Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Ambrose Everet Burnside a jeho karabiny


Ambrose Everet Burnside a jeho karabiny
Datum: Sunday, 25. November 2001 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Když se dnes mluví o karabinách jezdectva v době války Severu proti jihu zpravidla se vám vybaví

Když se dnes mluví o karabinách jezdectva v době války Severu proti jihu zpravidla se vám vybaví zbraně Spencer a Sharps. Existovalo však mnoho dalších systémů, více čí méně úspěšných. Jedním z nich byla ve své době poměrně rozšířená karabina Burnside.
Ambrose Everet Burnsde se narodil 23. Května 1824 v Liberty ve státě Indiana Studia ukončil absolvováním West Pointu v roce 1847, který ukončil s 5. nejlepším prospěchem. Přímo z akademie odjel na mexické bojiště jako poručík 2. dělostřeleckého pluku. Traduje se historka že během cesty do Mexika jej o všechny peníze obehrál potulný karbaník a po opožděném nástupu služby byl za trest uvězněn. Po ukončení války s Mexikem sloužil dále u dělostřelectva na západě. Zde byl také v roce 1849 raněn v boji s Apači. V armádě zůstal až do roku 1853. Během války v Mexiku se Burnside seznámil s puškou Hall, první zadovkou používanou v americké armádě. Poznal její přednosti i nedostatky, které mu vnukly myšlenku na vytvoření vlastní zbraně pro použití u jezdectva a dělostřelectva.
Po odchodu z armády se usadil v Bristolu, ve státě Rhode Island. Zde se věnoval podnikání v oblasti strojní výroby. Jeho první Podnik Burnside & Bishop byl zničen požárem. Peníze vyplacené pojišťovnou si se společníkem Bishopem rozdělili a Burnside založil vlastní podnik Bristol Firearm Company V lednu 1854 vyvinul velmi úspěšnou zadovku. Záhy však prodal veškerá patentová práva na tuto zbraň a podnikání ukončil. Připravil se tak o mnohé zisky plynoucí z pozdějších armádních dodávek.
Později pracoval v železniční společnosti Illinois Central Railroad jejímž šéfem byl pozdější generál George Brinton McClellan. Po vypuknutí Občanské války nastoupil v hodnosti plukovníka na místo velitele Rhode Islandských dobrovolníků. Vyznamenal se u Bull Runu a v srpnu 1861 byl povýšen do hodnosti brigádního generála armády Unie. Sloužil v Severní Karolíně, podílel se na obsazení Roanoke Islandu, New Bernu, Beaufortu, a Fort Maconu. Vydobyl si zde značnou reputaci jako rozhodný velitel. V této době si také vypěstoval pověstné kníry, které později dostaly jeho jméno. Dodnes se ve Spojených státech pro mohutný vous občas používá označení "sideburns".
Burnside se také účastnil bitvy u Antietamu, kde na sebe upozornil natolik, že prezident Lincoln uvažoval nahradit jím McClellana ve vedení potomacké armády. Narozdíl od McClelanna, který preferoval defenzivní způsob boje, byl Burnside rozhodnut okamžitě zaútočit na konfederační vojska.
Nakonec mu bylo svěřeno velení poměrně značné části vojsk a Burnside spolu s generály Hookrem, Sumnerem a Franklinem zaútočili 13. prosince s 122.000 muži u Fredericksburgu na vojska gennerála Leea o síle 78.000 mužů.
Přes velkou početní převahu neuspěl a večer napočítali unionisté 12.700 mrtvých a raněných. Konfederační vojska utrpěla díky skvělé obraně ztráty "pouze" 5.300 mužů. Burnside chtěl pokračovat v útoku další den,ale velení mu to neumožnilo.
Po katastrofální porážce u Fredericksburgu žádal prezidenta o odvolání Hookera. Nebylo mu vyhověno, a proto rezignoval. Byl nahrazen na přímý prezidentův příkaz Hookerem a přeložen v březnu 1863 do Ohijské armády. Zde se vyznamenal při zajetí Morgan's Riders a obléhání Knoxvillu. Podařilo se mu odrazit Longstreeta a dobyté město udržet. V roce 1864 působil pod velením generála Meadeho a Granta ve Virginii. Byla mu zčásti připisována vina za porážku a následné povraždění zajatých černých jednotek Jižany u Petrsburgu, byl demobilizován, ale posléze rehabilitován. Do čela armády se však již nevrátil.
Po válce navázal na své předválečné podnikání ve strojírenství. Působil také v politice nejprve jako guvernér Rhode Islandu, později od roku 1875 až do své smrti jako senátor. Ambrose Everet Burnside zemřel náhle v Bristolu ve státě Rhode Island 13. září 1881 ve věku 57 let. Byl pochován na hřbitově Swan Point Cemetery v Providence. Je považován za významného státníka a vojáka sloužícího až do konce života vlasti. Byl uveden do síně slávy Rhode Islandu.


Zajímavostí tohoto systému je od hlavně oddělená komora v masivním závěrovém bloku. Blok je ovládán lučíkem a zajištěn na první pohled patrnou západkou. Komora je nabíjena kuželovitým nábojem zepředu. Nejedná se tedy o "čistokrevnou" zadovku, ale o zbraň principielně podobnou spíše perkusnímu revolveru. Karabina používala výkonné kovové náboje 54/100. Byla patentována 25. Března 1856. Vyráběna byla v letech 1857 -1865 nejprve firmou Bristol Firearms Co. v Bristolu později firmou Burnside Rifle Co. v Providence. Vyráběno bylo celkem pět vzorů s minimálními rozdíly.
Číslování vzorů na sebe navazuje. Celkem bylo vládou Unie objednáno 55.567 kusů z čehož na čtvrtý a pátý model vyráběný během občanské války připadá více než 50.000. Byla třetí nejrozšířenější zbraní v jezdectvu Unie (po karabinách Spencer a Sharps). Pro svůj výkon a nízkou hmotnost byla podobně jako karabina Sharps oblíbena také u lovců bizonů. Konstrukce zbraně bohužel neumožňovala snadnou konverzi na jednotný náboj, a proto se po občanské válce na rozdíl jiných systémů již nevyráběla.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=135