Tři generace Fauknerů
Datum: Thursday, 12. June 2008 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Hrst nových poznatků o historii známé-neznámé puškařské rodiny.

Díky laskavosti příležitostného odborného spisovatele DI. Felixe Neubergera, nám všem dobře známého dr. Dolínka a v neposlední řadě též v důsledku jednoho mého neprozřetelného slibu se můžu se čtenáři našich stránek podělit o něco málo zajímavých zjištění o puškařské rodině Fauknerů, která je známá především svým působením v Kolíně (o čemž se svého času podrobně a samozřejmě kvalitně rozepsal Honza Tetřev – padla o tom ostatně i zmínka na G-I) a následně v Praze.

Předně už dnes víme, že puškařem byl již otec Františka Fauknera Jan Faukner, mistr puškařský a domkář ve Skrýšově č. 12, který měl za ženu Marii rozenou Dvořákovou z Vysokého Chlumce č. 12.

Malý oslí můstek – Honza Tetřev si v článku „Kolínský puškař František Faukner“ (SM 10/04) nebyl jistý lokalizací toho správného Skrýšova v okrese Sedlčany, anžto shodou okolností v okrese sedlčanském ležely Skrýšovy dva. S pomocí dokumentu, který k nám doputoval od již zmíněného pana Neubergera, můžeme s jistotou říci, že šlo o Skrýšov z farnosti Svatý Jan u Sedlčan, který leží na východ od Sedlčan, jen pár kilometrů na západ od Kamýku nad Vltavou.

Po můstku zpět.

František (Franz) Faukner se narodil ve Skrýšově 16. 9. 1861, což koresponduje s údaji na jeho náhrobku na pražských Olšanech, který objevil dr. Dolínek.

Za ženu – zatím s jistotou nevím kdy – si vzal Amalii Tichou, narozenou v Praze 7. 7. 1859 (písemné záznamy o datu opět souhlasí s náhrobkem, což nebývá vždycky zvykem). Amalie byla dcera Václava Tichého a Barbary Tiché. Dosud se podařilo dohledat dva syny Františka Fauknera.

František, narozený 11. 9. 1891 v Kolíně, byl uváděn jako "Beamter" ve firmě F. Faukner. Pracovně můžeme předpokládat, že se v rodinné firmě vyučil puškařskému řemeslu, jistě to ale zatím nevíme. František Faukner mladší zemřel již 8. 9. 1918. Příčiny se zatím nepodařilo dohledat, v úvahu je možné brát, že tehdy stále ještě probíhala 1. světová válka.

Druhý syn se jmenoval Jan, narodil se 10. 9. 1895 v Kolíně, vyučil se v rodinné firmě (u něj to můžeme tvrdit s jistotou) a později převzal její vedení. To už je ale trochu jiný příběh. Dodejme jen, že podle informace, kterou kdysi zaznamenal dr. Dolínek v jednom periodiku, zemřel puškař Jan Faukner 7. 8. 1972.

A ještě doplněk: Jan Faukner, mistr puškařský ze Skrýšova, měl kromě syna Františka také dceru Marii, která se v roce 1877 ve svých 19 letech vdala za dvaadvacetiletého Antonína Macháče, zedníka ve Skrýšově č. 33, syna Matěje Macháče, zedníka a domkáře tamtéž, č. 33, a matky Marie, rozené Kubíkovy z Velic, č. 10.

Pro nás je to zajímavé přinejmenším z toho důvodu, že podle zjištění Honzy Tetřeva se u Františka Fauknera staršího během jeho působení v Kolíně v letech 1897 až 1900 vyučil jistý Adolf Macháč ze Skrýšova. (Že by jeden z pozdějších zakladatelů pražské Lověny?) Taková shoda příjmení a místa narození nebude náhoda – můžeme tedy směle odhadnout, že šlo o příbuzného, s velkou pravděpodobností Fauknerova synovce.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1645