Heinrich Burgsmüller, Kreiensen
Datum: Wednesday, 30. April 2008 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Německá nakladatelství v čele s firmou DWJ-Verlag (Journal-Verlag Schwend) systematicky vydávají katalogy německých výrobců zbraní z doby před rokem 1945. Po letech přišla opět na řadu firma Burgsmüller z Kreiensenu v Harzu.

Jeden její katalog byl vydán již na počátku 70.let minulého století. Nově vydaný katalog není datován, ale zřejmě pochází ze samého konce 20.let 20.století, maximálně však z roku 1930.
Na rozdíl od většiny jiných firem, vložili Burgsmüllerové do katalogu pasáž z dějin firmy. Údajně již dědeček zakladatele firmy byl zbrojířem ve vojsku Bedřicha Velikého. Heinrich Burgsmüller, narozený roku 1824, otec zakladatele firmy byl puškařem a také vynálezcem.


Jeho potomci si této tradice natolik považovali, že později jím zkonstruované a vyrobené zbraně s centrálním zápalem ze 70.let 19.století vykoupili od potomků jeho zákazníků a uložili je ve firemní sbírce.

Jejich vyobrazení v katalogu jsou natolik špatná, že se musíme spokojit pouze se stručným popisem. Dvě z těchto zbraní, obojetnice a dvoják, byly opatřeny horizontálním závěrem. Zřejmě se příliš nebo vůbec nerozšířily. Další tři zbraně, terčovnice, mají vertikální blokový závěr, který se později skutečně rozšířil v 80. a 90. letech 19.století. Pouze jedna terčovnice má válcový závěr. Konstruktér těchto zbraní zemřel v roce 1893 a reklamní materiál firmy jej nazývá konstruktérem geniálním. Za zakladatele podniku však pokládán nebyl a jeho vynálezy zřejmě nebyly patentovány.

Základy dosud fungující firmy položil Heinrichův syn Hermann Burgsmüller (nar.1849), cechovní puškař v Kreiensenu v roce 1876, když s několika pomocníky a učni začal v malém domě s výrobou loveckých a sportovních zbraní na zakázku. Byl úspěšný a v roce 1898 začal zbraně vyrábět na průmyslovém základě ve vlastní továrně. Zemřel roku 1921.

Puškařství se vyučil také jeho syn Karel (nar.1874), který pracoval u otce a později jako vojenský puškař mysliveckého praporu. V roce 1897 se vrátil domů. Převzal nejprve obchodní úsek a postupně zřejmě stále větší část řízení firmy, která v následujícím desetiletí zněkolikanásobila počet zaměstnanců a přestěhovala se do větších prostor na okraji města, kde mimochodem sídlí dodnes. Byl zřejmě především obchodníkem a v době vydání katalogu, z nějž čerpáme tyto údaje, firmu nadále vedl.

Ve dvacátých letech dvacátého století již ve firmě pracovali také Karlovi synové Hermann (nar.1902) a Karel (nar.1906). Karel mladší zřejmě zdědil geny svého praděda a věnoval se konstrukci. Ve firemním katalogu na jeho schopnosti konstruktéra pějí ódy, ale víme zatím pouze o jednom patentu, který mu snad lze připsat. Pochází z června 1924.

O činnosti firmy za II. Světové války nemáme zpráv, ale v každém případě bylo v roce 1945 zařízení továrny kompletně rozebráno. Budova byla majiteli převzata zpět v roce 1946 a postupně se obnovovala strojírenská výroba, nikoli však výroba zbraní.


První strany katalogu jsou věnovány historii firmy, podmínkám dodání zboží včetně výčtu právních omezení pro prodej jednotlivých zbraní. Firma o sobě tvrdí, že je největším německým zbrojním podnikem s přímou zásilkovou službou zboží privátním osobám-konečným zákazníkům. Údajně vybavuje celé expedice a vyváží zbraně do všech zemí na zeměkouli. Korespondenci vede v patnácti jazycích.

Následují v katalozích obvyklé pasáže, věnované střelbě z brokové zbraně a poté je na řadě první ze stran ve stylu "tisíce děkovných dopisů" s úryvky z pochvalných psaní vděčných zákazníků, doplněnými fotografiemi. Těchto stran je v katalogu více.

Nabídka loveckých zbraní tradičně začíná dvojkami, mezi nimiž mírně převažují lancasterky. Obzvláště kvalitní kusy se zesílenou baskulí pro lesníky se prodávaly pod zvláštní značkou Burgo. V celém katalogu jsou jen dvě brokové kozlice.

Oddíl jednohlavňových brokovnic představuje především cenově dostupné zbraně. Ne všechny však zřejmě pocházejí z vlastní výroby. To platí zvláště pro dvě opakovací brokovnice, které nápadně připomínají výrobky značky REMO firmy Gebrüder Rempt ze Suhlu.

Před nabídkou kombinovaných a kulových zbraní je umístěn přehled kulových nábojů a text o kulovém výstřelu.

Mezi kulobrokovými zbraněmi již jednoznačně převažují kulobrokové kozlice s kohouty i bez nich nad obojetnicemi.

Zatímco předcházející zbraně byly označeny většinou pouze katalogovými čísly, dvojáky firmy Burgsmüller mají jména: Rhön, Harz, Taunus, Eifel, Karpathia, Wetterstein.

Mezi trojáky převažují klasické zbraně se dvěma brokovými hlavněmi nahoře a kulovou hlavní pod nimi, ale v nabídce jsou i trojáky brokové a dvojákové, jakož i trojáček a čtyřče. Také luxusnější trojáky mají svá jména: Weidmannsfreund, Imperator, Wotan a Herkules.

Nabídka kulovnic je více než pestrá. Jednoranné s blokovým závěrem, s lůžkovým závěrem i se závěrem válcovým. Najdeme zde stále ještě použité systémy Mauser 71, opakovacví Mauser-Mannlicher 88 a řadu variací na aktuální Mauser 98. Nejkvalitnější zbraně se opět prodávají pod značkou Burgo.

Nabídka terčovnic je samozřejmě rozsáhlá, přičemž důraz kupodivu je kladen na variace systému Mauser a až po nich přicházejí blokové závěry včetně závěru Burgsmüllerova.

Nabídka malorážek, flobertek a vzduchovek zahrnuje desítky typů, až na vzduchovky většinou z cizí produkce. Po kapesních revolverech a pistolích následuje jednostránková nabídka pistolí Scheintod, předchůdců dnešních plynovek konstruktéra Adolfa Niemeyera, jimiž se zřejmě firma proslavila více než ostatními svými produkty.

Poté již následuje velké množství příslušenství včetně zaměřovacích dalekohledů značek Gnom, Carl Zeiss a Hensoldt.

Technicky zdařilá reprodukce katalogu mne stála necelých 13 eur.
Logo firmyTovárna firmy Burgsmüller ve stavu po r.1924Terčovnice s blokovým závěrem systému Burgsmüller.


Závěr, bicí a spoušťové ústrojí terčovnice Burgsmüller.

Tento článek byl publikován ve Střeleckém magazínu 11/2004.
Znalecké posudky
Znalecké posudky


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1633