Československé pistole 1918-1950
Datum: Saturday, 03. November 2007 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Pokud chcete získat ucelený a důkladný přehled o výrobě samonabíjecích pistolí na území Československa od vzniku republiky do roku 1950, sáhněte po této knize. Nebudete zklamáni.

Autoři Jan Skramoušský a David Pazdera jsou našim čtenářům důvěrně známi jako členové redakce Střeleckého magazínu a Střelecké revue. Na stránkách těchto časopisů publikovali řadu článků s tématikou našich pistolí. Tato kniha však jde mnohem dále než články v časopisech.

Jak je u obou autorů zvykem, informace neopisují od jiných badatelů, ale nacházejí je v archivních dokumentech, ve vzpomínkách pamětníků, na místech výroby zbraní a pochopitelně je vyčtou také z dochovaných zbraní samotných v muzeích i soukromých sbírkách.


Československé pistole


Kniha s vkusnou obálkou v pevné vazbě má 306 číslovaných stran a větší množství nečíslovaných stránek s barevnou obrazovou přílohou. Barevných snímků je v knize více než 200 a k nim připočtěme přibližně stejný počet dobových snímků, nákresů či ukázek z návodů k jednotlivým pistolím. Řada fotografií je publikována vůbec poprvé. Přesto kniha není obrázkovou publikací a převažuje text.

Vlastní text knihy je členěn do pěti hlavních tématických bloků podle jednotlivých výrobců samonabíjecích pistolí:

Zbrojovka Praga
Brněnská Zbrojovka
Česká zbrojovka ve Strakonicích
Pistole z Kdyně
Výroba pistolí v Opočně

U každé firmy, jejíž výroba je v knize popisována, je nejprve rekapitulována její historie a v dalších kapitolách se autoři věnují jednotlivým typům pistolí, případně jejich výrobním provedením. Nejsou zde jen popisy a takticko-technická data, ale také údaje o počtech vyrobených kusů, průběhu výroby a jejích peripetiích, balení, prodeji, číslování, době výroby, postupu při demontáži... Informace jsou prostě velmi důkladné a podrobné. To vše je doprovázeno řadou vyobrazení.

V závěru knihy najdeme kapitolu o zkušebních a přidělovacích značkách, kapitolu o pouzdrech a samozřejmě (u těchto autorů opravdu samozřejmě) soupis pramenů a literatury. Škoda jen, že v knize není rejstřík.

O přínosnosti Skramoušského a Pazderovy knihy po stránce odborné, není pochyb. Jako člověk, jenž se k informacím rád dostává rychle, však musím ocenit také přehlednost a logické uspořádání knihy. Členění podle zbrojovek-výrobců, pokládám za velmi vhodné.
Dále mne těší, že jednotlivé kapitoly jsou členěny na podkapitoly, jejichž názvy přesně vystihují, co v nich najdete. Podkapitolky mají někdy několik odstavců, jindy stránku a jen zřídka jsou delší. Takže nemusíte lovit v dlouhých nepřehledných textech, ale snadno se dostanete k tomu, co hledáte.
Velmi fajn také podle mne je, že takticko-technická data jednotlivých pistolí najdeme v tabulkách přímo v textu, který je té které zbrani věnován a nikoli kdesi vzadu v nějakých souhrnných tabulkách.

Pokud si knihu, která nyní stojí 349 Kč plus poštovné, chcete objednat, objednávkový formulář najdete zde. Knihu vám zašle nákladatelství Mladá fronta, a.s..

Nabídku dalších publikací najdete zde.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1565