Vítejte na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
 

Hlavní Menu
· Hlavní
· Novinky
· Download
· Historie
· Moderní zbraně
· Časopisy
· Literatura
· Odkazy
· Puškaři
· Krnkové
· Střelnice
· Zabezpečení zbraní
· Lidé kolem zbraní
· Muzea a cestování
· Vzdělávání
· Zbrojní zákon
· Galerie
· Váš účet
· Poslat příspěvek
· Statistika
· 20 Nej...Další volby
· Inzerce a diskuse
· Archiv článků
· Seznam členů
· Zprávy členům
· Doporučte nás
· Kontakt

Anketa
Ve Střelecké revui nejraději čtu články na téma

Moderní zbraně (včetně testů)
Historické zbraně
Chladné zbraně
Příslušenství
Přehled knih
Poradna
Sportovní střelba
Vojenská technikaVýsledky
Ankety

Hlasů: 3048
Komentářů 4

Kdo je Online
Právě je 54 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Languages
Vyberte si jazykové rozhraní:


Odborná literatura: Něco málo poznámek ke knize Ing. Fencla „Samopal vz. 58“
Posted on Monday, 09. May 2005 @ 15:00:00 CEST od David_Pazdera

Články Nová kniha Ing. Jiřího Fencla „Samopal vz. 58“, kterou vydalo nakladatelství NAŠE VOJSKO, je již nějaký čásek na trhu. Standardní recenze si jistě přečtete v odborných periodicích, my na G-I nabízíme poněkud jiný pohled.

Popravdě si myslím, že budoucí recenze budou zaslouženě nejspíše buď zcela, nebo převážně pozitivní. Já osobně tu svou pro SM tak budu ladit zcela určitě. Ing. Fencl totiž v knize „Samopal vz. 58“ na rozdíl od své předchozí publikace o samopalech Škorpion odvedl opravdu slušnou a v mnoha směrech objevnou práci. Kdo tohoto autora trochu zná, nebude překvapen tím, že některé otázky a problémy se tady jednoduše neřeší (jeden příklad za všechny: kdy vlastně byl „samopal vz. 58“ zaveden do výzbroje?). Ale to už zkrátka je charakteristický „rukopis“ Ing. Fencla, který píše sám a nenechává si do toho mluvit. Kdo bude ochoten tento fakt akceptovat, těžko mu kniha přivodí nějaké akutní selhání životních funkcí; naopak bude velmi potěšen přehršlí dosud nepublikovaných údajů.

Mírnou fyzickou inzultaci by naproti tomu zasloužil zodpovědný redaktor, který se na redigování jednoduše vykašlal. Text je plný drobných kravinek typu nedodržování horních a dolních indexů, chybí mezery za tečkami, pomlčky jsou nesmyslně kombinovány se spojovníky (to jsou dlouhé pomlčky a pracovníci grafických studií je sice rozlišují, ale v praxi to moc neřeší), procenta zůstávají těsně za čísly, čímž se z vyjádření „X procent“ stává „Xprocentní“, čísla v řádu desítek a více tisíc jsou jednou psána s mezerou (XX XXX), jednou zase bez ní (XXXXX), taky už jsem padl na nějaký ten překlep… Sice detaily, ale potahají za oči. Okouzlujícím vrcholkem redakční neschopnosti je ovšem anotace na zadní straně obálky začínající slovy „Renomovaný odborný publicista Ing. Jiří Fencl…“ a končící podpisem „Ing. Jiří Fencl, 7. 2. 2005“. Co dodat.

Ale to už jsem zaběhl daleko od míst, kde jsem chtěl původně brousit. Jiný pohled, který jsem anoncoval v úvodu, totiž spočívá v rekapitulaci materiálu Připomínky k rukopisu Ing. Jiřího Fencla „SAMOPAL vz. 58“, který jsem – pokud mě elektronická datace vzniku dokumentu neklame – vyhotovil na základě zadání pana Emericha Drtiny z nakladatelství NAŠE VOJSKO v červnu 2004. Tento posudeček jsem s mírnou pomocí Jana Skramoušského zpracoval bez nároku na honorář, takže mi jistě nemůže mít někdo za zlé, když ho nyní veřejně připomenu.

