Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Ing.Michal Exner: Stát jsme (doufám) i my, aneb co dělat, pokud se zákon nelíbí.
Vítejte na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
 

Hlavní Menu

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File( <strong><big>&#183;</big></strong> <a href="index.php">Hlavní</a><br> <strong><big>&#183;</big></strong> <a href="modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=1">Novinky</a><br> <strong><big>&#183;</big></strong> <a href="modules.php?name=Downloads">Download</a><br> <strong><big>&#183;</big></strong> <a href="modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=2">Historie</a><br> <strong><big>&#183;</big></strong> <a href="modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=17">Moderní zbraně</a><br> <strong><big>&#183;</big></strong> in /home2/guns-info.cz/html/themes/Maroon/theme.php on line 276
· Hlavní
· Novinky
· Download
· Historie
· Moderní zbraně
· Časopisy
· Literatura
· Odkazy
· Puškaři
· Krnkové
· Střelnice
· Zabezpečení zbraní
· Lidé kolem zbraní
· Muzea a cestování
· Vzdělávání
· Zbrojní zákon
· Galerie
· Váš účet
· Poslat příspěvek
· Statistika
· 20 Nej...Další volby
· Inzerce a diskuse
· Archiv článků
· Seznam členů
· Zprávy členům
· Doporučte nás
· Kontakt

Anketa

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(<form action="modules.php?name=Surveys" method="post"><input type="hidden" name="pollID" value="35"><input type="hidden" name="forwarder" value="modules.php?name=Surveys&amp;op=results&amp;pollID=35"><font class="content"><b>Ve Střelecké revui nejraději čtu články na téma</b></font><br><br> <table border="0" width="100%"><tr><td valign="top"><input type="radio" name="voteID" value="1"></td><td width="100%"><font class="content">Moderní zbraně (včetně testů)</font></td></tr> <tr><td valign="top"><input type="radio" name="voteID" value="2"></td><t in /home2/guns-info.cz/html/themes/Maroon/theme.php on line 276
Ve Střelecké revui nejraději čtu články na téma

Moderní zbraně (včetně testů)
Historické zbraně
Chladné zbraně
Příslušenství
Přehled knih
Poradna
Sportovní střelba
Vojenská technikaVýsledky
Ankety

Hlasů: 3062
Komentářů 4

Kdo je Online
Právě je 80 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Languages

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(<center><font class="content">Vyberte si jazykové rozhraní:<br><br></font><form action="index.php" method="get"><select name="newlanguage" onChange="top.location.href=this.options[this.selectedIndex].value"><option value="index.php?newlang=arabic" >Arabic</option> <option value="index.php?newlang=brazilian" >Brazilian</option> <option value="index.php?newlang=chinese" >Chinese</option> <option value="index.php?newlang=czech" selected>Czech</option> <option value="index.php?newlang=danish" >Danish</option> <option value="index.php?newlang=dutch" >Dutch</option> <option value="index.php?newlang=english" >English</option> <option value="index.php?new in /home2/guns-info.cz/html/themes/Maroon/theme.php on line 276
Vyberte si jazykové rozhraní:


Zbrojní zákon: Ing.Michal Exner: Stát jsme (doufám) i my, aneb co dělat, pokud se zákon nelíbí.
Posted on Wednesday, 03. April 2002 @ 06:00:00 CEST od Jan_Tetřev

Články S nedostatky zákonů se lze vyrovnat různými způsoby, z nichž některé k cíli (změně k lepšímu) nevedou, jiné ano.

Pro snadné pochopení uvedu krátký přehled a začnu těmi, jejichž výsledky jsou nevalné, přesto jsou velmi rozšířené:
1. Metoda DRŽET HUBU A KROK - typická slepá ulička s nulovým výsledkem ( dobrým mechanickým modelem této metody je vycvičený pochodující vojenský útvar)

2. Metoda NADÁVÁNÍ U PIVA - protože mnoho posluchačů subjektu používajícího tuto metodu praktikuje (1.), jsou její výsledky také poměrně slabé
Obě tyto metody mají některé krajové modifikace ( např. NADÁVÁNÍ NAD VÍNEM), jejich výsledky a princip jsou ovšem podobné, nebudeme se jimi nadále zabývat a přejdeme k metodám , pomocí nichž se lze dobrat kýženého výsledku:

