Luxus z Ronova nad Doubravou-dvojka V.J.Cakla
Datum: Saturday, 05. April 2008 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Připomeňme si řadou obrázků jednoho vynikajícího venkovského puškaře.

cakl V průběhu dějin palných zbraní se řada puškařů pokoušela vyřešit otázku nabíjení palných zbraní zezadu, pokud možno nábojem, který bude v jednom celku obsahovat střelu, prachovou náplň i to, co tuto náplň přivede k výbuchu, tedy zápalku.


Jedním z center tohoto snažení byla v první polovině 19.století Francie, resp. přímo Paříž. Někdy po roce 1804 se tam usadil Švýcar Samuel Johannes Pauly (1766-1821), jenž v roce 1812 císaři Napoleonovi nabízel první náboj s kovovou nábojnicí a středovým zápalem.
Paulyho dílnu na adrese 4 rue des Trois fréres v Paříži převzal Henri (jinde Henry) Roux, ale dokonalá zadovka přes řadu Rouxových vylepšení stále ještě nebyla na světě. O moc dále se nedostal ani Eugene Picherau, jenž na adrese 5 rue J.J.Rousseau také vyráběl vylepšené Paulyho zadovky.
Jeho dílnu v roce 1827 převzal pětadvacetiletý Casimir Lefaucheux (1802-1852) z města Bonnetable v dnešním regionu Pays de la Loire.
Mladý puškař navázal na své předchůdce, ale záhy se od nich odklonil. V lednu 1833 si nechal patentovat závěr pro perkusní zadovku, ovládaný klíčem pod předpažbím, kterýžto patent výrazně vylepšil v březnu téhož roku. Vznikl známý závěr Lefaucheux.
Následně se zaměřil na náboje. Do mosazného dna papírové nábojnice umístil zápalku, do které dosedala ostrá jehla, která z nábojnice vyčnívala. Při úderu kohoutu na jehlu došlo k výstřelu. Vynález byl patentován v lednu 1835, ale masového rozšíření se dočkal až po zlepšení nábojnice Houllierem v roce 1846 a poté, co se výroby zbraní tohoto systému ujal vynálezcův syn Eugene Lefaucheux.

Náboje systému Lefaucheux se uplatnily především u loveckých zbraní i pistolí s lůžkovým závěrem, u pepřenek a revolverů. Pro opakovačky byly samozřejmě nevhodné.
Zlatým věkem zbraní na náboje Lefaucheux u nás bylo nepochybně období od roku 1855 do 70.let 19.století. Tehdy vznikla řada luxusních zbraní tohoto systému.
Příkladem takovéto luxusní zbraně je brokovnice-dvojka Václava J.Cakla z Ronova nad Doubravou, která je nyní vystavena v expozici Východočeského muzea v Pardubicích.


CaklCaklJejí výrobce byl podle údajů, které publikoval ing.Ctirad Beneš, synem tesaře Václava Zakela z Ronova nad Doubravou a jeho první manželky Alžběty, rozené Hlávkové. Narodil se však nikoli v Ronově, ale v Ouhrově. Zřejmě jde o vesnici Úhrov, u Vilémova, kde v roce 1469 vyjednávali český král Jiří z Poděbrad s uherským Matyášem Korvínem poté, co bylo Korvínovo vojsko obklíčeno u Vilémova. Václav Cakl se zde narodil 11.září 1813. V roce 1837 se oženil s Veronikou Erbenovou z Ronova nad Doubravou.
Bydlel a zřejmě pracoval v čísle popisném 129 při hlavní silnici, procházející městem. V matrice je záznam celkem o deseti jeho dětech, z nichž poslední se narodilo roku 1862.
Ačkoli Ronov nad Doubravou byl střediskem panství a stojí zde zámek, puškař odtud zřejmě nemohl počítat s velkým odbytem, neboť od roku 1785 bylo panství součástí nadace pro zchudlé šlechtice. Nedaleko však byly Žleby, patřící Auerspergům, jejich Slatiňany a panství Kinských s centrem v Heřmanově Městci. Zřejmě odtud a z řady jiných míst včetně okolních měst přicházely objednávky na Caklovy zbraně.
Z jeho produkce jsou dochovány jak zbraně perkusní, tak zbraně na náboje Lefaucheux, vzduchovka a nemnoho lancasterek.
Caklova dvojka se závěrem Lefaucheux byla nepochybně určena pro šlechtice, pravděpodobně příslušníka rytířského stavu (svobodného pána), o čemž svědčí medailonek s monogramem a korunkou o pěti perlách.

Cakl

Puškař použil hlavňový svazek z Bernardova damašku. Zajímavá je signatura na spodní straně svazku mezi hlavněmi „J.? CAKL“. Zdá se, že v rodině Caklů se výrobě zbraní nevěnoval jen Václav J.Cakl, ale ještě někdo další, jehož jméno začínalo písmenem J a o němž jsme dosud neměli ani tušení. Na spodní straně pravé hlavně je vyražena ještě značka „JBC“. Snad jde o monogram tohoto rodinného příslušníka, ale to už je spekulace.

Cakl


Cakl

Na zadním okraji lišty mezi hlavněmi je výrazná signatura výrobce „V.J.CAKL V RONOVĚ“. Tato se opakuje také na zámkových deskách. Zbraň byla zřejmě určena do českého jazykového prostředí.


Cakl


Zámkové desky, lůžko hlavní, kohouty i spoušťový oblouček jsou bohatě zdobené rytinou na zdrsněném a ztmaveném podkladu. Výzdobě dominují lovecké motivy a doplňují ji vinné a akantové listy.

Cakl


Cakl


Cakl

Cakl


Jedinou lidskou postavou v celé výzdobě je bohyně Diana, umístěná mezi kohouty.


Cakl


Kvalitní ořechová pažba s lícnicí je zdobena a na krku zdrsněna řezbou úponků.
Stav zbraně dokládá dobré zacházení při dosti intenzivním používání. Evidentně se z ní hodně střílelo. Tomu odpovídá jak stav vývrtu, tak stav čela lůžka hlavní, kde je velmi zřetelné korozivní působení povýstřelových zplodin.

Cakl


Cakl


Cakl

Cakl

Caklova zbraň nám dokládá, že i v malých českých městech a městečkách se ve třetí čtvrtině 19.století vyráběly kvalitní zbraně. Samozřejmě pouze v případě, že zde byl šikovný puškař a movitý zákazník.


Foto Jana Procházková a autor

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1627