Jen pro zajímavost dodávám, že s Ing. Fenclem jsem o těchto připomínkách hovořil pouze jednou, bylo to někdy zkraje tohoto roku. Tehdy jsem ho potkal u nás v redakci, a když jsem se zeptal, zda připomínky vůbec dostal a co jim říká, odpověděl poněkud neurčitě, že dostal a že něco vzal v potaz a něco ne… Tečka.

Začněme celkovým hodnocením:

„Text knihy Ing. Fencla je kvalitním, i když možná až příliš přímočaře vedeným zpracováním dané problematiky. Hlavní pozornost je věnována vývoji a popisu základních variant a dalších zbraní odvozených od Sa vz. 58 se zvláštním důrazem na technické řešení. S výjimkou letmé zmínky o materiálu pažbení nejsou pochyceny výrobní změny tří základních verzí Sa vz. 58, což je trochu škoda, neboť o této tématice jinak panuje poměrně slušné povědomí mezi odbornou veřejností, která měla či má možnost přístupu k většímu počtu kusů těchto zbraní (nemluvě ani o tom, že autor byl v kontaktu s Ing. Plačkem z VTÚVM, který podle všeho má přístup k výrobním změnovkám).

V podstatě úplně chybí pohled z perspektivy vojenské správy, výrobního závodu či třeba vedení strany a země. Autor to v rukopisu zdůvodňuje nepřístupností pramenů, což je pravda jen z hodně malé části. Doplnění těchto informací by ovšem bylo časově náročné, příslušné údaje totiž obvykle nejsou koncentrovány ve shrnujících písemnostech typu vývojová zpráva či předpis.

Rukopis trpí klasickým problémem publikací, jejichž autor-odborník, v tomto případě na ruční palné zbraně, se pouští i do líčení širších historických souvislostí. V takových pasážích má rukopis Ing. Fencla největší rezervy a bylo by více než vhodné, aby na nich autor ještě trochu popracoval.“


Shrnutí pak znělo takto:

„Rukopis doporučuji k vydání. Nutné je odstranit věcné chyby (je jich jen pár) a provést důkladnou redakční úpravu. Pokud autor nebude ochoten akceptovat připomínky k úvodním obecně laděným pasážím – na což má samozřejmě nezadatelné právo –, nebude to žádná tragédie, protože drtivá většina čtenářů této knihy podobné detaily bezpochyby nebude vnímat jako podstatné (naopak se jim to bude ve stávající podobě určitě líbit, protože právě tak se to „mezi lidem“ stále dokola opakuje).“

Následovaly konkrétní připomínky včetně uvedení věcných chyb, jejichž odstranění bylo více než žádoucí. Předtím jsem ale ještě podotkl:

„V další fázi po případném zapracování připomínek bude nutné aktualizovaný text rukopisu podrobit redakční a jazykové úpravě, neboť vykazuje poměrně velké množství gramatických a stylistických nesrovnalostí.“

Přehled věcných připomínek doplňuji komentářem o tom, zda a nakolik byly reflektovány. Abych s tím neměl tolik práce, ponechal jsem čísla stránek rukopisu, i když čtenářům G-I jsou na pověstné dvě věci.

Připomínka: Sjednotit psaní názvů variant samopalu vz. 58 (tj. P, V, Pi) – v části textu jsou připojeny bez mezery za číselné označení vzoru, v části správně s mezerou (např. vz. 58 P a nikoli vz. 58P). Zřejmě jde jen o překlepy, které se odstraní při redakční úpravě.
Komentář: Nebylo provedeno.

Připomínka: s. 4 (Předmluva a poděkování) – „ke zvýšení jeho … komfortu“ – komfort česky znamená pohodlí, snad tedy „komfort jeho ovládání“ (jako je to uvedeno na s. 168 dole), komfort samopalu mi připadá jako nesmysl
Komentář: Bylo opraveno.

Připomínka: s. 4 (Předmluva a poděkování) – zkratka VTÚVM zmíněna poprvé – rozepsat již tady
Komentář: Bylo opraveno.

