Vzduchovka Lebeda výrobní číslo 444
Datum: Wednesday, 10. October 2007 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Kdyby se mne ještě před krátkou dobou někdo zeptal, zda Antonín Vincenc Lebeda vyráběl také vzduchovky, řekl bych mu, že asi ne, respektive že jsem o žádné neslyšel, ani ji neviděl.
Nyní již můžeme s jistotou říci, že náš nejslavnější puškař se zabýval i těmito zbraněmi, které jsou určeny pro zábavu či nanejvýš pro cvičnou střelbu.


Lebeda-vzduchovka
Ve sbírkách Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou je zřejmě již od jeho počátků uložena nenápadná zbraň o délce 104 cm s hlavní dlouhou 51,8 cm.
Vzduchovka Lebeda
Jde o na první pohled běžnou (ale i bez signatury sběratelsky atraktivní) vzduchovku, jejíž mechanismus se napínal pomocí kliky. Hlaveň je osmihranná, opatřená pevnou muškou a hledím, které lze výškově regulovat. K mířidlům patříval nepochybně i dioptr, po němž se zachoval pouze komínek na hřbetě pažby. Vývrt ocelové hlavně je hladký, ráže činí 7 mm. Povrch hlavně je na většině délky černěný.

Zadní část hlavně je však bohatě zlacena. Ještě před hledím je na horní ploše hlavně bohatá arabeska a po jejich stranách zlacená výrazná signatura „A.V.LEBEDA / IN PRAG“.

Signatura po stranách hlavně

Velmi bohatě a jemně je zlacena také plocha kolem hledí, kterou pokrývá geometrický motiv, kombinovaný s motivem rostlinným. Výzdoba je do zlata provedena vypícháváním. Tato technologie má zřejmě nejblíže k postupu, nazývanému champlevé.

Ačkoli se nám zdá, že touto signaturou je výrobce zbraně označen naprosto přesně, jemu to bylo zřejmě málo. Zcela u zadního okraje hlavně je mezi rytinami s rostlinným motivem vyražena první neobvyklá značka, s níž jsem se na Lebedových zbraních dosud nesetkal, V kruhové značce jsou vyražena písmenka A.L. pod korunkou. Domnívám se, že jde skutečně o značku výrobce, byť neobvyklou a na dalších jeho zbraních nepoužívanou.

Umístění značky

Detail značky

Ani to však není konec signatur, neboť další ražená a zlacená značka výrobce se nachází na pouzdru, kryjícím zadní část mechanismu zbraně. V oválné ražené značce je třířádkový nápis „ANTON LEBEDA IN PRAG“. Panu Lebedovi opravdu hodně záleželo na tom, aby bylo všem, kdo se zbraní přijdou do styku, jasné, kdo ji vyrobil.

Umístění druhé signatury

Detail druhé signatury


Hlaveň bylo možno sklopit směrem dolů, ale mechanismus je v tuto chvíli nefunkční.
Celý mechanismus zbraně je ukryt ve válcovém damaškovém pouzdru, které je ve své přední a hlavně zadní části bohatě zdobeno rytinou s rostlinnými motivy.

Výzdoba zbraně

Celoplošně zdobený je také spoušťový oblouček, na němž jsou kombinovány rostlinné motivy s geometrickými. V jeho zadní části je vyryto také výrobní číslo zbraně 444.
Číslo na zbrani

A právě díky němu můžeme Lebedovu vzduchovku přesně datovat. Drtivá většina Lebedových zbraní je totiž číslována, ale jen nemnoho z nich výrobce opatřil také letopočtem výroby. Shodou okolností je však datována zbraň s výrobním číslem 438, kterou pražská dílna vyrobila prokazatelně roku 1828. Vzhledem k tomu, že mezi touto zbraní a vzduchovkou je jen šest výrobních čísel, můžeme rok 1828 s vysokou mírou jistoty určit jako rok výroby naší vzduchovky.
Spoušťový oblouček kryje spoušť s německým napínáčkem.

Pažba

Lebedova dílna věnovala velkou pozornost také provedení pažby. Má elegantní tvar, na krku je jemná rybina a okraj rybiny lemují řezané rostlinné motivy. Dřevo má výrazný vzor a jeho povrch kryje lesklá politura, pokrytá přiměřeným množstvím starých otlačků. Předpažbí sahá až pod ústí hlavně, ale kdysi v minulosti bylo výrazně poškozeno.

Lebedova vzduchovka je unikátem právě proto, že byla vyrobena firmou Lebeda. Jinak je s výjimkou kvalitní výzdoby velmi podobná zbraním, které ve stejné době vycházely z dílen českolipského Rutteho, karlovarského Johanna Windische (Windirsche) a řady dalších puškařů té doby. Rozdíl je v tom, že toto je Lebeda.

Trojnásobné značení puškaře na této zbrani svědčí o skutečnosti, že panu Lebedovi velmi a velmi záleželo na tom, aby se vědělo, od koho tato vzduchovka pochází. Komu byla určena, dnes asi nezjistíme, ale domnívám se, že byla spíše než pro dospělého muže určena pro dítě nebo snad pro dámu, čemuž nasvědčuje jemná výzdoba zlacení.


Pohled z pravé strany

Ústí hlavně


Autor děkuje ing.Václavu Kasalovi a Mgr.Martinu Slabovi z Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada za umožnění studia této zbraně.


Foto: Jana Procházková

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1557