Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Chladné lovecké zbraně muzea v Záhřebu


Chladné lovecké zbraně muzea v Záhřebu
Datum: Saturday, 10. May 2008 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Řada našich sběratelů a zájemců o zbraně nakupuje literaturu o zbraních západní provenience. Jen někteří obrátí svůj zájem také k produkci autorů, pocházejících z východu nebo z území bývalé Jugoslávie. Ale i tam jsou zajímavé sbírky zbraní, šikovní badatelé a vycházejí zde kvalitní publikace.


Jedním z muzeí, která se na jih od našich hranic věnují zbraním, je Chorvatské historické muzeum (Hrvatski povijesni muzej) v Záhřebu a tamní publikace rozhodně zaslouží naši pozornost.

Hladno


V roce 2000 vydala kurátorka tamní sbírky chladných zbraní Dora Bošković katalog chladných loveckých zbraní ze sbírek tohoto muzea.
V první kapitole autorka řeší otázku, co je to vlastně lov. Následující pasáže věnuje charakteristikám jednotlivých druhů chladných loveckých zbraní a jejich definicím. Vymezuje pojem lovecký meč, velmi podrobně se věnuje vymezení pojmu lovecký tesák, pro který používá i německý pojem Hirschfänger. Takřka tři strany jsou věnovány vymezení pojmu lovecká šavle a další strany loveckým nožům. Poměrně rozsáhlá kapitola je zaměřena na výzdobu tesáků, loveckých šavlí a nožů. Zvláštní kapitolu autorka věnovala loveckému kopí.
Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na lovecké luky a kuše včetně střel, které jsou pro ně určeny.
Za touto více méně teoretickou, ale bohatě ilustrovanou částí, je zařazen vlastní katalog sbírkových předmětů. Jejich fotografie jsou černobílé. Je-li to známo, jsou u všech předmětů uvedeni výrobci, datace, použitý materiál, rozměry, poměrně podrobný popis, informace o původním majiteli a datu získání. Na konci každé položky najdeme odkazy na literaturu.
V katalogu je vyobrazeno a popsáno 27 loveckých tesáků, 9 loveckých nožů nebo jejich částí, jeden lovecký meč, 14 loveckých šavlí, čtyři kopí, tři luky, větší množství hrotů šípů pro luky a kuše, pět kuší a balester a řada dalších drobnějších předmětů. Katalog má celkem 137 položek.
Katalog je opatřen poznámkovým aparátem, soupisem vyobrazení, německým resumé, rozsáhlým přehledem odborné literatury v chorvatštině, němčině a angličtině a snadnější orientaci napomáhá rejstřík. To vše svědčí o důkladné a systematické práci autorky.
Katalog je brožovaný, má formát A4. Je ilustrován kvalitními černobílými fotografiemi, které doplňuje menší počet fotografií a reprodukcí barevných. Vyšel ve velmi skromném nákladu 800 výtisků.

Dora Bošković: Hladno lovačko oružje Hrvatskoga povijesnog muzeja. Hrvatski povijesni muzej, Záhřeb, 2000.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1635