Připomínka: s. 5: začátek kapitoly Úvodem je podle mě zavádějící zhutnění – autor začíná líčit dějiny výroby vojenských ručních palných zbraní v českých zemích „od Adama“, ale bere to příliš zhurta a zjevně pozapomněl, že konkrétně v přelomovém 19. století u nás velkovýroba zbraní s vyměnitelnými díly neprobíhala a toto zpoždění se horko těžko (nakonec ovšem úspěšně) dohánělo až po první světové válce. Zkrátka zmatený a vlastně zbytečný exkurz. A pak to podivné hupsnutí do období po druhé světové válce (co období okupace?). Domnívám se, že kdyby tohle ohlédnutí v knize vůbec nebylo, popř. startovalo až rokem 1918, kdy se začíná rodit čs. zbrojní průmysl a poté i specifický směr zbrojní konstrukce, jen by to publikaci prospělo.
Komentář: Nebylo reflektováno.

Připomínka: s. 6: mezníky v poválečném vývoji – duben (Košický vládní program) tu je uveden až za květnem; příslušná věta Košického programu má navíc jiné, logičtější pořadí – „organizace, výzbroj a výcvik“.
Komentář: Nebylo reflektováno.
S tím souvisí připomínka: A CO ZNÁRODNĚNÍ? – nevím sice přesně, jak zapadá do autorových „mezníků“, ale rozhodně to byl velmi významný přelom ve vývoji zbrojního průmyslu. (A našly by se i další momenty, které bych pro danou oblast osobně viděl jako asi důležitější než třeba osvobození.)
Komentář: Nebylo reflektováno.

Připomínka: stále s. 6: pasáž o unifikaci je podle mého nešťastně zkratkovitá, ale nechť – podstatnější problém je zmínka o zavedení sovětských nábojů – pokud vím (ale můžu se mýlit a rád se nechám poučit), nezaváděly se uvedené náboje, nýbrž na ně komorované zbraně, náboje 7,62 mm Tokarev a 7,62x54R používala čs. armáda ve zbraních dodaných ze SSSR již ve druhé polovině 40. let. Dále: Uvedenými roky má autor na mysli dataci zavedení prvních vlastních zbraních v těchto rážích? Pokud ano, proč je v souvislosti s náboji 7,62x39 a 7,62x54R zmiňován rok 1955? Dál v textu na s. 22 se sice uvádí, že se v roce 1955 přešlo ve vývoji na náboj 7,62x39, opravdu ale v tomto duchu vyšel nějaký výnos o zavedení? (Já zatím na žádný takový nenarazil.) Asi to má mít souvislost s vytvářením Varšavské smlouvy, z textu to však nevyplývá. Upravit!
Komentář: Byla provedena mírná úprava, původně byla v rukopisu věta „… (i když jednotný systém výzbroje projednaly země socialistického tábora – budoucí Varšavské smlouvy - už koncem roku 1954).“

Připomínka: s. 7 první odstavec /v knize je to kapitola Úvodem, předposlední odstavec věnovaný tomu, jak rozum zůstává stát/ = NEPRAVDIVÉ KLIŠÉ, navíc se tu dává na jednu hromadu vývoj a výroba (a také faktický stav výzbroje, což je úplně jiná kapitola).
V roce 1950 – a sám autor to letmo zmiňuje na s. 164 – Československo požádalo SSSR o poskytnutí licencí na všechny typy pěchotních zbraní. Bylo ale z větší části odmítnuto, a tak mu nezbývalo nic jiného než pokračovat ve vývoji vlastních zbraní (jejichž první generace nebyla z valné části příliš kvalitní).
I z knihy Ing. Fencla je dostatečně zřejmé, že Sověti, kteří měli dost potíží s vývojem a rozjezdem výroby moderních pěchotních zbraní, čs. vývoj podporovali a se zájmem sledovali – asi přece jen nebyli takoví hlupáci, jací se z nich občas dělají, a pochopili, že na rozdíl od jiných států VS má Československo natolik významný potenciál zbrojní konstrukce, že se vyplatí ji hned od počátku pouze z povzdálí usměrňovat – jako v případě Sa vz. 58 – a případně využít některé nosné výsledky.
Ostatní státy VS nejprve postupně získávaly licence na sovětské zbraně (samozřejmě ne nejmodernější) a prováděly vlastní výrobu. Posléze se mnoho dalších zemí VS začalo věnovat vlastnímu vývoji, i když částečně vycházel ze sovětských modelů.
To celé by určitě zasloužilo podstatně podrobnější analýzu založenou na tvrdších faktech než jsou naše dnešní dojmy; tady končím tím, že autorovi doporučuji raději se nad jeho interpretací ještě jednou zamyslet a dotčenou pasáž alespoň částečně přepracovat.
Komentář: Nebylo reflektováno.

