Jan Balcar: Pistole P.38 a její výroba ve firmě Spreewerk Hrádek nad Nisou
Datum: Tuesday, 10. June 2008 @ 06:29:24 CEST
Téma: Články


Na našem knižním trhu se objevila dlouho očekávaná kniha vynikajícího českého znalce samonabíjecích pistolí ing. Jana Balcara. V běžných knihkupectvích ji nenajdete, ale u nás ji lze objednat.

Ing.Jan Balcar se výrobou pistolí Walther P.38 v podniku Spreewerk v Hrádku nad Nisou zabývá již řadu let. Podařilo se mu vyhledat řadu pamětníků, kteří zde tyto zbraně vyráběli, prostudoval dlouhou řadu tam vyrobených pistolí a bádal v našich i zahraničních archivech. A to již nemluvím o stohu prostudované odborné literatury.

Jan Balcar: Spreewerk

Nyní vydaná práce je nepochybně nejpodrobnější historií výroby těchto pistolí v Hrádku nad Nisou.
Dočteme se zde o historii špandavského Spreewerku, o novodobé historii Hrádku nad Nisou a především o historii tamní továrny Spreewerk. Najdeme zde plány objektu i vzpomínky lidí, kteří zde za II. světové války pracovali.

Další část knihy je věnována historii pistole Walther P.38 včetně rekapitulace použitých patentovaných technických řešení.

Nejrozsáhlejší část knihy je věnována na výrobu těchto pistolí v Hrádku nad Nisou. Autor zde výrobu nejen rekapituluje, ale především přináší velmi podrobné popisy značení.

Protože některé součástky pro pistole hrádeckého Spreewerku se vyráběly v jiných podnicích, zabývá se autor také výrobci střenek, výrobou hlavní pro pistole P.38 ve Strakonicích a výrobou součástek ve firmě FN v Herstalu.

Protože Spreewerk nevyráběl jen pistole P.38, ale také hlavně kulometů MG 34 a MG 42 a taktéž pověstné pušky pro lidobranu VG 2, píše Jan Balcar také o těchto zbraních a historii jejich výroby.

Jan Balcar byl ve svých článcích ve Střelecké revui vždy znám jako autor, jenž čtenáři dopřál řadu nákresů a fotografií. Proto je i jeho kniha plná kreseb součástek, ukázek z patentů, značek a také černobílých fotografií, zařazených přímo do textu. Navíc závěrečnou část knihy tvoří obsáhlá barevná fotografická příloha.

Jan Balcar neřeší všechny otázky a záhady, které se kolem hrádeckého Spreewerku a zbraní z jeho produkce nahromadily. Kde si je jist, tam je jednoznačný. Kde neví a musí nabídnout pouze hypotézu, tam to přiznává. V každém případě však definitivně vyřešil otázku značení hrádeckých zbraní kódem cyq a cvq.

Knihu Pistole P.38 a její výroba ve firmě Spreewerk Hrádek nad Nisou je možno objednat na e-mailové adrese hoba@volny.cz nebo poštou na adrese ing.Jan Balcar, Kovářská 11, 301 00 Plzeň. V knihkupectvích Honzovu knihu nenajdete.
Cena knihy činí 290 Kč.

Pro informaci přinášíme naskenovaný obsah knížky.

Spreewerk-obsah


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1644