Revolver Slocum
Datum: Pátek, 15. srpen 2008 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Tento revolver se v našich zemích hned tak nevidí.

slocum
Většina našich čtenářů zná revolvery Smith&Wesson na jednotný náboj s okrajovým zápalem, které se od roku 1857 vyráběly na základě patentů Rollina Whita číslo 12648 a 12649 z 3.dubna 1855. Revolver v podobě, v jaké si ho dal patentovat pan White, byl nepoužitelný, ale součástí patentovaného řešení byl válec s plně provrtanými komorami, nabíjenými zezadu.
Patenty odkoupila za pro ni výhodných podmínek firma Smith&Wesson a jelikož jejich platnost vypršela až v roce 1869, nemohli ostatní američtí výrobci až do tohoto roku vyrábět revolvery s plně provrtanými komorami, nabíjenými zezadu. Kdo to zkusil, byl okamžitě žalován a firma Smith&Wesson, resp. pan White, jenž se zavázal patentové spory vésti na své útraty, u soudů vyhrávala.
Mnozí výrobci a konstruktéři tak hledali cesty, jak Whitův patent obejít a přitom vyvinout revolver na jednotné náboje. Vznikaly konstrukce krkolomné i méně krkolomné. Konstruktéři těchto revolverů museli nejen obejít patenty pana Whita, ale jejich řešení musela být pokud možno výrobně nenáročná (tudíž relativně levná) a uživatelsky pokud možno příjemná. Jinak by o jejich zbraně nebyl mezi zákazníky zájem.

Jedním z relativně úspěšných konstruktérů, kteří obešli Whitovy patenty, byl Frank P.Slocum z Brooklynu ve státě New York, jenž 14.dubna 1863 obdržel patent na revolver, jehož válec nebyl zcela provrtán, ale přesto do něj bylo možno použít jednotný náboj s okrajovým zápalem ráže .32. Dosáhl toho dosti netradičním způsobem.
Slocumův revolver neměl klasické komory uvnitř válce, ale pouze pět vybrání po jeho obvodu. Do nich se zepředu zasouvaly kovové trubičky (válečky), které sloužily jako komory. Část jejich povrchu je pro lepší manipulaci zdrsněná a proti nežádoucímu pohybu směrem vpřed jsou komory aretovány otočnou pojistkou, jejíž zoubek zapadá do zdrsnění na jejich povrchu.

Slocum

Slocum

Nabíjení a vybíjení zbraně se provádí, je-li kohout v pojistné poloze. Příslušná komora se pootočí proti vyrážeči, který je umístěn na pravé straně zbraně a je spojen s osou válce. Po uvolnění pojistky je možno trubičku (komoru) nasunout na vyrážeč, který vytlačí dozadu prázdnou nábojnici. Při zpětném pohybu trubičky (komory) je vložen nový náboj. To se k nabití zbraně opakuje celkem pětkrát.

Slocum
Nabíjení-fáze 1. Komora je ve válci zajištěna proti pohybu pojistkou

Slocum
Nabíjení, fáze 2. Pojistka je odsunuta, komora se může pohybovat.

Slocum
Nabíjení, fáze 3. Komora je částečně posunuta směrem vpřed, vyrážeč vniká do komory a vytlačoval by vystřelenou nábojnici.


Slocum
Nabíjení-fáze 4. Komora je vysunuta zcela vpředu. Je možno vkládat další nábojnici.


Odpálení náboje s okrajovým zápalem umožňuje malý výřez ve válci za každou komorou.
Do malých výřezů mezi komorami po obvodu válce bylo možno nechat zapadnout kohout. Zbraň tak byla zajištěna proti nechtěnému výstřelu.

Neobvyklé technické řešení se relativně ujalo. V rozmezí let 1863-1864 se údajně vyrobilo a prodalo na 10 000 exemplářů. Proč se nevyrábělo dále, mi není známo. Výrobní firma je zmiňována až do roku 1867.

Díky ochotě soukromého sběratele jsme měli možnost studovat a nafotografovat revolver Slocum s výrobním číslem 457. Byl tedy zřejmě vyroben právě v roce 1863. Jeho délka činí 180 mm, hlaveň měří 76 mm a má šest drážek.
Jde o standardní provedení této zbraně s mosazným rámem na kterém nacházíme stopy stříbření, které ovšem vydržely jen tam, kde byl povrch méně namáhaný. Podobně jako ostatní dochované zbraně tohoto systému je i tento revolver zdoben na rámu rytinou s rostlinným motivem.
Ostatní kovové části jsou ocelové, modřené. Modření je dochováno ve velmi dobrém stavu. Tyčinkovitá muška je mosazná a hledí nahrazuje výřez v rámu. Zbraň je ve vynikající kondici a všechny její mechanismy fungují bezvadně.
Tento revolver je pro nás dokladem jedné slepé uličky ve vývoji palných zbraní a je moc dobře, že minimálně jeden exemplář tohoto systému doputoval také na území našeho státu.

Slocum

Slocum
Signatura výrobce na hlavni

Slocum


Slocum


Slocum
Detail výrobního číla vpředu na rámu

Slocum

Slocum

Slocum

Slocum
Vyrážeč s osou válce

Slocum

Slocum
Detail pojistky, která fixuje komory

Slocum

Slocum

Slocum

SlocumTento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1667