Připomínka: s. 8: nástup J. Čermáka na vojnu v roce 1947 – ve svých vzpomínkách uvádí až rok 1948 – překlep nebo nová informace?
Komentář: Bylo opraveno.

Připomínka: s. 9: náboj 7,62x33 Polte – správně 7,92, evidentně jde o překlep
Komentář: Bylo opraveno.

Připomínka: s. 10 nahoře: na stránce předtím se píše o poválečných vývojových tendencích, tady najednou autor zmiňuje zbraně ZK 412 a 423, které vznikly, resp. začaly vznikat během války, a pak pro změnu skáče až do roku 1951 = přijde mi to zmatené
Komentář: Bylo podstatně a smysluplně přepracováno.

Připomínka:s. 11: poprvé použita zkratka VTÚ – celý název je uveden až na straně 13 – přehodit
Komentář: Bylo upraveno.

Připomínka:s. 12: termín „sklopka“ je příliš hovorový, nehodí se sem
Komentář: Bylo vypuštěno.

Připomínka: s. 15: TTD ČZ 522 – náboj „následně zavedený“ – v téhle kapitole je řeč o roku 1953 a náboj byl přece zaveden již v předchozím roce – nejasné
Komentář: Bylo vypuštěno.

Připomínka: s. 16: „Počátkem roku 1954 vyhlásil VTÚ…“ – POZOR, VTÚ OD 1. 1. 1954 NEEXISTOVAL!!! Evidentně je to omyl pamětníků, snad způsobený déletrvající personální kontinuitou. NUTNÉ ZMĚNIT V CELÉM DALŠÍM TEXTU!!!
Komentář: Ing. Fencl z VTÚ udělal VÚ 010/01, což je snad ještě větší chyba než VTÚ – slavičínský ústav měl vzniknout až za hezkou řádku let.

Připomínka: s. 18: „Do řešení samopalu na náboj středního výkonu 7,62x45 mm vz. 52 (útočné pušky) se zapojili hned v roce 1950…“ – tentokrát se autor pro změnu nachází v čase 2 roky před zavedením náboje 7,62x45, takže vz. 52 tu v tuhle chvíli nemá ještě co dělat (u TTD na str. 19 už to není problém) Komentář: Pokud vidím správně, byla dotčená věta vypuštěna.

Připomínka: s. 21: absolvent vojenské akademie – upřesnit tehdejší název VA? (jen můj návrh)
Komentář: Bylo rozepsáno na Vojenskou technickou akademii v Brně.

Připomínka: s. 27: „…přihlášené k patentování 7. 0. 1958…“ = překlep – jde o říjen?
Komentář: Teď je z toho 7. 8.

Připomínka: s. 28: „…brašnu na zásobníky řešit jako u AK…“ – AK zmíněn poprvé, s ohledem na různou poučenost čtenářstva by bylo vhodné zkratku rozepsat
Komentář: Bylo rozepsáno.

Připomínka: s. 33: samopal vz. 24/26 – „vz.“ tam nemá co dělat – prostě samopal 24/26 – totéž i na str. 119
Komentář: Bylo upraveno.

Připomínka: s. 110: Ve druhém odstavci je infradalekohled jednou nesprávně označen jako NPS-2 – evidentně překlep
Komentář: Bylo opraveno.

