Drobnost k Františku Fauknerovi
Datum: Saturday, 30. August 2008 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Za tento příspěvek vděčí G-I mojí manželce Janě. Má v popisu práce starat se o svazky starých a velmi starých novin a časopisů. Tak na leccos přijde.

I stalo se, že při hledání něčeho úplně jiného narazila na inzerát firmy František Faukner a spol. z Prahy s filiálkou v Kolíně.

Nebylo by na tom nic zvláštního. Inzerát pocházel z roku 1911, všechno sedělo. Jenom to, kde pan Faukner inzeroval, vzbudilo můj úsměv. Zadal totiž svůj inzert na zboží veskrze mužské do ženského časopisu Šťastný domov.
Ano, je to tentýž Šťastný domov, jemuž ve svých povídkách vybudoval pomník Jaroslav Hašek, neb žena jeho Šťastný domov četla a on trpěl.
Moje žena Šťastný domov nečte, já netrpím a tady je ten inzerát.

Inzerát byl v časopise na druhé straně obálky. Když jsem viděl obsah časopisu, kde byla skutečně reklama na samovařící přístroj NURSO (přátelé Haška vědí, o čem je řeč), dospěl jsem k závěru, že pan Faukner zde (opakovaně!!!) inzeroval, doufaje v to, že nudící se manžel, který již přečetl Národní listy, Vynálezy a pokroky i Hlasy východočeské, vezme ženin časopis a než ho s hrůzou odloží, padne jeho zrak na jediný inzerát, který mu něco říká, čímž bude účelu dosaženo.

Ale to jsou jen domněnky.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1671