Dva meče z retrospektivní výstavy
Datum: Tuesday, 05. June 2007 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Připomeňme si článkem z výstavního časopisu dva vzácné meče, které byly vystaveny na Jubilejní výstavě v Praze roku 1891.

Podává J.Koula

Mezi starožitnými zbraněmi výstavy retrospektivní a lovecké nachází se celá řada vzácných mečů z rozličných dob, ale nebude znamenitějších nad dva, které v reprodukci přinášíme. Jeden z nich, meč sv. Štěpána, chová se již dlouhé doby v pokladu Svatovítském, druhý nalezen nedávno na Vejcině u Hořeních Počáp blíže Beřkovic a náleží Ferd. kn. z Lobkovic, oba patří dozajista IX. neb X. století, době, ze které každá starožitnos-ť je nevšedně cenná a vzácná.

Meč-Lobkowicz

Do času toho spadá u nás přechod předhistorické doby v historickou, proto meč Lobkovický zařaděn byl mezi nálezy předhistorické a lze ho nalézti ve druhé střední skříni prvního oddělení retrospektivní výstavy. Jest celkem 65 cm dlouhý (jílec 16, čepel 49 cm), čepel ten jest sice dosti zrezovatělý, ale možno souditi, že délky jeho valně neubylo. Na první pohled není pozorovateli ani vzácnosť práce na jílci meče patrna; leč po upozornění lze snadno pozo-rovati, jak celé ucho a chránidlo jest stříbrem platováno a neobyčejně přesným ornamentem pokryto, opravdu téměř nejčistších řeckých tvarů. Máme tu opět jeden z těch nevysvětlitelných případů z temných dob prvního tisíciletí po Kristu.
Každý znalec ornamentiky kladl by věc tu do dob umění řeckému blízkých, leč celkový tvar meče ukazuje neomylně ke dříve uvedené době IX.-X. století.
Meč sv.Štěpána
Meč sv. Štěpána položen byl mezi památky církev-ního umění, a to z té příčiny, že se tu jedná zpola o relikvii. Jílec meče prozrazuje na první pohled vzácnosť věci, svým tvarem dobu přesně označující a; ornamentikou, jež jest souhlasná s tak zvaným irským ornamentem.
Hruška a chránidlo jílce meče jsou z nažloutlé, snad slonové kosti, ornament skládající se z propletených svůr, řezaný, tu a tam hnědočerně vyplněný. Rukojeť jílce jest železným silnějším a stříbrným pozlaceným užším stočeným drátem ve střídavém rythmu obtočena.
Jílec meče (hruška, rukojeť a chránidlo) jest 15 cm dlouhá, dálka čepele nedá se zjistit, an meč nelze z pochvy vytáhnouti, pochva s povytáhnutou čepelí měří 61 cm. Čepel nemá hžbetu a jest rezem dosti porušena
Pochva je červeným hedvábným sametem potažena a stříbrným kováním opatřena, může pocházeti z XIV.stol., na význačném místě na ní čteme vyrytý nápis: S.Stephani Reg.Ungar.renov.1791.Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1482