Připomínka: s. 130: Výtku vůči CZUB /v knize na str. 53 / jsem už řešil přímo s autorem a také s T. Hauerlandem z CZUB, který jeví ochotu sehnat alespoň některé základní informace. Pokud nedojde k dohodě, není to určitě tragédie, příslušné pasáže působí docela dobrým dojmem tak, jak jsou (snad právě s výjimkou oné kritiky CZUB, která podle mých vlastních zkušeností není plně oprávněná).
Komentář: Došlo k nanejvýš trapné situaci – ona kritická pasáž v knize zůstala, ačkoliv v kapitolce Export na stejné straně je (mimochodem gramaticky dost nešťastně – holt nezapracoval redaktor) již uvedeno: „Česká zbrojovka a.s. v Uherském Brodě přesně eviduje počty vyrobených zbraní, avšak z důvodu používání předmětné zbraně se rozhodli tento údaj zatím nezveřejnit.“

Připomínka: s. 132: „…až zpřístupní zmíněné organizace své archivy…“ – pokud má autor na mysli CZUB či Omnipol, označení „organizace“ není podle mě na místě – co třeba „subjekty“?
Komentář: Dotyčná věta byla nahrazena větou uvedenou v předchozím komentáři.

Připomínka: s. 146: „bull-pup“ – neznamená „býčí štěně“, ale „býček“, „býčí mládě“ či něco v tom smyslu – možná bych raději nepřekládal
Komentář: Nebylo přeloženo.

Připomínka: s. 164: náboj 7,5x45 „byl vyvinut v roce 1949 pro prototyp samonabíjecí pušky ZK 472“ – nepřesný údaj převzatý z Hýkela a Malimánka, vývoj začal podstatně dřív
Komentář: Nebylo reflektováno.

Připomínka: Prameny: nechápu smysl řazení – nepřipadá mi abecední, ani chronologické, pokud má autor pro jím zvolenou posloupnost nějaký jasný důvod, bylo by vhodné jej uvést, jinak doporučuji zvolit některý obvyklý systém a podle něj seřadit
Komentář: Bylo seřazeno.

Připomínka: Články R. Plačka už vyšly, doplnit bibliografické údaje
Komentář: Bylo upraveno.

Připomínka: s. 172: u fotky J. Čermáka bych snad raději uvedl „ročník“ nebo „narozen 1926“ (i když pravda takhle si majitelé knihy někdy v budoucnu jen doplní příslušný letopočet) /původně totiž zněl popisek „Autor projektu Jiří Čermák (1926 - )“/
Komentář: Bylo upraveno.

 

 
Příbuzné odkazy
· KDE
· Více o Články
· Novinky od David_Pazdera


Nejčtenější článek o Články:
Samonabíjecí plynová pistole Drulov DU-10 Condor


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím najděte si čas a hlasujte pro tento článek:

Špatný
Průměrný
Dobrý
Výborný
SkvělýMožnosti

Vytisknout stránku  Vytisknout stránku

Poslat tento článek známým  Poslat tento článek známým

"Přihlášení" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentářů
Práhy
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
 

Re: Něco málo poznámek ke knize Ing. Fencla „Samopal vz. 58“ (Skóre: 1)
od Knihomol v Tuesday, 10. May 2005 @ 17:20:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://
Myslím že, že současná častá zoufalost redakční páce se netýká pouze nakladatelství NV, ale projevuje se téměř obecně (Jako vzácnou výjimku jmenujme např. nakladatelství Argo). Dosti redaktorů se zřejmě řídí heslem, že papír snese všechno. Co mě specielně na NV opravdu štve, je cenová politika. U některých titulů opravdu hraničí s nehorázností :-(


[ Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se ]


Vyzkoušejte Linux

Všechna loga a obchodní známky na tomto webu jsou vlastnictvím svých majitelů. Za komentáře si odpovídají jejich odesílatelé. © 2001 mIRC.cz Team.
Tento web je vytvořen pomocí PHP-Nuke, systému pro webové portály, napsaný v PHP. PHP-Nuke je Free Software šířený pod GNU/GPL licencí.
Naše zprávy si můžete stahovat pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt