Československé civilní zbraně: Export československých terčových pistolí a malor
Datum: Wednesday, 21. November 2001 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Velmi volný cyklus článků pokračuje

Při mapování dějin československé zbrojní výroby platí, že na rozdíl od údajů o – většinou - pečlivě kontrolovaném vývozu vojenského materiálu se informace o exportu civilních zbraní zatím obvykle daří získávat v podstatně menší míře a také ve výrazně menší úplnosti.

Tím spíše je nutné ocenit materiál, který se nám před časem podařilo nalézt v Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jedná se o seznam zásilek civilních zbraní a nábojů vyvezených v průběhu roku 1952 z Československa do tzv. kapitalistických států prostřednictvím exportní společnosti KOVO, která tehdy měla u nás v tomto směru monopolní postavení.

Okolnosti vzniku tohoto exportního přehledu by byly námětem na samostatný článek. Na tomto místě pouze uveďme, že společnost KOVO byla k jeho vypracování vyzvána na základě neodůvodněného podezření z vývozu automatických zbraní (ve skutečnosti „automatických“, tj. samonabíjecích pistolí) do některých afrických zemí. Volný režim vývozu čs. civilních zbraní a nábojů, k němuž Ministerstvo zahraničního obchodu na základě platných nařízení a směrnic dávalo běžně souhlas bez konzultace s dalšími ústředními orgány státní správy, na počátku roku 1953 v rámci přituhující atmosféry studené války vzbudil panickou reakci komunistických předáků. Výsledkem nakonec bylo dočasné zastavení exportu loveckých, sportovních a obranných zbraní do kapitalistických států.

Právě díky této kauze vás tedy nyní můžeme seznámit s tím, kolik bylo od 1. ledna do 31. prosince 1952 z Československé republiky do „kapitalistických států“ vyvezeno „terčových pistolí“ a nábojů „.22“. V případě pistolí se bezpochyby jednalo o proslulé jednoranové malorážky systému Pavlíček, v dané době jediné sériově vyráběné zbraně tohoto druhu u nás, které se údajně začaly vyvážet již před druhou světovou válkou. U nábojů ráže .22 bohužel ve výkazu chybí rozlišení mezi .22 LR a .22 Short.

V následujících soupisech bylo ponecháno řazení států použité v originálních materiálech.

Čs. export terčových pistolí do „kapitalistických států“ v roce 1952

Francie – 50 kusů
Dánsko – 101 kus
Švédsko – 132 kusů
Kostarika – 50 kusů
Peru – 5 kusů
------------------------
Celkem – 338 kusů
/Pozn.: Podle údaje o zásilkách, které překročily hranice ČSR od 14. 11. do 24. 11 a od 15. 12. do 17. 12. 1952 bylo do Paříže přes Západní Německo 22. 11. 1952 expedováno 100 pistolí ráže .22./

Čs. export nábojů .22 do „kapitalistických států“ v roce 1952

Švédsko – 755 000 kusů
Anglie – 238 100 kusů
Súdán – 10 000 kusů
Austrálie – 1 000 000 kusů
Nový Zéland – 1 330 000 kusů
Jižní Afrika – 62 000 kusů
Západní Afrika – 5000 kusů
Egypt – 20 000 kusů
Pákistán – 200 000 kusů
Brazílie – 300 000 kusů
Chile – 150 000 kusů
Salvador – 50 000 kusů
Uruguay – 2000 kusů
Arábie – 5000 kusů
Trinidad – 300 kusů
-------------------------
Celkem – 4 127 400

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=134