Perkusní pušky v holi
Datum: Friday, 20. January 2006 @ 06:00:00 CET
Téma: Články


Ne všichni majitelé palných zbraní jsou rádi, když jejich okolí ví, že mají u sebe zbraň.

Někdy je potřeba nositi zbraň skrytě dána zákonem, jinde to není únosné ze společenských důvodů, v dalších situacích by byl kupříkladu vyplašen pachatel trestného činu nebo naopak jeho potenciální oběť, ať již člověk či lovná zvěř.

Lidé proto palné i chladné zbraně s oblibou ukrývali buď pod oděvem, což bylo zvláště ve starších dobách relativně nepohodlné nebo je zabudovávali do všemožných i nemožných předmětů denní potřeby, které jako zbraně nevypadaly. Rozměry zbraní v době před zavedením jednotných nábojů však mnoho takových nenápadných úkrytů neumožňovaly. Navíc bylo takové zabudování zbraně nepochybně drahé.

Jako do značné míry ideální pro skryté umístění palné zbraně, která byla současně stále po ruce, se nepochybně jevily hole, v určitých dobách běžná součást pánského oděvu i výbava na cesty. Vzhledem k tomu, že hůl má délku do jednoho metru, pohodlně se do ní vešla relativně dlouhá hlaveň a nebyly zde na malou vzdálenost takové problémy s přesností výstřelu. Konstruktéři však museli vždy hledat rovnováhu mezi funkcí tohoto předmětu jako hole a funkcí palné zbraně. Pokud totiž bylo na holi příliš vidět součástky mechanismu palné zbraně, nevypadala již jako hůl a moment překvapení-výhoda, kterou měla zbraň poskytovat, byl ten tam.

Když byly naopak všechny součásti zámku ukryté, obtížně se se zbraní manipulovalo při střelbě.

V našich zemích se pušky v holi nebo takzvané pytlácké hole objevují nejpozději ve druhé čtvrtině 19.století, kdy perkusní zámek vytlačil z civilní sféry zámek křesadlový, pro použití v těchto zbraních (s výjimkou vnitřního křesadlového zámku) krajně nevhodný. Ostatně tyto zbraně se tehdy objevují v celé Evropě a vlády na jejich výskyt reagují všemožnými zákazy.

Perkusní pušky v holi se občas vyskytují také ve sbírkách našich muzeí. Výjimkou není ani Východočeské muzeum v Pardubicích, kam se tři exempláře dostaly v roce 1977 z přeloučského muzea. Podle ústního podání pocházejí z panství Choltice, kde byly zabaveny pytlákům.


Pod inventárním číslem 1649 je zde uložena puška v holi, která svoji skrytou funkci příliš neskrývá. Je dlouhá 96 cm. Má sice tvar silně zahnuté hole, ale ze hřbetu rukojeti vystupuje kohout perkusního zámku a samozřejmě také piston.


Rukojeť první zbraně je silně zahnutá, kov nepřirozeně vyleštěný, kohout vystupuje ze siluety zbraně.

Celkový pohled.

Spoušť bývala na vnitřní straně hole, nyní chybí.

Pohled zdola. Spoušť chybí.

Hlaveň s kruhovým průřezem má délku 80,5 cm a směrem nahoru se rozšiřuje. Vývrt je hladký, ráž 16,8 mm.
Hůl je masivní, díky silným stěnám hlavně opravdu těžká. Nosit ji s sebou na cestách by rozhodně nebyl žádný med, ale po výstřelu by docela dobře plnila funkci sukovice, vhodné k úderu.

Na zbrani se nedochovaly žádné výrobní značky. Rozhodně nejde o tovární výrobek. Předpokládám spíše, že ji vyrobil venkovský puškař nebo i kovář. Někdy v 70.letech 20.století byla "restaurována" v pardubické Lověně, kde ji vyleštili, až oči přecházejí a rukojeť opatřili lesklou politurou.Druhá perkusní puška v holi z pardubického muzea má inventární číslo 1655 a je naopak velmi lehká, dá se říci, že poněkud chatrná.

Skutečnost, že je vlastně zbraní, však skrývá výrazně dovedněji než zbraň předchozí. Je dlouhá 87,5 cm a skládá se ze dvou částí, které lze odšroubovat.


Celkový pohled na zbraň.


Pohled na rozmontovanou zbraň.

Horní část je tvořena nevelkou (a kdo ví, zda původní) dřevěnou rukojetí a válcovým pouzdrem, v němž je uložen jednoduchý spouštěcí mechanismus.
Druhou část zbraně tvoří hlaveň v délce 58,5 cm, v jejíž ose je zašroubován piston. Ráž zbraně je 13 mm.

Před výstřelem se hůl musela nejen nabít ústím hlavně, ale také rozšroubovat a na piston se nasadila roznětka.


Piston druhé zbraně je zašroubován v ose hlavně. Na snímku je dobře vidět struktura materiálu hlavně, který se snaží napodobit Bernardův damašek.

Mechanismus se napíná pomocí spouště, která se v drážce pouzdra tlačí směrem dozadu a zachytí se v zadní poloze stlačením do strany v jednom ze dvou zářezů. Tím se stlačí pružina, která po uvolnění spouště ze zářezu vymrští dopředu úderník, který iniciuje roznětku.


Rukojeť a pouzdro s mechanismem. Spoušť je v přední poloze, mechanismus není natažen.


Zářezy, do nichž se fixuje spoušť při napnutém mechanismu jsou dobře patrné.


Ačkoli s přesností to asi nebylo vzhledem k odpalování zbraně valné, na hlavni se nachází stopy po mušce, která nyní chybí.


Stopa po mušce je zřetelná.

Samo pouzdro mechanismu je plechové, pomosazené. Hlaveň se skládá z ocelové duše (hladký vývrt), která je uložena v ocelovém spirálovém pouzdře, letovaném mosazí. Tato úprava snad měla navodit dojem Bernardova damašku.


Pohled na ústí hlavně. Jsou zde patrné dvě vrstvy odlišných materiálů.

Na povrchu je dochován zbytek původního hnědého nátěru, který měl zřejmě z důvodů maskování imitovat dřevo.
Zbraň působí chatrným dojmem, opět rozhodně nejde o tovární výrobek, nýbrž o práci nepříliš školeného amatéra.

Fotografie pro tento článek, jenž byl před časem publikován ve Střeleckém magazínu, poskytla Jana Procházková. Vzhledem ke specifikům internetu jsme je museli výrazně zmenšit. Pokud má někdo zájem o tyto fotografie v původním formátu 2560 x 1920 pixelů (a několik dalších, které k nim autorka přidá), může si je objednat za 250 Kč včetně poštovného na dobírku. Stačí vyplnit objednávkový formulář.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1110