Ruský revolver Smith & Wesson v rakousko-uherské armádě
Datum: Friday, 09. November 2001 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Menší rarita z dějin c. a k. ozbrojených sil

4,2čárkovými revolvery Smith & Wesson Russian byly na počátku první světové války vyzbrojeny už jen ruské jezdecké jednotky, pro jejichž účely se ostatně tyto zbraně hodily více než tehdy standardní, subtilnější armádní Naganty vz. 1895 se spíše průbojným účinkem střely. Otázkou zůstává, nakolik chronická materiální krize carské armády později vedla k využití početných zásob revolverů Smith & Wesson (carská armáda jich svého času převzala přes 250 tisíc kusů) i u dalších složek ruských ozbrojených sil.

Na kritickém nedostatku ručních palných zbraní v ruské armádě během světové války se podílely především obrovské bojové ztráty, které se ostatně nevyhnuly žádnému z válčících států. V případě proti sobě stojících armád Ruska a Rakousko-Uherska, jimž oběma bylo dopřáno poznat střídavě velká vítězství i drtivé porážky, se tato situace začala postupně řešit vedle používání exportní či zastaralé domácí výzbroje a výzbroje spojenců také zaváděním hojně dostupných ukořistěných zbraní protivníka.

Zatímco průběh vyzbrojování rakousko-uherského vojska nestandardními puškami patří mezi přinejmenším rámcově zpracovaná témata, horší je to se zmapováním využívání pestré palety pistolí a revolverů. Zásadní pramen pro orientaci v dané problematice představuje dobová příručka Merkblätter über eigene und fremdländische Hand- und Faustfeuerwaffen vydaná ve Vídni v roce 1918 c. a k. Technickou vojenskou komisí. V ní je uvedeno celkem 9 pistolí (mezi nimiž ovšem chybí Mannlicher Model 1905, o němž se jinak v literatuře běžně hovoří jako o zbrani používané řadou c. a k. důstojníků) a 5 revolverů.

Ruský revolveru Smith & Wesson je zde vyobrazen a představen jako “11 mm russischer Revolver” (modernější Nagant vz. 1895 stál díky neobvyklé munici mimo zájem c. a k. výzbrojní správy). Vedle obecného popisu ovládání revolveru je značná část údajů věnována nábojům do této zbraně, což byl pochopitelně kritický bod užívání cizí výzbroje jak z hlediska logistiky, tak i z pohledu bezpečnosti střelce. Zajímavostí je, že munice pro ruský revolver Smith & Wesson je označena jako “11 mm M. 82 scharfe Revolverpatrone”, což bylo oficiální označení pro starší rakousko-uherské náboje vz. 1882 používané v 11mm revolveru vz. 1870, resp. 1870/74 (Gasser). Vzápětí jsou ovšem uvedeny parametry náboje .44 Smith & Wesson ruský, což se týká také popisu balení.

Z těchto údajů plynou v zásadě dvě možnosti:
1) Ukořistěná ruská munice (popř. též náboje z domácí produkce) .44 S & W byla do rakousko-uherské výzbroje zavedena pod stejným vzorovým označením jako náboje pro 11mm revolvery Gasser. V takovém případě muselo být vyzkoušeno, že náboje ráže .44 a 11 mm jsou v používaných zbraních zaměnitelné.
2) Do ukořistěných ruských revolverů S & W byla až do vyčerpání zásob používána ukořistěná původní munice, popř. náboje stejné ráže domácí výroby; z ruských revolverů S & W však bylo bez problémů možno střílet i rakousko-uherskými 11mm náboji vz. 1882. K tomu je třeba poznamenat, že přes rozdílné rozměry dosahovaly podle zmíněné příručky oba náboje stejných výkonů: v0 210 m.s-1, E0 37 m.kg-1.

Bližší údaje o počtu a způsobu používání ruských revolverů Smith & Wesson v rakousko-uherských ozbrojených silách jsem zatím nenalezl.

Zajímavé jsou informace o možných osudech ruských revolverů S & W po jejich vyřazení z výzbroje sovětské armády. Někteří odborníci se domnívají, že vyřazené zbraně byly zničeny. Podle sdělení redaktorů ruského odborného časopisu Ružjo, s nimiž jsme se setkali na výstavě IWA 2000, však sovětská legislativa nedovolovala likvidaci vyřazených či nepoužívaných vojenských zbraní a munice, což platí i v současném Rusku. Díky tomu se např. do Čech nedávno dostaly náboje .45 ACP z amerických druhoválečných dodávek do Sovětského svazu. Jinými slovy je možné, že “kdesi v Rusku” jsou ruské armádní revolvery Smith & Wesson stále ještě uskladněny…

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=122