Jacques Penel-brokovnice z jihu Francie
Datum: Thursday, 27. December 2007 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Francouzské historické zbraně mají své kouzlo. Francouzští králové, šlechta i bohatí měšťané si mohli dovolit luxusní zboží a výrobky francouzských puškařů nejednou oslňovaly Evropu, která pak od nich opisovala.

penel
Centrem francouzské výroby civilních zbraní palných byla nepochybně Paříž. Řada součástek zbraní pařížských puškařů však vznikala v levnějším Lutychu a v proslulém středisku (vojenské) zbrojní výroby  St.Etienne na Loiře, kde vedle vojenských zbraní po staletí vznikaly i zbraně civilní. Mnohdy skvostné. St.Etienne bylo takovým jihofrancouzským Lutychem. Možná dražším a pro nás díky vzdálenosti také poněkud exotičtějším a méně známým.
V nabídce pražské galerie TopArms Gallery firmy Aryon jsme měli možnost vidět ukázku civilní zbraně ze St.Etienne z doby kolem roku 1700.

Penel

Penel

Křesadlová brokovnice-jednuška je na zámkové desce pod kohoutem signována „JACQOVE PENEL LAYN“.  Signaturu lze přečíst jen tehdy, je-li kohout francouzského křesadlového zámku v zadní poloze nebo je-li demontován.


Penel


Penel

PenelSama signatura je velmi zajímavá. Na první pohled by se zdálo, že zbraň vyrobil puškař Jacques Penel v lokalitě, která se jmenuje Layn, ale je to jinak.
Penelové byli podle světového seznamu puškařů Eugena Heera i podle seznamu francouzských puškařů pánů Buigného a Jarliera známou a početnou puškařskou dynastií v St.Etienne. Je známo 24 příslušníků tohoto rodu, kteří zde působili od 2.poloviny 17. do poloviny 19.století a možná jich bylo více. Většina se zřejmě věnovala výrobě vojenských zbraní pro armádu a jen někteří z nich vyráběli civilní zbraně.
Nejméně tři z příslušníků rodu měli křestní jméno Jacques. Naši zbraň nepochybně vyrobil Jacques Penel, narozený roku 1670, jenž zemřel roku 1742.  Je označován jako puškař a obchodník. Jeho otcem byl Antoine Penel, který pracoval v „Magasin Royal“ a byl označován jako „Mousquetaire du Roy“. Jacquesovým  nástupcem se stal syn Jean Baptiste Penel, jenž už však byl především obchodníkem.
Vzhledem k častému výskytu stejných křestních jmen u příslušníků rodu Penelů se v jejich signaturách mnohdy za jménem a příjmením objevuje nikoli místo působení (až na jednoho, který zabloudil do Paříže, působili všichni v St.Etienne), ale různé modifikace slova ainé, což znamená starší.
Stejně je tomu i u naší zbraně. Slovo „Layn“ nám určuje, že jde o Jacquese Penela staršího.

Penelova zbraň má celkovou délku 1665 mm. Hlaveň je dlouhá 1268 mm a má ráž 16,6 mm. Celopažbená zbraň váží 3330 g.


Hlaveň je zhotovena z vodového  nebo též divokého damašku. Průřez v přední části je kruhový, v zadní osmihranný, přičemž přechod tvoří prstenec. Vývrt je hladký. V zadní části hlavně jsou raženy značky výrobce hlavně, které dokládají, že Jacques Penel vsadil na osvědčenou kvalitu španělského dodavatele. Ražené a vyzlacené značky na hlavni totiž patří Antoniu Comasovi. Tento mistr působil ve španělském městě Ripoll přibližně mezi lety 1700-1730 a patřil k rodině výrobců hlavní, jejíž výrobky se objevují nejen na španělských, ale i cizozemských zbraních.

Penel

Penel


Penel

Penel

     Garnitura zbraně je železná, s jednoduchou plastikou. Zámková deska je zdobena rytými rostlinnými motivy a polopostavou, troubící na roh. Protideska je nádherně prořezávaná, zdobená motivem maskaronu a draka.

Penel

Penel

Penel


Penel


Penel

Penel

Zbraň je celopažbená, pažbu vyrobili z ořechové kořenovice a vyzdobili jednoduchou řezbou.

Penel

Ačkoli jí dnes je kolem tří set let, má Penelova zbraň vynikající kondici. Ve vynikajícím stavu jsou jak povrchy, tak vývrt i mechanismy, které bezvadně fungují.

Zbraň je nepochybně velmi hodnotnou ukázkou francouzské puškařské práce z konce 17. a počátku 18.století, na které bylo použito hlavně proslulého španělského výrobce. Svým pojetím respektuje styl, který byl v době jejího vzniku charakteristický pro západní Evropu, ale nezapře v sobě ani své kořeny z francouzského jihu. Prostě je svá, tak někde mezi Lutychem a Madridem.

Za poskytnutí obrazové dokumentace a umožnění studia zbraně děkujeme firmě Aryon, s.r.o., která poskytla profesionální fotografie na černém pozadí.
Zbývající fotografie mají dokumentační charakter a pořídil jsem je při dokumentaci zbraně.


 Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1589