Americká puška vojenská soustavy z r. 1903
Datum: Wednesday, 15. November 2006 @ 06:00:00 CET
Téma: Články


          Tato nová puška, jež se právě zavádí ve vojště Spojených států severoamerických, nazývá se všeobecně "SpringfieId" dle arsenálu, v němž se vyrábí.

          V podstatě se valně neliší od dosavadní pušky soustavy Krag-Jorgensen. Ačkoli se vyznačuje proti této některými důležitými zdokonaleními, je přece jen podivno, že bylo upuštěno od staré soustavy, jelikož nemají ona zdokonalení dle nynějšího stavu zbrojní techniky náležitou váhu, aby ospravedlnila nákladnou změnu výzbroje.

          Puška soustavy "Springfield" je krátká střelná zbraň, neboť je dlouha jen l,l02 m, kdežto délka jiných vojenských pušek kolísá mezi 1,25 a 1,3 m. Příčinou nebo nás1edkem toho je, že bude touž puškou ozbrojena pěchota i jízda. Ráž pušky 7'62 mm je táž jako pušky dřívější, kdežto počáteční rycchlost střely a průbojnost jsou větší.

          Závěra C (obr. 2.) jestopatřena dvěma závěrnými palci a postranní zarážkou. Vytahovák vystřelených nábojnic jest upevněn na "závěře" prstenem A.

          Různé části závěry jsou spojeny objímkou B. Tato jest opatřena dvěma postranními lištami, jež, vedeny jsouce lůžkem závěry, brání objímce otáčeti se se závěrou. Pojistka dotočena v pravo zamezí, když je nabito, otočení válcovité závěry C a odtlačí hlavu E nárazné jehly poněkud zpět, při čemž pojistí nárazliou jehlu, takže ji nelze spustiti tlačením, na spoušť.

          Závěra se otevírá jinak způsobem zcela obvyklým. Napřed otočením rukojetí vzhůru_a pak tažením nazad a zavírá se pošinutím závěry kupředu a otočením rukojeti dolů, při čemž se současně nabije. Jehlu lze vytáhnouti také prostě tažením hlavy E zpět. Závěra je jinak tak sestrojena, ,že nelze vystřeliti, není-li správně zavřena. O tom nám chybí bližší údaje, jakož vůbec celý popis, jehož jsme se mohli dopíditi, vyznačuje se jakousi kusostí, což jest ovšem při vojenské zbrani pochopitelno.          Zásobnice M, uspořádaná v lůžku závěry, pojme pět nábojů. Jest opatřena pojistkou, jež je po jedné straně označena slovem ON (otevřeno), po druhé OFF (zavřeno). Slovo ON je hlazeno, tak že lze se jediným pohledem přesvědčiti, je-li zbraň připravena k opakovací střelbě. Zásobnice plní se náboji buď prostě od ruky nebo pomocí jakéhosi nabíječe, který se vyhodí, když se závěra zavírá. Má-li se střílet jednotlivě (OFF), nelze závěru úplně otevřít, takže její hlava zabrání horní nábojnici, aby vystoupla proti lůžku nábojnice v hlavni a byla do něho při zavření vsunuta. Podávací ústrojí zásobnice je tedy, v tomto případě zadrženo, nemonouc účinkovat. Otočí-li se však pojistka vzhůru (ON), uvolní se podávací ústrojí, jelikož možno závěru pošinouti úplně do zadu, a pak lze opakovati známým způsobem.

          Po vystřelení posledního náboje drží pojistka otevřenou závěru nazpět, takže je patrno, že je zásobnice prázdná.

          Při pušce se užívá čtvero druhů nábojů:

  1. ostrého náboje, sestávajícího ze 2'8 g střelné bavlny a střely, jež má jádro ze slitiny olova a cínu a plášť z niklové mědi;
  2. slepého náboje. s papírovou zátkou a 0'32 g bezdýmného prachu;
  3. malého náboje s krátkou střelou a malou dávkou prachu
  4. náboj_se dvěma kulkami, jehož se užívá pro službu strážní

.
          Aby se pak cvičební nábojnice nemohla zaměniti za ostatní, jest pocínována, opatřena šesti podélnými rýhami a čtyřmi dirami ve dně.

          Hlaveň je nahoře kryta dřevěným pláštěm M (obr; 1.), aby byla ruka chráněna od spálení.

          Muška C jest upevněna na korici hlavně kroužkem a jest' opatřena dvěma dirkami, aby byla jednak lehčí, a aby bylo možno upevniti chranidlo. Také miřidlo H je prý zcela původní, důmyslné konstrukce a umožňuje opraviti úchylky střely ze správného směru. Opatřeno je záměrným vrubem, který možno nahraditi kruhovým okénkem, upevněným na posuvné destičce.

          Z počátku byla puška "Springfield" opatřena krátkým bodlem, neboť se mělo za to, že v moderním válečnictví připadá. bodlu již jenom podřízený úkol. Události ,na bojištích mandžurských však způsobily převrat v náhledech, a tak přijali Američané šavlový bajonet o délce 0'406 m, jímž nahradili krátké bodlo.

          Počáteční rychlost střely je dosti malá pro moderní zbraň, neboť je toliko 670 m. Dostřel měří 4371 m. Dlužno poznamenati, že je zpátečný ráz značný a zvuk výstřelu velmi ostrý. Jinak se hlaveň rychle opotřebuje, takže po 1500 ranách není již přesnost zbraně valná.

 

          Tento zajímavý textík jsme převzali z časopisu Vynálezy a pokroky z r.1907.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1329