trokřídelnou hlavou se děje přímo za lůžkem náboje M/, činí zámek Karla Krnky nejsilnějším mezi všemi stávajícími opakovačkami.
V obr. 8. znázorňujeme zámek s přímotažným pohybem, vzor IV.

Závěr


Třeba pouze si vmysliti tento zámek v obr. 5. na místě zámku s kombinovaným pohybem a obdržíme představu vzoru IV. Rukojeť N/ nalézá se zde na zadním konci zámku, a pootáčení hlavy na pravou stranu při zavírání děje se tu samočinně, pomocí dvou čípků PP/ na konci válce se nacházejících tím způsobem, že na tyto působí nakloněné plochy dvou proti sobě umístěných šroubovitých výřezů, které se nalézají v trubce O/, na níž jest též rukověť.
Při otevírání a zavírání zámku pohybuje se tudíž rukověť přímo do předu neb do zadu.
Poněvadž přímotažné zámky postrádají výhody zámku s kombinovaným pohybem , záležející v uvolňování vystřelené pouzdernice šroubovitým pootáčením zámku na levou stranu, zařídil p. Karel Krnka u oněch zvláštní uvolňovací páčku S/, kterou umístil v zátvorové komoře proti vytahováčku R/. Jest to dvojramenná úhlová páčka s ramenem síly dvakráte delším než rameno práce a účinkuje tak, že při otevírání zámku udeří zvláštní křídélko na delší raménko, následkem čehož kratší, zobcem opatřené raménko uvolní pouzdernici.
Soustavy Karla Krnky dovolují rychlopalbu i střílení jednotlivými náboji, a sice toto poslední i tenkráte, když jest zásobnice naplněna.
Plnění zásobnice děje se svazečkovým způsobem, může však býti provedeno též i jednotlivými náboji.
V obr. 5. viděti jest nasazený nábojový rámeček T/, kterého možno s obou stran užívati. Po vyprázdnění odhodí se samočinně zavřením zámku.
Když se zásobnice U užitím rychlopalby vyprázdní, vystoupí z ní přinášeč nábojů V před hlavu zámku a zabrání jeho posunutí do předu a soplu tak zamezí bezúčelné zavírání a otevírání na prázdno, upozorňuje tím střelce, aby znova plnil.
Pro případ, že se má dávati jen jednotlivá palba, t.j. nabíjeti pouze po jednot náboji a stříleti, neb chce-li se pouze zámek uzavříti, spustí zásobnice stisknutím spouště zásobnice X/ do dolejší polohy. Totéž jest provésti, má-li se při plné zásobnice jednotlivě nabíjeti a stříleti.
Zpružený ozub Z/ zamezuje samovolné spadnutí zásobnice do spodní polohy.
Zásobnice se může s pušky odejmouti, načež možno zbraně vždy ještě k jednotlivé palbě užívati.

Obr.9
(Pokračování)

V předešlém čísle promluveno bylo o vzoru II, III a IV a zbývá na konec ještě učiniti zmínku o původním vzoru I.opakovačky p.Karla Krnky, s přímotažným pohybem zámku a dvojkřídelnou hlavou.

Závěr

Obr.10 znázorňuje pušku v pohledu s hora s vypnutou zásobnicí a s povytaženým zámkem, tak aby bylo viděti zařízení dvojkřídelné hlavy. Spolu též možno spatřiti zvláštní uzavření otvoru povstalého odstraněním zásobnice, taž že patrona nemůže propadnouti, čehož se užívá při jednotlivém nabíjení a střílení. Zatáhne-li se rukojetí N ku předu nebo dozadu, pohybuje se rukojeťová trubice O a následkem popsaného již předešle zařízení pootáčí se hlava G a splyně táž napotom se zámkem v přímotažný pohyb (do zadu při otevírání neb opačně při zavírání podobně jako u vzoru II. a IV..
Má-li se nabitá puška zabezpečiti proti předčasnému spuštění, slouží k tomu háček Y/, kterým se pootočí na pravo, až zobec jeho zapadne do otvoru zámku a zapalováku, čímž jest zbraň pojištěna a zároveň zabráněno mimovolnému otevření zámku.
Zajímavé jest uspořádání vytahováčku, který na výkresu černě vytažen jest. Na svém předním konci nese zvláštní výřez, kterým obymyká jedno ze dvou křídel hlavy, t.j. výřezem tím prochází při pootáčení pravé křídlo, kdežto vytahováček v zadní části dává rukojeťové trubici O vedení a určuje obapolnou polohu hlavy a rukojeti.
Pušku sestrojil a patentoval p.Karel Krnka počátkem roku 1889. 

 
Příbuzné odkazy
· Microsoft
· NASA
· W3 Consortium
· HTML Standard
· KDE
· Více o Články
· Novinky od Jan_Tetřev


Nejčtenější článek o Články:
Samonabíjecí plynová pistole Drulov DU-10 Condor


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4
Hlasů: 1


Prosím najděte si čas a hlasujte pro tento článek:

Špatný
Průměrný
Dobrý
Výborný
SkvělýMožnosti

Vytisknout stránku  Vytisknout stránku

Poslat tento článek známým  Poslat tento článek známým

"Přihlášení" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentářů
Práhy
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
 


Vyzkoušejte Linux

Všechna loga a obchodní známky na tomto webu jsou vlastnictvím svých majitelů. Za komentáře si odpovídají jejich odesílatelé. © 2001 mIRC.cz Team.
Tento web je vytvořen pomocí PHP-Nuke, systému pro webové portály, napsaný v PHP. PHP-Nuke je Free Software šířený pod GNU/GPL licencí.
Naše zprávy si můžete stahovat pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt