Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Josef Fučík: Osmadvacátníci.


Josef Fučík: Osmadvacátníci.
Datum: Sunday, 25. November 2007 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Na velikonoce roku 1915 byla v Karpatech zajata větší část vojáků 28.pěšího pluku rakousko-uherské armády. Vznikla veliká aféra, jejímž vyvrcholením bylo rozpuštění tohoto starobylého pražského pluku.
Záhy se ukázalo, že všechno bylo jinak a pluk byl zase tiše obnoven.
Legenda o dobrovolném přechodu pluku k Rusům (i s hudbou) však žila a žije dál. Josef Fučík se ve své více než čtyřsetstránkové publikaci věnuje nejen velikonoční aféře v Karpatech, ale zabývá se osudy vojáků tohoto z Prahy doplňovaného pluku dlouho před a dlouho po této aféře.


První část knihy přináší ve dvou kapitolách historii pluku od jeho vzniku roku 1698 až do vypuknutí I. světové války. Všímá si i specifik jednotky, doplňované z velkého města.

Fučík

Druhá část knihy je podstatně rozsáhlejší. Autor v ní podrobně dokumentuje osudy pluku od vypuknutí války do osudných velikonoc roku 1915. Přináší důkazy o dobrých a vynikajících bojových výsledcích jednotky, vykoupených v mnohdy nesmyslných bojích počátku války těžkými ztrátami.
Rekonstruuje události, k nimž došlo na nad Stebnickou hutou a které vyvrcholily zajetím části pluku. Dochází k závěru, že většina mužstva, které bylo zajato, nebla zajata dobrovolně, ale po boji, když se po několikadenním pobytu v nesnesitelných přírodních podmínkách stala objektem útoku přesily Rusů.
Autor uvádí také na pravou míru legendy o podílu příslušníků České družiny na zajetí osmadvacátníků. Třetí část si všímá události kolem rozpuštění pluku a chování jeho tehdejšího prozatímního velitele. Samostatná kapitola je věnována také žalobníčkům, lhářům a práskačům, kteří se pokoušeli ze vzniklé situace těžit. Autor se zde věnuje také postupnému objasňování událostí v Karpatech rakouskými orgány a krokům, které vedly k obnovení pluku, zvláště bojům XI. pochodového praporu.

Čtvrtá část knihy si vsímá bojů pluku na italské frontě do roku 1917.

V páté části se dočteme o osudech I.praporu 28.pluku v Černé hoře a hlavně v Albánii, kde bojoval proti dohodovým silám a občas i proti zrádným a prodejným Albáncům až do konce války. Popis poměrů na tomto bojišti je jistě velmi zajímavý.

Šestá a předposlední část knihy je věnována bojům pluku na italské frontě, především v horách, v závěrečném roce I. světové války včetně posledních dnů. Autor ani zde nenachází známky neloajality pluku vůči monarchii. Naopak vyzdvihuje jeho boj proti dotírajícím Italům v posledních dnech konfliktu, kdy doma již vznikla republika a frontu opustily i některé rakousko-uherské jednotky, především Maďaři.
Zajímavý je také popis anabáze pluku přes Alpy domů.

Poslední část knihy je věnována osudům bývalých rakouských vojáků v poválečném Československu, včetně vylíčení různých způsobů interpretace válečných osudů osmadvacátníků. Jinak je viděli Němci, jinak oficiální propaganda první republiky a jinak komunistický režim.
Zajímavá je také kapitolka, věnovaná spolku bývalých vojákůl tohoto pluku.

Zkušený vojenský historik Josef Fučík se ve své práci na základě dobových dokumentů pokouší sdělit pravdu o osmadvacátnících a vůbec o českých vojácích I. světové války. Dospívá k závěru, že většina z nich nezradila monarchii, nedezertovala a loajálně plnila svoji povinnost. Jasně také konstatuje, že obrázek českého vojáka jako dezertéra a ulejváka vyhovoval jak německým nacionalistům, tak prvorepublikovým a později komunistickým propagandistům.

Tuto zajímavou knihu si můžete objednat také na našich stránkách za zvýhodněnou cenu 280 Kč. Objednávkový formulář najdete zde.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1577