Setkání s poslancem Jiřím Havlíčkem
Datum: Wednesday, 14. November 2001 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Jsou poslanci, kteří jsou ochotni naslouchat našim připomínkám. Jednoho z nich jsme navštívili.

Tento článek měl být na G-I již před víkendem, ale zradila nás technika, takže se zpožděním, ale dobrá zpráva.

Po prvním kole bojů o zbrojní zákon nám pomalu začíná druhé. Vládní návrh zákona bude již teď v listopadu (zřejmě kolem 12.11.) projednáván ve Výboru pro obranu a bezpečnost a na počátku příštího roku proběhne v Poslanecké sněmovně 2. čtení. Snaha občanů a zainteresovaných poslanců o to, aby vznikl dobrý zákon, který by na jedné straně zajistil bezpečnost neozbrojených lidí a na druhé umožnil po splnění jasně stanovených podmínek získat občanovi zbraň, proto neustává.
7.listopadu tohoto roku jsem se díky ing.Janu Balcarovi (www.hoba.cz) mohl zúčastnit jednání s poslancem Jiřím Havlíčkem (KDU-ČSL), členem Výboru pro obranu a bezpečnost a Hospodářského výboru.

Tématem jednání byl samozřejmě vládní návrh zbrojního zákona (je ke stažení v naší rubrice Download).
Osnovu jednání tvořily připomínky ing.Balcara v přibližně v podobě, v jaké byly nedávno uveřejněny na G-I., doplněné o několik mých drobných postřehů.
Mohu říci, že přijetí bylo velmi přátelské a pan poslanec Havlíček je s problematikou zbrojního zákona i s připomínkami občanů velmi dobře obeznámen. Tedy první poznatek-alespoň někteří poslanci naše připomínky čtou.

Nejdelší diskuse proběhla nad definicí historické zbraně. Bohužel, hranice roku 1870 je uvedena v Schengenských dohodách a jestliže chceme vstoupit do EU, což má většina stran v programu, je nám zřejmě nadále souzena. Ovšem hledají se cesty, jak toto ustanovení maximálně změkčit a nejít nad požadavky EU. Formulace ve vládním návrhu jde rozhodně nad tyto požadavky. Ačkoli tedy poslanci včetně pana Havlíčka vědí, že hranice 1870 je pochybná a bohatě by stačil rok 1890, s ohledem na EU se s tím nedá zřejmě nic podstatného dělat. Vím, že vstupem do EU se dnes zdůvodňuje kdejaká levárna, ale my jsme tato ustanovení viděli a bohužel je to tak.

Dalším na schůzce konstatovaným slabým místem návrhu zákona je definice vojenské zbraně a hlavně ustanovení, že vojenské zbraně, neověřené civilní značkou, jsou zakázané. Domnívám se, že zde jsme došli ke společnému názoru, že toto ustanovení je třeba formulovat tak, jak je ve stávajícím zákoně nebo velmi podobně.

Pro majitele zbraně je nepochybně důležitá též otázka, kdo bude rozhodovat při pochybnostech o zařazení zbraně do určité kategorie. Formulace v návrhu zákona, že rozhoduje ministerstvo vnitra, je velmi nebezpečná. Rozhodne vrátný, uklizečka, nějaký referent, šéf služby správních činností nebo ministr. Myslím si, že návrh, aby tím, kdo rozhoduje, byl Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, který je ministerstvu podřízen, byl panem poslancem akceptován.

Sluchu došla i připomínka J.Balcara, týkající se zkušebních komisařů. Když by komisařem nesměl být kvůli konfliktu zájmu podnikatel v oboru zbraní a střeliva, proč by jím měl být policista, u nějž je tento konflikt zájmů neméně pravděpodobný?

Paragraf o trvalém dovozu a vývozu zbraní nutí člověka, aby úřadu oznamoval to, co mu již dávno bylo oznámeno. I zde byly argumenty J.Balcara akceptovány.

Zajímavými pro pana poslance Havlíčka byly nepochybně údaje o tom, že naše předpisy o znehodnocování zbraní jsou v naprostém rozporu s předpisy v ostatních státech EU.

Domnívám se, že takřka dvojhodinové setkání mělo přínos pro obě strany. Bylo s námi jednáno přátelsky, věcně a realisticky asi ve smyslu "Toto se pravděpodobně podaří změnit a u tohoto je šance velmi malá."

A můj závěr:
Připomínky k zákonu se poslancům vyplatí posílat, nikoli však plošně. Kontaktujme ty poslance, kteří nám třeba již odpověděli nebo ty, kdo jsou členy Výboru pro obranu a bezpečnost. Pokud je přesvědčíme a dáme jim argumenty, mohou pro naši věc hodně udělat. I mezi poslanci existují specializace, neboť žádný člověk nemůže vědět všechno. Tito zainteresovaní a informovaní lidé pak mohou ovlivnit hlasování svých stranických kolegů, předkládat pozměňovací návrhy a podobně.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=128