Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Čestmír Marek: Historické zbraně ve vládním návrhu zákona


Čestmír Marek: Historické zbraně ve vládním návrhu zákona
Datum: Friday, 19. October 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Další připomínky k návrhu zákona, tentokrát od puškaře a se zaměřením na zbraně historické

Se svolením autora, ing.Čestmíra Marka, puškaře v Lanškrouně přinášíme text dopisu s připomínkami k vládnímu zákonu o zbraních a střelivu, který zaslal některým poslancům poslanecké sněmovny. Zabývá se především definicí pojmu historické zbraně, který je v návrhu zákona vymezen velmi nevhodně.

Vážená paní poslankyně , vážený pane poslanče,

dovolte , abych Vás stručně informoval o jednom ze zásadních nedostatků ve vládním návrhu zákona o zbraních a střelivu, který má Poslanecká sněmovna v tomto měsíci projednávat.

Návrh zákona posunuje hranici pro historické zbraně, které nepodléhají evidenci, z roku 1890 na rok 1870.
Rok 1870 byl jako hranice pro historické zbraně platný v hluboké totalitě . V důsledku platnosti tohoto zákona docházelo ke znehodnocování a ničení velkého množství zbraní. Ty zbývající přežily utajeny v úkrytech.

Platný zákon 288/95 posunul hranici k roku 1890. Občané proto mohou tyto zbraně legálně držet. Umělecky i technicky hodnotné zbraně se dostaly ke sběratelům, do muzeí nebo zůstaly v majetku původních majitelů.

Není mi známo, že by v době platnosti tohoto zákona byla kdy historická palná zbraň použita k trestné činnosti. Tyto údaje neuvádí ani oficiální statistiky Ministerstva vnitra. Navíc zdůvodnění pro posunutí této hranice zpět k roku 1870 nepřináší ani důvodová zpráva k návrhu zákona.Cituji z dopisu policejního prezidia :"..Policie ČR statisticky vykazuje trestné činy spáchané střelnou zbraní a ostatními zbraněmi, kterými může být cokoli (např.za jistých okolností i vozidlo).Trestné činy spáchané historickými zbraněmi nejsou statisticky zvlášť vedeny a jsou zahrnuty mezi "ostatní zbraně". "

Zbraně vyrobené v letech 1870-1890, které by podle vládního návrhu podléhaly evidenci, lze rozdělit do dvou skupin:

1/ Vojenské zbraně, převážně jednoranné zadovky, používající náboje na černý (nevýkonný) střelný prach. Náboje pro ně se již nevyrábějí, jejich amatérská výroba je náročná a neefektivní. V jejich používání k trestné činnosti brání především velké rozměry, malá palebná kapacita a nespolehlivost .

2/ Lovecké a sportovní zbraně. Jde o jedno až tříranné zadovky (počet možných ran odpovídá počtu hlavní).
Tyto zbraně mají pro trestnou činnost tytéž nevýhody jako předchozí skupina. Navíc jde ve většině případů a hodnotné výrobky, často bohatě umělecky zdobené . Umělecká a historická hodnota převyšuje mnohdy několikanásobně hodnotu užitnou.Jejich cena je vyjadřována v desetitisících ,statisících i vyšších částkách kč.
Sběratelé chovají tyto zbraně jako doklad řemeslné zručnosti našich předků a umělecky a historicky cenné artefakty.Představují nedílnou součást kulturního dědictví našeho národa.Tyto zbraně byly, jsou a budou vždy předmětem zájmu sběratelů a milovníků historie a umění, ne však pachatelů násilných trestných činů.

Povinná registrace těchto zbraní na Policii ČR , nutnost zbrojního průkazu pro jejich držení, nevědomost a obavy občanů ze znehodnocení a odebrání majetku povedou nepochybně k tomu, že bude registrována pouze nepatrná část těchto zbraní.

Domnívám se, že posunem hranice pro historické zbraně k roku 1870 nebude zabráněno žádnému trestnému činu, neboť jimi ani dosud žádná trestná činnost páchána nebyla. Dojde pouze k nárůstu státních výdajů za zbytečné úřadování, případně ke zbytečné kriminalizaci majitelů zbraní, které nepředstavují bezpečnostní riziko.


Budu velmi rád, pokud Vám zaslané údaje pomohou při rozhodování o vládním návrhu zákona o zbraních a střelivu.

S pozdravem
Čestmír Marek

Ing. Čestmír Marek , T.G.Masaryka 12, 563 01 Lanškroun , E-mail : info@marekgun.cz marekgun@inlan.cz

Na http://www.marekgun.cz/zakon je malá ukázka dnes historických zbraní,které by bylo nutno novým zákonem registrovat.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=109