Lovecké závody ve střelbě na pohyblivé terče.
Datum: Wednesday, 29. August 2007 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Opět jsem zajistovala ve starém tisku a našla článek o střelbě na asfaltové holuby z doby první Československé republiky.

Tento článek pochází z Výstavního zpravodaje, vydávaného v Pardubicích o příležitosti Výstavy tělesné výchovy a sportu Republiky československé v roce 1931, konkrétně z čísla 10, vydaného 10.3.1931.

Lovecký klub v Pardubicích uspořádá ve dnech 4. 5. a 6. července t. r. celostátní střelecké závody, pod protektorátem "Střelecké associace" t. j. Čes. Mysliv. Jednoty a St. Hubertus Verband, na známé dostihové dráze (před tribunami). Budou to jeho první a také dosud největší závody ve střelbě na vrhané holuby, skleněné koule, běžícího zajíce, letícího bažanta a na tokajícího tetřívka. Závoditi se bude o mistrovství republiky všech kategorií a Přebor Čsl. M. J. na vrhané holuby.

Střelba na vrhané holuhy asfaltové, doznala za minulých pět let u nás v republice značného rozšíření v kruzích loveckých i sportovních a je záhodno, aby tento krásný a ušlechtilý sport nalezl obliby i v širších kruzích, v zájmu řádné výchovy střelců a ochrany naší zvěře, neboť' ti střelci, kteří provozují tento sport, nejsou nikdy lační po ráně v revíru. Střelba na vrhané holuby vyžaduje zvláštní pohotovosti, bystrostí a sebeovládání střelce v rychlém a přesném zaměření. Je mnohem těžší stříleti dobře vrhané holuby, než ku příkl. koroptve. Tento sport nevyžaduje žádné fysické námahy a může se provozovati v každém věku.

Holub (asfaltový kotouč ve formě misky) jest vrhán zvláštnim přistrojem t. zv. házečkou velkou rychlostí na vzdálenost 15 m od střelce a sice na zavolání, takže rychlý střelec vystřeli první ránu teprve na 40 kroků, což je velice důležité, neb holub musí býti zasažen více broky, aby se roztříštil. Někdy i dobrý střelec na zvěř nedocílí těch výsledků na vrhané holuby protože poněkud déle míří a přichází pozdě, kdy rozptyl broků je již příliš veliký.

Tento sport vyžaduje pevné vůle a zvláštního cviku, jakož i prvotřídní zbraně a nábojů s číslem 12 neb 10. Jest rozšířen ve všech západních státech, mimo střílení živých holubů a nejvíce v Americe, kde je toto střílení současně povinným předmětem ve vojenském letectvu k výcviku zasáhnouti v letu pohyblivý cíl.

Program letošních střeleckých závodů v Pardubiích jest velmi bohatý a sestaven tak, že i průměrní střelci. Budou moci ve své kategorií dosáhnouti svého umístění. Čestné i věcné ceny v obnose cirka Kč 50.000 zaručují účast všech střelců z Čsl. Republiky, jakož z ciziny. Vzhledem k tomu, vyjednává závodu výbor o rozšíření závodů i na živé holuby dle Monte Carlo.Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1528