Černohorští bojovníci
Datum: Saturday, 20. December 2008 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Černá Hora patří k těm částem Balkánu, které Čech 21.století teprve objevuje. Za totality se do Jugoslávie jezdilo jen na povolení a po jejím pádu vypukla série balkánských válek, které kontakty s touto drsnou zemí statečných horalů takřka přerušily. Přitom před I. světovou válkou patřili stateční Černohorci spolu se Srby k favoritům českého veřejného mínění.

Přesto však existují lidé, kteří do Černé Hory už léta jezdí, přátelí se s tamními lidmi, studují krvavou a heroickou historii této země i to, co Černohorci vytvořili. Jedním z těchto nadšenců je ing. Alexander V.Petříček, jehož s Černou Horou pojí také rodinné vazby a dalším pak ing.Václav Hajný, majitel známého brněnského nakladatelství PARA BELLUM. Jejich spoluprací tak vznikla velmi netradiční publikace.

Černá Hora

Národ bojovníků

Černohorci prožili období od roku 1389, kdy byli Srbové poraženi na Kosově Poli, až do konce I. světové války v neustálých bojích. Po většinu času u nich bylo buď těsně před válkou nebo byla válka nebo bylo těsně po válce. Malý národ ve své hornaté zemi dokázal tvrdě hájit své kopce, města, vesnice i jednotlivé domy. Krvácel z nesčetných ran a po porážkách od přesily Turků se vždy znovu zvedal k dalšímu zatvrzelému odporu. Kdyby se nezvedl, jeho dějiny by skončily. Co muž, to bojovník. V Černé Hoře chodili ještě v 19.století do boje i malí chlapci, starci nad hrobem a když bylo nejhůře, tak také ženy. Kdo udržel zbraň, ten bojoval. Spojenci bývali nepevní a bylo nutno se spolehnout jen a jen na sebe, na lidi ze svého rodu.

Dějiny Černé Hory

V první části knihy autor velmi poutavě, zasvěceně a s nezastřenou sympatií ke svým Černohorcům rekapituluje dějiny Černé Hory do konce I. světové války. Vše doplňuje řada vynikajících fotografií černohorských památek a reprodukce dobových vyobrazení důležitých objektů nebo událostí. Detaily řady dalších bitev a bojových akcí pak najdeme v dalším textu v hlavní části knihy.

Pomníky vyprávějí

Hlavní část knihy však představují kapitoly, věnované jednotlivým hrobům  významných černohorských bojovníků, na jejichž náhrobcích jsou nějakým způsobem (zpravidla vytesáním do kamene) vyobrazena vyznamenání, která získali za svého života. Zvyk tesat do kamene realistickou podobu vyznamenání zemřelého je pro Černou Horu typický a trval ještě po celou první polovinu 20.století. Pan Petříček pro tento díl knihy vybral třináct vskutku zajímavých a informačně přínosných náhrobků.
K jednotlivým hrobům se autor pokusil obstarat historické údaje, někde však musel vycházet pouze z analogií, ze svých úvah a předpokladů.
V každém případě se však snaží rekonstruovat zásluhy vyznamenaných zemřelých a seznamuje nás při tom s řadou reálií ze života Černohorců 19.století. U lékaře například pojednává o vojenském zdravotnictví Černohorců i o zahraničních lékařích (včetně početných lékařů českých), kteří jim přicházeli na pomoc.
Vše je doprovázeno unikátními současnými i dobovými fotografiemi a reprodukcemi, ze kterých nás někdy v 21.století mrazí v zádech. Máme na mysli třeba turecké vojáky, kteří se nechali zvěčnit s uřezanými hlavami svých křesťanských obětí.

Vyznamenání mnoha států

Jelikož kniha je věnována faleristice, tedy vědě o vyznamenáních a řádech,  najdeme zde řadu fotografií originálů černohorských, srbských, řeckých i ruských medailí, řádů a vyznamenání ze sbírek našich i zahraničních faleristů a pochopitelně řadu údajů o těchto předmětech.

Na své náklady

Se vznikem rozsáhlé publikace  pomohla dlouhá řada lidí, které autor důsledně vyjmenovává. Kupodivu se v jejím vzniku nijak neangažoval český stát. Autor a jeho tým podnikli všechny studijní cesty na své náklady a bez jakékoli státní podpory. Ze strany stále chudé Černé Hory se mu vedle pomoci řady občanů dostalo alespoň symbolické státní podpory.

Tři jazyky

Kniha je  důsledně trojjazyčná. Vedle sebe souběžně běží český a černohorský text a za každou kapitolou následuje ještě samostatně text anglický. Popisky u obrázků jsou trojjazyčné v pořadí černohorština, čeština, angličtina.
Tuto knihu, za níž by měl záhy následovat druhý díl, pokládáme za velmi přínosnou pro všechny, kdo chtějí poznat malý slovanský národ, který naši předkové tolik obdivovali a podporovali. Zřejmě věděli proč.

Alexander V.Petříček: Faleristika pomníků Černé Hory, I.díl. PARA BELLUM, Brno, 2008, 261 s. Cena 2000 Kč.

Publikaci si můžete objednat e-mailem přímo u nakladatele na adrese awiw@wo.cz

Střelecká revue
Střelecká revueTento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1712