Česká zbrojovka-Historie výroby zbraní v Uherském Brodě.
Datum: Monday, 20. November 2006 @ 06:00:00 CET
Téma: Články


Se souhlasem autora přinášíme recenzi ing.Martina Helebranta na publikaci Davida Pazdery a Jana Skramoušského, o níž se u nás již několik měsíců hovoří.

Česká zbrojovka Uherský brod není jen největším výrobcem ručních palných zbraní v ČR. Svým rozsahem je dnes jednou z předních zbrojovek i ve světovém měřítku. Přitom po valnou většinu svého trvání byla skryta napřed za Českou zbrojovkou Strakonice, později pod různými nic moc neříkajícími názvy typu Agrozet, Závody přesného strojírenství atp. Aby byl zmatek dokonalý, používala dokonce jednu dobu i jméno Zbrojovky Brno. Nelze se tedy divit, že i mezi renomovanými zahraničními autory panoval a dodnes částečně panuje zmatek ohledně historie a produkce tohoto výrobce. Také nikdy nebyla zpracována a publikována jeho oficiální historie. Teprve letos, při příležitosti 70. výročí založení firmy došlo k nápravě tohoto stavu. Jan Skramoušský a David Pazdera, jinak též dlouholetí členové redakce Střelecké revue nabízí ve svém díle čtenáři historii závodu od prvních úvah o jeho vybudování v předvečer druhé světové války, přes rozběh výroby (zpočátku zaměřené výhradně na vojenské zbraně), léta okupace, obnovení výroby (jestlipak si uvědomujete, že v prvních poválečných letech se závod etabloval primárně jako výrobce vzduchovek?), znárodnění a léta komunistické vlády až po jeho privatizaci na počátku 90. let 20. století. Historie podchycená v knize končí rokem 1992, tedy dokončením privatizace firmy.

Kniha neukazuje jenom vývoj výroby a sortimentu. Jsou zde alespoň stručně zmíněny všechny klíčové osobnosti historie firmy, zejména její jednotliví ředitelé. Kniha obsahuje i přehled vyráběných zbraní, jejich stručný technický popis a počty vyrobených kusů. Čtenář před sebou v rozsahu knihy úplný obraz vývoje firmy s jejími úspěchy i problémy a umožňuje solidní orientaci v logice vývoje i čtenáři, který nemá důvěrnou znalost československé historie.

Při popisu autoři důsledně vycházejí z archivních dokumentů, jak státních, tak zejména z firemního archivu České zbrojovky, která jim do něj umožnila mimořádně široký přístup. Díky tomu se lze oprávněně domnívat, že práce má všechny předpoklady stát se i výchozím bodem pro další, hlubší průzkum některých konkrétních témat. Pro znalé čtenáře může být zdrojem jistých diskusí skutečnost, že archivní dokumenty mohou být v rozporu s tradovanými informacemi pamětníků. Myslím, že je třeba věřit archivním záznamům, ústní tradice je velice nespolehlivá. Tím vítanější je recenzovaná kniha. Oba autoři zde odvedli obrovský kus mravenčí badatelské práce a pokud někdy boří zavedené mýty, pak tak činí fundovaně a s argumentací nepřipouštějící pochyb. Autoři tímto dílem potvrdili svůj potenciál, poprvé částečně využitý již při spolupráci na přípravě publikace "CZ 75: zrození legendy", která mapuje okolnosti vzniku této asi nejslavnější české pistole.

Poměrně zdařilá je i grafická podoba knihy, kniha není jen suchopárným výčtem událostí, ale i obrazově bohatým svědectvím, postaveným jak na archivních fotografiích, tak na snímcích sbírkových zbraní. Členění je logické, jazyková stránka knihy je velmi uspokojivá. Knihu vydala svým nákladem sama Česká zbrojovka Uherský Brod, snad i díky tomu se knize dostalo důstojné výpravy.

Je recenzovaná kniha definitivním, konečným dílem o historii České zbrojovky? Nemyslím. Rozsah jedné knihy nestačí na úplné pokrytí popisovaného období. Nutně po sobě zanechává i prostor pro podrobné, monografické studie. Přesto se domnívám, že jako základní, zatím i do značné míry jedinečné, celkové vodítko, základní referenční zdroj, kniha ještě dlouho nebude překonána. Jako taková by neměla chybět v knihovně žádného vážnějšího zájemce o československou zbrojní výrobu a zbraně.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1334