“Československé pistole 1918-1950” - podstatné upřesnění a omluva
Datum: Thursday, 23. November 2006 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Nedávno jsem na G-I pověsil výklad (s mírným odstupem bych řekl poněkud autopsychoterapeutický) o vydání nové knihy o čs. pistolích. Reakce čtenářstva mě usvědčily z toho, že jsem situaci v jednom významném ohledu nepopsal přesně, a to dokonce tak, že tím mohlo být ukřivděno nakladatelství Mladá fronta. Na místě je proto provedení nápravy.

Věc se má tak, že čtenář mé zprávy mohl získat dojem, jako by zmiňované výrazné krácení mnou stvořených částí textu provádělo nakladatelství Mladá fronta, navíc bez vědomí autora. To v žádném případě není pravda.

Ze strany nakladatelství nám bylo pouze řečeno, že text je příliš dlouhý a že pro udržení šířeji přijatelné ceny knihy na pultu bude nutné provést jeho zkrácení. Totéž se dotklo i početné obrazové přílohy. Toto sdělení jsme přijali bez námitek - tím spíš, že jsme měli na hlavě pořádnou hroudu másla. Původně proponovaný rozsah rukopisu nám totiž v poslední fázi psaní značně nakynul a překročil kritickou mez, za níž se výrobní náklady šplhají k tržně nerealistickým výšinám.

Používám tady plurál, ale fakt je, že tato situace vznikla především jako výsledek mého skluzu při dopisování dvou chybějících kapitol. Tím nemá být řečeno, že bych se ve svém rukopisu nějak zvlášť rozvláčňoval, na to skutečně nebyl čas ani síly. Naše autorské duo ale do poslední chvíle nevědělo, kolik stránek bude rukopis vlastně mít. A v hodině dvanácté, kdy já konečně skončil a my věděli, kolik to má normostran, byl prostě rukopis moc dlouhý.

Krácení textu a vypouštění obrázků poté prováděl kolega Skramoušský, jenž měl v této věci jako vedoucí našeho autorského kolektivu právo veta. V tomto okamžiku ale selhala naše vzájemná komunikace a já před odevzdáním konečné podoby textu nakladatelství nedostal možnost výsledek úprav přehlédnout a případně autorsky doladit. Důvodů tohoto kolapsu bylo vícero a nemá smysl je tady rozpatlávat. Podstatný je výsledek, a ten mě osobně nepotěšil. Nota bene proto, že mi před oči přišel teprve v prvních korekturách. O tom jsem už ale na G-I psal minule.

Teď je doufám věc jasná. Komu snad nikoli, nechť k doplňujícím dotazům směle využije můj e-mail pazdera@guns-info.cz.

Ještě bych se ale rád vyjádřil k další z připomínek k první stati o knize “Československé pistole 1918-1950”. Řečeno mi bylo, že jsme si tímto článkem hezky umyl ruce a předem unikl dopadu případných negativních recenzí. Tak tenhle dojem bych taky vyvolával nerad.

Ať už budu hořekovat sebevíc nad tím, že jsem se v důsledku nedotažené komunikace ocitl mimo šachovnici, pořád jen baštím, co jsem si spolunavařil. Můžu taky dlouze vykládat o tom, proč jsem nestihl dopsat své části dřív. To vše bude čtenářovi jistě hodně platné. Já to beru tak, že přes veškeré peripetie jsem pořád spoluautor, který kromě jiných spolu- nese taky patřičnou míru spoluzodpovědnosti za výsledek. Takže případné kritické výtky k čemukoli chybnému, nepřesnému a nedotaženému, co v knize “Československé pistole 1918-1950” najdete, můžete rovněž směle adresovat na můj výše uvedený e-mail.

Snad jsem napravil to nejhorší, čeho jsem se minule dopustil. Omlouvám se všem, které jsem tehdy neúmyslně uvedl v bludy. Má omluva samozřejmě patří i samotné Mladé frontě, k níž v tomto bodě skutečně nelze mít výhrady. Další novinky o vývoji situace bych se měl dozvědět velmi záhy a bude-li to stát za to, určitě tím oblažím naše čtenáře.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1337