Napoleonské války a české země
Datum: Thursday, 28. February 2008 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Rok 1989 odstartoval řadu let, v nichž oslavíme dvoustá výročí, spojená s Velkou francouzskou revolucí a hlavně s napoleonskými válkami. Vše vrcholí právě v patnácti letech od roku 2000-do roku 2015.

K této sérii výročí se připojili i zájemci o tuto problematiku z Čech Moravy, kde oslavy gradovaly v roce 2005 v souvislosti s výročím bitvy u Slavkova.

U příležitosti otevření napoleonské výstavy ve Slavkově vyšla proto již před několika lety publikace Napoleonské války a České země. Protože jde o téma neobyčejně široké, vyžadující spolupráci řady odborností, nejde o klasickou monografii, ale o sborník odborných prací, věnovaných vybraným tématům, určený ovšem nepochybně široké veřejnosti. Přispěli do něj patnácti svými studiemi a články přední čeští odborníci, z větší části pracovníci Historického ústavu Armády ČR a jeden badatel rakouský.

Prvních několik příspěvků je obecnějšího charakteru. Všímají si obecně vlivu napoleonských válek na evropskou společnost, jejich ohlasu v českých zemích, ale i periodizace Velké francouzské revoluce, která napoleonským válkám bezprostředně předcházela.

V dalším materiálu podává Dušan Uhlíř přehled Napoleonova tažení roku 1805. Ve dvou dalších studiích jsou připomenuty osudy zaměbraneckých praporů z českých zemí a jejich nasazení ve válečných akcích roku 1809. Velmi zajímavé jsou pasáže o dobrovolnických sborech habsburské armády v letech 1792-1815.

Další studie jsou věnovány maršálu Radeckému jako náčelníkovi generálního štábu, napoleonskému manévru, vojenské hudbě, stejnokrojům, chladným a ručním palným zbraním za napoleonských válek. Myslím si, že tato poslední dvě jmenovaná témata by mohla být zpracována podrobněji.

Za velmi zajímavý pokládám článek Marie Mžykové Napoleonika v českých zemích. Je až neuvěřitelné, kolik zajímavých památek na tyto války je v našich muzeích a památkových objektech. Informačně bohatý je rovněž poslední příspěvek Jana Špatného Tradice bitvy u Slavkova, který popisuje historii vzniku památníků, muzeí a také spolků, které se zabývají slavkovskou bitvou.


Kniha je napsána čtivě, je opatřena obsáhlou barevnou fotografickou přílohou, rejstříkem, seznamem použité literatury a stručným poznámkovým aparátem. Některá témata by nepochybně mohla být zpracována podrobněji, ale to už je jen velmi subjektivní poznámka, neboť každý z nás by rád, aby se psalo o "tom jeho".

Kolektiv autorů: Napoleonské války a české země. Praha, Historický ústav Armády ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 349 KČ


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1611