Stephen Grant-dvojka
Datum: Wednesday, 20. September 2006 @ 05:00:00 CEST
Téma: Články


V soukromých i veřejných sbírkách a zbrojnicích v naší zemi najdeme vedle zbraní domácích výrobců zbraně rakouské, německé, belgické, francouzské, španělské, ruské, ale jen velmi vzácně se zde vyskytují lovecké zbraně britské.Když se taková ukázka britské puškařské školy objeví, vzbuzuje zaslouženou pozornost. Jeden zajímavý exemplář se nedávno objevil v nabídce pražské galerie firmy Aryon.Jde o brokovnici-dvojku systému Lancaster, která je na zámkových deskách postranních zámků signována "STEPHEN GRANT".Na liště mezi hlavněmi je obsáhlejší signatura, obsahující i adresu firmy "STEPHEN GRANT 67A ST. JAMES STREET LONDON". Tento způsob obsáhlého signování loveckých zbraní byl v době vzniku této dvojky mezi britskými puškaři obvyklý a používaly ho také mnohé firmy francouzské.Stephen Grant se vyučil puškařem u firmy Kavanagh v Dublinu. Poté pracoval u londýnské firmy Boss, kterou od roku 1857 spolu s Bossovou vdovou vedl. Samostatná Firma Stephen Grant vznikla v Londýně v roce 1866 a záhy se stala jednou z nejpřednějších britských puškařských firem. Ostatně měla k tomu ideální podmínky.

V době jejího vzniku vládla Velké Británii již třicátým rokem královna Viktorie a čekalo ji ještě dalších 35 let vlády nad říší, nad kterou slunce opravdu nezapadalo. Británie měla kolonie a dominia na pěti kontinentech, mnohdy neprozkoumaných a plných lovné zvěře. A do těchto kolonií odjížděli z mateřské země důstojníci, úředníci, obchodníci i cestovatelé-turisté.

Všichni potřebovali zbraně pro sebeobranu, zábavu a reprezentaci. Za těchto podmínek se Stephenu Grantovi (i řadě dalších puškařů té doby) neobyčejně dařilo. K zákazníkům jeho firmy patřili členové královské rodiny včetně královny (od r.1876 indické císařovny) Viktorie a prince z Walesu, budoucího krále Eduarda VII. Firma dodávala i dalším panovnickým dvorům v Evropě a patřila mezi nejproslulejší britské puškařské firmy své doby. Ještě před koncem 19.století se ve firmě objevuje nová puškařská generace, neboť od roku 1889 již její zbraně nesou signaturu Stephen Grant & Sons. Zakladatel umírá roku 1898.

Zbraň z Aryonu byla tedy určitě vyrobena před rokem 1889. Podle výrobního čísla 4636 usuzujeme, že ji zhotovili v roce 1880 nebo na konci roku 1879.Na zbrani použitá technická řešení (závěr, zámky) vznikla v 60.letech 19.století a v době vzniku zbraně byla již osvědčená. Po původním majiteli nám v medailonku na spodní straně hlaviště pažby zbyl pouze monogram IB nebo JB.

Zbraň ráže 12/12 je opatřena (jak jinak) důkladným anglickým lůžkovým závěrem.Na spodní straně hlavňového svazku a na podušce lůžka hlavní je vyražena bohatá kolekce zkušebních a výrobních značek a několikrát se zde opakuje výrobní číslo.

Nejdůležitější jsou londýnské zkušební značky z doby vzniku zbraně, včetně upozornění "NOT FOR BALL", což je obdoba našeho "NE PRO KULI", německého "NICHT FÜR KUGEL" nebo belgického (francouzského) "NON POUR BALLE". Na svazku je také značení výrobce hlavňového polotovaru HW a značky československé zkušebny z roku 1953. Tehdy již zbraň byla na území Československa.

Zámkové desky, lůžko hlavní, klika závěru i spoušťový oblouček mají barvu starého kovu a jsou na většině plochy zdobeny kvalitními rytými rozvilinami, které jsou pro britské lovecké zbraně typické dodnes.

Kohouty mají zaoblený průřez, jejich okraje přesahují přes údernou plochu a při dopadu na zápalník ho tak překrývají. Jde o pozůstatek z doby perkusních zbraní, kdy tento přesah chránil oči střelce před odletujícími střepinkami zápalek. U této zbraně má již jen funkci estetickou.

Elegantní pažba z kvalitního ořechu je amerického typu.Zbraň firmy Stephen Grant je velmi pěknou a u nás vzácnou ukázkou britského puškařství z doby jeho největší slávy. Ačkoli je velmi elegantní a vkusně zdobená, vše je na ní přizpůsobeno hlavnímu účelu-střelbě.

Britské lovecké zbraně se do střední Evropy v 19. a na počátku 20. století dostávaly pouze sporadicky. Poptávku po brokových zbraních snadno pokryli místní puškaři nebo dovoz z Německa, Belgie či Francie. Zdejší podniky snadno z těchto zdrojů vyřídily i poptávku po opravdu luxusních zbraních pro velmi movité zákazníky.

Proslulé velkorážové dvojáky britských puškařů na nebezpečnou zvěř exotických krajin k nám pronikaly také ve velmi omezené míře. Počet těch, kdo tyto zbraně potřebovali, byl vzhledem ke skutečnosti, že tehdejší Rakousko-Uhersko nemělo kolonie, velmi omezený a i zde fungovala levnější konkurence regionálních závodů.

Britská produkce loveckých zbraní se k nám nijak masově nešířila ani po I. světové válce, kdy nastal stále rychlejší rozpad britské koloniální říše, který pocítily i proslulé puškařské firmy. Mnohé nepřežily, jiné se slučovaly. A to byl případ firmy Stephen Grant. Ta se již v roce 1925 spojuje s další proslulou firmou Joseph Lang. V následujících desetiletích přišla řada dalších akvizic.

V současné době firma pracuje pod názvem Atkin Grant and Lang. Je pokračovatelem tradic firem Stephen Grant, Churchill, Henry Atkin, Edward Patton, Thomas Watson, Harrison and Hussy, Charles Lancaster a Frederick Beesley. Nadále se věnuje výrobě vysoce kvalitních loveckých palných zbraní. V odzbrojené Británii Tonyho Blaira to zřejmě nemá lehké.Za poskytnutí fotografií děkujeme firmě Aryon, s.r.o

Kromě fotografií firmy Aryon byly použity též dokumentační fotografie, pořízené při studiu zbraně autorem.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1295