3. Metoda KONTAKTOVÁNÍ ZASTUPITELŮ - její princip spočívá v tom, že se nespokojenec se svými náměty obrací na zastupitele, poslance a senátory, trpělivě vysvětluje co se mu nelíbí a navrhuje řešení.
Jedná se o značně sysifovský postup, neb aktivista patrně narazí na zastupitele vyznávající postoj mrtvého brouka a reakce se nedočká a nedočká. Nicméně, pokud je vytrvalý, zajisté nalezne někoho, kdo je ochoten jeho nářky vyslechnout a dokonce s nimi i něco udělat (nemyslím tím odložení do kulatého pořadače). Vedlejším efektem této metody je to, že si vytvoří poměrně přesný názor na jednotlivé zastupitele a na to , koho případně volit, mnohem lépe, než pouhým čtením stranických tisků (pokud nepropadne trudomyslnosti a neemigruje).
4.Metoda ÚSTAVNÍ STÍŽNOST - pokud nešťastník shledá závady tak závažnými, že narušují jeho práva daná ústavou a (3.) k nápravě nevedlo, má šanci domáhat se přikázání nápravy soudně. Tato metoda má několik úskalí :
  • A. Rychlost ( nevím, zdali se tomu dá říkat rychlost) soudního projednávání
  • B. Justice si velmi potrpí na zachovávání formalit - pokud nesplníte veškeré formální náležitosti, jste pro justici míň než prach na podrážkách její obuvi a vaší suplikou se nezabývá.
5. Metoda HRUBÁ SÍLA - spočívá v založení politické strany (nebo ovládnutí existující), vyhrání voleb a prosazení vlastního názoru. Účinnost metod (3.), (4.) a (5.) lze zvýšit tím, že se kverulanti spojují do spikleneckých kroužků maskovaných za zájmové organizace.
Je vhodné pokud takováto organizace vlastní úřední razítko s cizokrajným, nebo jinak nesrozumitelným textem a svého mluvčího (tedy toho kdo nekoktá, nestydí se a vůbec vypadá jako člověk) nazývá nějakým vznešeně znějícím titulem (paša, sáhib, předseda prezident ).
V případě metody (5.) se též velmi osvědčilo po dosažení výsledku přijmout taková opatření, aby těm, kteří mají jiný názor zbyla pouze metoda (1.), výjimečně (2.) ( viz. budování socialismu).
Tolik tedy nezbytný suchý úvod a konečně tedy k věci: Jak je zajisté střelecké veřejnosti známo, PSP přijala, SENÁT odkýval a PREZIDENT podepsal nový ZÁKON O STŘELNÝCH ZBRANÍCH A STŘELIVU, který přináší oproti dosud platnému zákonu 288/95 některé změny (ať už k lepšímu, nebo horšímu).
V průběhu projednávání tohoto zákona se některým občanům podařilo za aktivního uplatňování (3.) dosáhnout významného vylepšení oproti textu předloženého MVCR, takže i nadále budou moci děti používat jídelní příbor, nebude třeba pancéřovat kuchyně a dílny a na výrobu běžného nářadí nebude třeba získat licenci k výrobě zbraní.
Leč mnohé chyby zůstaly, některé komické, některé vyplývající z neznalosti věci a vytvářející dvojsmyslnosti či nesmyslnosti ať už ve prospěch, či neprospěch střelců. Tyto drobné vady budou zajisté v rámci četných novelizací krouceny na jednu, nebo druhou stranu.
Bohužel zůstalo i několik závad zásadních, porušujících práva daná ústavou. Zatím se podařilo odhalit následující 3:
  • 1. § 80 - ustanovení, které nutí v souvislosti s posunem hranice historické zbraně na 1870 z 1890 stávající majitele takto postižených zbraní pořídit si ZP. Nikterak neupírám zákonodárcům právo stanovit si , že např. i pěstní klín pračlověka Janečka jest nebezpečnou zbraní, kterou je třeba úředně zaevidovat a přezkoušet, leč se domnívám, že mezi jejich povinnosti patří i zachovávání práv, která vznikla z předchozích právních norem.Zde tomu tak není, zákonodárce podmiňuje další vlastnictví legálně získaného majetku splněním nějaké nově definované povinnosti, jejíž splnění však není zcela v moci postiženého majitele (svůj zdravotní stav nikdo nezmění). Korektní by bylo, kdyby stát těmto majitelům bezplatně vydával např. speciální průkaz, který by bez dalšího umožňoval doživotní vlastnictví takovéto věci bez plnění dodatečných podmínek.
  • 2. § 29 bod m dovolil bych si citovat: umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A. - Toto ustanovení umožní policii postiženého chudáka vykonávat v postatě pernamentní kontinuální kontrolu uložení zbraně do té doby, než je sám a "dobrovolně" odevzdá. Nehledě na to, že policie bude vstupovat do obydlí bezúhonného občana o své vůli a bez rozhodnutí soudu. Korektní znění si dokáži představit např. následovně: Žadatel o výjimku k držení zbraně kat. A musí dokázat, že je schopen tuto zbraň řádně uložit, tak jak stanoví tento zákon. Případné další kontroly uložení zbraně probíhají po rozhodnutí soudu.
  • 3. §30 ustanovení vylučující z funkce zkušebního komisaře prodejce zbraní a střeliva - neoddůvodněná diskriminace profesní skupiny - bližší informace podá např. pan Fulín (www.guns.cz).
Protože zákonodárci odmítli o těchto bodech jednat, jako jediná možnost na změnu těchto ustanovení se jeví stížnost k Ústavnímu soudu. Za tímto účelem byl kontaktován pan doktor Čichovský (aktivní střelec, úspěšně hájil majitele karabin M1 proti neoddůvodněné Kremlově buzeraci), aby zjistil, co je nutné udělat. Zároveň byla kontaktována Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, které byl nabídnut společný postup. Dle mých informací došlo ke kontaktu s tím, že spolupráce bude akceptována ( pánové Čichovský a Fulín jsou oba z Benešova, což kontakt usnadňuje). V současné době tedy probíhá studování zbrojního zákona a postupů nutných k úspěšnému podání stížnosti. Bylo by vhodné zároveň získat i prováděcí předpis k novému zákonu, aby bylo jasno , jak MVCR zákon pokroutilo, a pokud Ústavní soud nakáže části zákona novelizovat navrhnout případně i novely paragrafů, které budou nesmyslně vykládány.
Neuzavíráme se dalším námětům, neboť se nás některé části zákona přímo nedotýkají (např. nikdo z nás neprovozuje střelnici) a neumíme je tedy odborně posoudit. Rád bych zdůraznil, že stížnost se nepodá sama, musíme to udělat my.
Není mi známo, existuje-li nějaká další skupinka naštvaných, která nechce věc nechat ležet. Pokud ano kontaktujte nás prosím. Zatím nás není mnoho ( Balcar, Čichovský, Exner, Chludil, Mráček, Tetřev), každá posila je vítána. Kontakt nejlépe přes stránky pana Balcara (), nebo Tetřeva (www.guns-info.cz). 

