František Kryštof: Lovčen
Datum: Saturday, 10. December 2005 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Co se dělo na balkáně a hlavně v Černé Hoře za I. světové války?

Objednat knihu Objednat knihu           Nakladatelství Para Bellum známe jako vydavatele reprintů řady československých vojenských příruček. Tato kniha je také reprintem, ale ze sortimentu firmy výrazně vybočuje.

          Jde o vzpomínkovou knížku Františka Kryštofa, jenž prožil značnou část I. světové války na Balkáně, především v hornaté Černé Hoře. Knihu vydalo za I. republiky nakladatelství František Šupka v Hradci Králové a její podtitul zní "Nástin historie černohorské účasti ve světové válce."

           Kniha je vzpomínková, takže nečekejme podrobné studie o pohybech vojsk, citáty z operačních rozkazů a hodnocení chyb vojevůdců, provedená s dostatečným odstupem.
           Naopak, jde o vzpomínky člověka, který byl přítomen obrovskému vzepětí statečného černohorského národa, který stál spolu se Srby proti ohromné přesile, za níž stály mnohem vyspělejší a větší ekonomiky Centrálních mocností.
           Kryštof popisuje počáteční úspěchy i stále rostoucí problémy vojska, dané především katastrofální zásobovací situací Černé Hory.

           Nejpůsobivější částí knihy je popis ústupu černohorské a srbské armády po porážce. Jejich západním spojencům a Italům zde autor vystavil nelichotivé vysvědčení, stejně jako Albáncům. Autor se pochodu sám účastnil, takže popisované události sám zažil.

          Zvláštní pozornost Kryštof věnuje Čechům, kteří bojovali a umírali na srbské a černohorské straně.

          Kryštofova knížka o 125 stranách textu je čtivá, někdy velice drsná. Pro toho, kdo má zájem o dějiny Balkánu za I. světové války a nechce se spolehnout jen na pár vět v učebnicích dějepisu, by měla být přínosem. Dá se přečíst za cestu vlakem z Pardubic do Prahy a zpět.           Pokud si knížku, která stojí 95 Kč (poštovné 80 Kč) chcete objednat, objednávkový formulář najdete zde. Knihu vám zašle přímo vydavatel.

Nabídku dalších publikací najdete zde.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1073