Historie a vojenství 4/2001
Datum: Monday, 07. January 2002 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Poslední loňské číslo kvalitního časopisu o vojenských dějinách.

S počátkem ledna mne dostihlo poslední loňské číslo Historie a vojenství. Proto dovolte několik slov z jeho obsahu:

Příspěvek ke genezi pojmu "inženýr" (ingénieur) a k dějinám vojenského inženýrství

Andrej Romaňák si zde všímá profese vojenských inženýrů, kteří se s vývojem vojenské techniky stále více podíleli na vítězstvích či prohrách válčících stran. Všímá si také vzniku a vývoje obsahu pojmu inženýr.

Sovětské přípravy druhé zimní války

Velmi zajímavá stať Jiřího Fidlera si všímá méně známých skutečností ve vztahu Sovětského svazu a Finska v roce 1940. Jak známo,že v tzv.zimní válce (1939-1940) sice Finové přišli o pětinu území, ale byla zachována jejich nezávislost. Rusové se samozřejmě s faktickým debaklem nehodlali smířit a v druhé polovině roku 1940 připravovali další válku. O tom, proč se nakonec nekonala, se dočteme na stranách 773-788 časopisu HaV.

Zdravotní služba v Maďarské válce za nezávislost v letech 1848-1849

Rozhodně velice zajímavý, byť krátký článek, jehož autor László Molnár dochází k závěru, že zdravotní péče uherské armády byla na svou dobu moderní. A přináší o tom také důkazy.

K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914-1917

Článek Dagmar Kutílkové nepochybně zaujme příslušníky vojensko-historických klubů. Najdou zde podrobné zpracování vývoje stejnokrojů našich jednotek v Rusku včetně řady detailů. Vše je doplněno skromnou černo-bílou barevnou přílohou.

Československé vojenské lékárenství 1918-1928

Druhý článek tohoto čísla, který zavání medicínou. Jeho autory jsou Martina Lisá a Karel Král. Sami autoři tvrdí, že z dějin naší vojenské farmacie 1918-1939 zachytili jenom zlomek. Dodal bych, že zlomek dost veliký.

Osudy československého stálého opevnění v letech 1945-1950

Pavel Minařík v tomto článku, vybaveném řadou příloh, pojednává především o rekonstrukčních a dokončovacích pracích na některých objektech, k nimž v uvedeném období docházelo.

Ruské a sovětské námořní síly ve speciálizovaných studiích z 90. let 20.století.

J.Frolík zde hodnotí několik ruských i zahraničních studií na téma ruského a sovětského loďstva. Hodnotí, polemizuje, opravuje, přináší vlastní názory.

Generálmajor Karel Lukas

Eduard Stehlík přináší v rubrice Personálie rozsáhlý materiál o účastníkovi I. a II. československého odboje, kterého jako plukovníka generálního štábu v.v. umučili komunisté v květnu 1949.

Recenze

V této rubrice najdeme rozbory dvou ruských prací o armádě švédského krále Karla XII. v době Severní války, informace o olomoucké pevnosti a knihy o prvním měsíci I. světové války.
Zvláště bych zde ovšem upozornil na recenzi knihy Ivana Šedivého Češi, České země a Velká válka 1914-1918. Jde o velmi zajímavou knihu, která je poněkud mimo tradiční rámec české literatury o tomto období. Autorem recenze je Jan Galandauer. Protože mi tuto knihu nadělil Ježíšek, napíši o ní na G-I někdy trošku více.

Většina dalších recenzí je věnována publikacím s tématikou světových válek a fortifikací. Jistou raritou je alespoň z mého pohledu zpráva o internetové stránce http://www.vojenstvi.kvalitne.cz/armada, jejíž ikonku máme na G-I. Těší mne, že si tato zajímavá a skutečně kvalitní stránka vysloužila uznání i od prestižního časopisu.

Obsah 4. čísla Historie a vojenství je tradičně věnován především oběma světovým válkám a 20.století. Jediným vybočením v tomto čísle byla tématika maďarské zdravotnické služby. Zdravotní tématika měla v tomto čísle netradičně silné zastoupení. Ostatně proč ne.

Na závěr jen dodám skromné přání, aby nám vojenští páni Historii a vojenství, jakož i Historický ústav AČR do dalších roků zachovati ráčili.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=166