 
Příbuzné odkazy
· Více o Články
· Novinky od Jan_Tetřev


Nejčtenější článek o Články:
Samonabíjecí plynová pistole Drulov DU-10 Condor


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.77
Hlasů: 9


Prosím najděte si čas a hlasujte pro tento článek:

Špatný
Průměrný
Dobrý
Výborný
SkvělýMožnosti

Vytisknout stránku  Vytisknout stránku

Poslat tento článek známým  Poslat tento článek známým

"Přihlášení" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentářů
Práhy
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
 

Re: Ing.Michal Exner: Stát jsme (doufám) i my, aneb co dělat, pokud se zákon nelíbí. (Skóre: 1)
od JCERV v Wednesday, 03. April 2002 @ 08:44:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dne 22. února jsem ve svém článku uveřejněném na G-I provedl hrubý rozbor parlamentem schváleného zákona o zbraních a porovnal jsem ho se stávajícím platným zákonem. Současně jsem chtěl i naznačit, jakým způsobem lze ovlivňovat text zákona doplňující směrnicí, jejíž vypracování je pouze v rukou policie, tím dokumentem je "prováděcí předpis". Upozorňuji předem všechny čtenáře na iluzornost v pohledu na tento dokument. Může zákon značně změnit (vycházím z vlastních zkušeností). Proto se připojuji k pisateli článku a plně ho podporuji. Věřím, že svoji aktivitou a to nejen psaním článků, ale aktivní komunikací s našimi zákonodárci a soudci se pokusím změnit některá pro nás aktivní střelce negativní znění zmiňovaného zákona.


[ Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se ]

Re: Ing.Michal Exner: Stát jsme (doufám) i my, aneb co dělat, pokud se zákon nelíbí. (Skóre: 0)
od Nepřihlášený návštěvník v Tuesday, 09. April 2002 @ 08:25:58 CEST
Konečně se po dlouhé době podařil skutečně dobrý zákon o zbraních. Stále mě překvapuje naivita (až blbost) některých držitelů zbraní, kteří se "cítí být diskriminováni", aniž by přemýšleli a děkovali pánubohu, že to není ještě horší. Podívejte se do okolních států, např. Anglie, Finska, Francie, Itálie a SRN, jak se chová "stát" k obyčejným držitelům, kteří by chtěli mít 1 zbraň na osobní ochranu a obranu. A tak šťourejte a šťourejte...a určitě se dočkáte!!!


[ Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se ]


Vyzkoušejte Linux

Všechna loga a obchodní známky na tomto webu jsou vlastnictvím svých majitelů. Za komentáře si odpovídají jejich odesílatelé. © 2001 mIRC.cz Team.
Tento web je vytvořen pomocí PHP-Nuke, systému pro webové portály, napsaný v PHP. PHP-Nuke je Free Software šířený pod GNU/GPL licencí.
Naše zprávy si můžete stahovat pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt