Brněnská a uherskobrodská zbrojovka od 50. do 80. let 20. století
Datum: Wednesday, 19. September 2007 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


V redakci SR jsme se nedávno opět dostali k otázce, jak to bylo s organizačním zařazením brněnské a uherskobrodské zbrojní továrny za blahých časů budování socialismu a kdy se tyhle dvě zbrojovky vyskytovaly v jedné výrobně hospodářské jednotce. Protože jsem to už zase stihnul úspěšně zapomenout, připravil jsem si pomůcku v podobě následujícího stručného přehledu pokrývajícího období od 50. do 80. let minulého století. Třeba přijde vhod i někomu z našich čtenářů.

K 1. lednu 1950 vznikl z uherskobrodského závodu národního podniku České zbrojovky, Strakonice národní podnik Závody přesného strojírenství Uherský Brod podřízený ústřednímu orgánu pro přesné strojírenství.

1. ledna 1954 byl národní podnik Zbrojovka Brno, řízený příslušným resortním ministerstvem, přejmenován na Závody Jana Švermy, národní podnik.

Od 1. dubna 1958
- byly Závody Jana Švermy ustanoveny vedoucím národním podnikem (tzv. oborovým) pro výrobní obor I. skupiny oborů přesné mechaniky (zejména se vztahem k tehdejším matematickým a kalkulačním strojům), který tvořily čtyři další podniky.
- byly Závody Přesného strojírenství Uherský Brod začleněny do nově vytvořeného oborového podniku Závody Říjnové revoluce, n. p. Vsetín jako závod s pořadovým číslem 5. Oficiální název uherskobrodské zbrojovky zněl Závody Říjnové revoluce, n. p. Vsetín, závod 5 – Uherský Brod.

K 1. červenci 1965
- se Závody Jana Švermy se dvěma svými odštěpnými závody staly součástí nové výrobní hospodářské jednotky s oborovým ředitelstvím Zbrojovka Brno se sídlem v Brně.
- byl závod 5 Uherský Brod vyjmut z národního podniku Závody Říjnové revoluce se sídlem ve Vsetíně, převeden do nově ustaveného národního podniku Přesné strojírenství se sídlem v Uherském Brodě a podřízen oborovému ředitelství Zbrojovka Brno se sídlem v Brně.
Součástí trustu Zbrojovka Brno byly tyto národní podniky: Závody Jana Švermy (základní výrobní program traktory, psací a kalkul. stroje, lovecké a sportovní zbraně); ZKL – Závody na valivá ložiska a traktory, Brno (traktory, valivá – tedy kuličková – ložiska); Přesné strojírenství Uherský Brod (lovecké a sportovní zbraně); Agrostroj Prostějov (zemědělské stroje pro pěstování, sklizeň a posklizňovou úpravu obilí, brambor a sklizeň chmele); Agrostroj Pelhřimov (zemědělské stroje pro živočišnou výrobu a pro sklizeň pícnin); Agrostroj Jičín (zemědělské stroje pro pěstování a sklizeň cukrovky a žací stroje); Ústřední podnik zemědělské techniky, Praha – účelová odbytová organizace zemědělské techniky a traktorů v tuzemsku; Výzkumný ústav zemědělských strojů, Chodov u Prahy – účelová organizace pro vědecko-výzkumnou a technickou činnost v oboru zemědělských strojů.

Od 1. července 1968 se Závody Jana Švermy vrátily k názvu Zbrojovka Brno, národní podnik. Ke stejnému dni se název nadřízené státní hospodářské organizace změnil na Zbrojovka, generální ředitelství se sídlem v Brně.

K 1. lednu 1979 byla Zbrojovka Brno vyčleněna z VHJ Zbrojovka a zařazena do nově vytvořené VHJ Závody automatizační a výpočetní techniky, generální ředitelství se sídlem v Praze.

Od 1. ledna 1981 byla zřízena výrobní hospodářská jednotka ZAVT, koncern, se sídlem v Praze. Součástí koncernu se stala i Zbrojovka Brno, koncernový podnik, se třemi pobočnými závody.

Od 1. ledna 1982 bylo generální ředitelství Zbrojovka přejmenováno na AGROZET Brno, generální ředitelství, v názvu podřízených podniků se to ale ještě neprojevilo.

Od 1. ledna 1983 se výrobně hospodářská jednotka AGROZET Brno, generální ředitelství změnila na Agrozet, koncern zemědělského strojírenství, se sídlem v Brně. Zároveň bylo rozhodnuto o jednotném názvu všech koncernových podniků a organizací této VHJ:
Agrozet Zetor (dříve Zetor, n. p., Brno)
Agrozet Prostějov (dříve Agrostroj Prostějov, n. p.)
Agrozet Pelhřimov (dříve Agrostroj Pelhřimov, n. p.)
Agrozet Jičín (dříve Agrostroj Jičín, n. p.)
Agrozet Uherský Brod (dříve Přesné strojírenství, n. p.)
Agrozet Roudnice (dříve Roudnické strojírny a slévárny, n. p.)
Agrozet Letovice (dříve Letostroj, n. p.)
Agrozet Humpolec (dříve Humpolecké strojírny, n. p.)
Agrozet Brno (dříve Brnosmalt, n. p.)
Agrozet Svratka (dříve Mars, n. p.)
Agrozet, koncernová obchodní organizace Brno (dříve Ústřední podnik zemědělské techniky, Brno)
Agrozet, koncernová obchodní organizace Přelouč (dříve Agra, n. p.)
Agrozet, koncernová obchodní organizace Zvolen (dříve Agrotechnika, n. p.)
Agrozet, koncernový výzkumný ústav zemědělských strojů Praha (dříve Výzkumný ústav zemědělských strojů)
Agrotes, koncernová účelová organizace Brno (dříve Agrotes, účelová organizace)

K 30. červnu 1988 byl koncernový podnik Zbrojovka Brno vyčleněn z VHJ ZAVT a zrušen.

S účinností od 1. července 1988
- byl založen státní podnik Zbrojovka Brno.
- vznikl z koncernového podniku Agrozet Uherský Brod státní podnik Česká zbrojovka Uherský Brod.

Správná odpověď na otázku, kdy byly brněnská a uherskobrodská zbrojovka zařazeny do jedné VHJ, tedy zní: od poloviny roku 1965 do konce roku 1978.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1543