Osobnosti a první světová válka
Datum: Tuesday, 13. November 2001 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Nejnovější českobudějovický sborník z konferencí o první světové válce

V roce 1998 uspořádalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích mimořádně zdařilou výstavu o první světové válce nazvanou "Válka našich dědů". Moderně pojatá expozice nejenže otevřela novou kapitolu v řešení výstav v JČM, ale zahájila také tradici pořádání konferencí věnovaných první světové válce. V roce 1998 se tématem stala česká společnost, v roce 1999 regiony, v roce 2000 osobnosti, letos, tedy v roce 2001 československé legie. Pro rok 2002 je zatím naplánováno sledovat vztahy armády a společnosti.

Tištěným výstupem těchto akcí jsou sborníky, z nichž zatím poslední byl představen přímo na letošním jednání 9. 11. 2001 (tedy v již tradičním termínu, nyní ovšem shodou okolností před celostátně připomínaným dnem válečných veteránů).

Sborník nese název "Osobnosti a první světová válka" a obsahuje celkem 14 příspěvků:

1. Josef Blüml: Básník jan Čarek - voják první světové války
2. David Pazdera - Pavel Kodera: Ruské zajetí jako celoživotní profesní inspirace. Válečná léta botanika Josefa Podpěry
3. Bohumil Jiroušek: Velká válka v mikrosvětě Josefa Šacha
4. Martina Jiroušková: Obraz první světové války ve fejetonech a úvahách Jaroslava Durycha
5. Hana Kábová: Pelhřimovský chirurg Ferdinand Ehler a první světová válka
6. Jiří Dvořák: Velká válka na Balkáně očima legionáře Františka Kryštofa
7. Václav Kuttan - Luděk Krčmář: Rozdílné osudy tří plzeňských "Srbáků"
8. Martina Sankotová: Rudolf Beran v 1. světové válce
9. Ondřej Kolář: Prácheňského regionalisty Jaromíra Malého léta 1914-1918
10. Jiří Veselý: Lidé na Českoskrumlovsku za první světové války
11. Jan Novotný: Zpráva o České besedě ve Lvově a její činnosti s přihlédnutím k tématu Velké války
12. Vladislav Burian: Mučedníci z Doss´ Alto (Stručné připomenutí osudů čs. legionářů v Itálii)
13. Karel Ludvík: Ruční granáty používané italskou armádou v letech 1915-1918
14. Oldřich Spálovský: Počátky a první léta úzkokolejky z J. Hradce do Nové Bystřice (1897-1918) a některé její osudy za první světové války

Jak už názvy příspěvků napovídají, přímou souvislost s hlavním tématem G-I stránek nemá v podstatě žádný z nich. Nicméně si troufám soudit, že právě mezi našimi čtenáři se najde mnoho těch, které by právě takovýto sborník mohl zaujmout. Pro ty upřesňuji, že cca 80stránkový sborník stojí 50 Kč a je k sehnání v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=124