Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Novelizace zákona 119/2002 Sb.


Novelizace zákona 119/2002 Sb.
Datum: Sunday, 30. July 2006 @ 08:24:20 CEST
Téma: Zbrojní průkaz


Jaký bude mít dopad poslední novela našeho zákona - platná od 1.7.2006 - na testové otázky k získání zbrojního průkazu?
Nikde jsem kvalifikovanou informaci nenašel a tak jsem se obrátil přímo na POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Ředitelství služby správních činností policie. Odpověď - podstatná část - je zde:
>>


Dnem 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). Tímto zákonem byl zároveň novelizován zákon č. 119/2002 Sb., (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, mj. ustanovení § 5 písm. f) - pojem zbraně kategorie B a dále pojem historické zbraně, uvedený v příloze k zákonu o zbraních, část první, bod 22.

Ředitelství služby k výše uvedenému sděluje, že v souvislosti s touto novelizací byly upraveny „ostré“ testové soubory pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu. Konkrétně byly vypuštěny čtyři testové sady, obsahující předmětné otázky k pojmu zbraně kategorie B a pojmu historické zbraně, aby bylo zabráněno nesouladu těchto testových souborů se současným zněním zákona o zbraních. Jak bylo sděleno ze strany odboru bezpečnostní politiky MV ČR, v příštím roce je plánována kompletní výměna testových souborů.
<<

Tedy suma sumárum, není třeba mít obavy, že po nastudování "starých" testových otázek uděláte chybu, jen se vás "zatím" nikdo nebude na tyto věci ptát.

Ještě na okraj celé věci - novelu jsem už zapracoval do souboru nápovědy, který si můžete stáhnout v "Aktualizaci právních předpisů" na mých stránkách.

Závěrem bych rád poděkoval plk. Ing. Antonínu Kremlovi, řediteli služby správních činností policie, respektive jeho podřízeným, za téměř bezprostřední odpověď.

Jerry,
Jerry's Arms Software

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1260