Záhadný mezník jménem Ořechovka
Datum: Pondělí, 14. leden 2002 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


O události, která na dlouhá léta ovlivnila směřování konstrukce československých samonabíjecích pistolí

Jestliže ozbrojené síly mladého československého státu na počátku své existence celkově trpěly silným nedostatkem základní výzbroje, obzvláště špatná byla situace ve vybavení krátkými palnými zbraněmi. Samonabíjecím pistolím či případně revolverům sice už v dané době nebyla přisuzována výraznější bojová hodnota, nicméně ve vybavení moderní armády měly své pevné místo, nemluvě ani o tom, že sehrávaly významnou úlohu ve výzbroji bezpečnostních složek.

Vzhledem k relativní jednoduchosti výroby samonabíjecích pistolí, které již v dané době byly považovány za jednoznačně perspektivnější než revolvery, se do ní již záhy hodlalo pustit hned několik nových československých zbrojních podniků.

Koncem roku 1919 tak byly ve hře tři, resp. čtyři domácí samonabíjecí pistole, které aspirovaly na post nové standardní krátké palné zbraně československé armády.

Jednalo se o pistoli Praga v ráži 7,65 mm Browning (nepříliš podařená konstrukce Václava Holka, výrobce Zbrojovka Praga, MNO jich z nouze již v červnu 1919 objednalo 5000 kusů, což ovšem daleko převyšovalo tehdejší možnosti vršovického podniku), Mauser-Nickl (konstruktér Josef Nickl z Mauserových závodů, zbraň byla nabízena k licenční výrobě v Československé státní zbrojovce v Brně, zkoušena byla verze v ráži 9 mm Parabellum) a dvě pistole Aloise Tomišky – první v ráži 7,65 mm Browning (byla nabízená pod záštitou Škodových závodů, u nichž MNO v prosinci 1919 objednalo 10 000 kusů; příprava jejich výroby však byla na konci prosince 1919 zastavena), druhá ráže 9 mm Browning krátký (také ona byla nabízena prostřednictvím Škodovky).

Bez významu není, že z uvedených tří českých zbrojovek mohly v daném okamžiku rychlé zavedení sériové výroby samonabíjecích pistolí při dodržení dostatečné kvality a přiměřené ceny reálně zajistit pouze technicky dobře vybavené Škodovy závody (přesněji v této době již Akciová společnost, dříve Škodovy závody), které za sebou navíc měly zkušenost s produkcí kulometů Salvator-Dormus a kopií italských samopalů Villar Perosa. Otázkou zůstává, nakolik byla nabídka Škodových závodů z prosince 1919 míněna vážně; již v červnu 1920 totiž tento zbrojní podnik na výrobu pěchotních zbraní formálně definitivně rezignoval a nadále do ní vstupoval pouze nepřímo – především různými formami technické pomoci a dodávkami výkovků.

S výjimkou Tomiškovy zbraně v ráži 7,65 mm Browning se zmíněné pistole sešly 3. ledna 1920 na vojenské střelnici v Praze na Ořechovce, kde byly vyzkoušeny vojenskou komisí ministerstva národní obrany.

Při rekonstrukci této klíčové události z počátků vyzbrojování naší armády krátkými palnými jsme zatím odkázáni pouze na známou práci M. Šády „Československé ruční palné zbraně a kulomety“ z roku 1971. Přes veškeré dosud podniknuté výzkumy (které jsou ovšem momentálně poněkud ztíženy omezenou přístupností řady fondů uložených ve Vojenském ústředním archivu v Praze) se nepodařilo nalézt materiál, ze kterého Šáda čerpal následující poznatky:

„Podle protokolu dosáhla tehdy nejlepších výsledků pistole Nickel, a to jak ve funkci, tak i v precizi a účinku. Komise proto navrhla objednat pro další zkoušky u Státní zbrojovky v Brně deset těchto pistolí pro 9mm náboj vz. 08 a deset kusů menšího provedení pro 9mm náboj Browning. Taky byly také pistole Nickel několik dní nato objednány.“

To je vše, co víme o tak významné události, jakou se v konečném výsledku měly zkoušky na Ořechovce stát. Právě na jejich základě se totiž čs. vojenská správa rozhodla věnovat poněkud komplikované a výrobě náročné pistoli německého konstruktéra Josefa Nickla, čímž bylo prakticky na většinu meziválečného období ovlivněno další směřování československé konstrukce samonabíjecích pistolí (jde o známý příběh: po pistoli vz. 22 přišel strakonický vz. 24, odvozený vz. 27 a kromě toho i pro export vyvinuté vzory 28 a 29).

Naopak je toho ještě mnoho, co o zkouškách na Ořechovce nevíme. Není známo, kdo byl v komisi MNO zastoupen, kdo zbraně předváděl (byl tady i Josef Nickl, jehož účast v prosinci 1919 přislíbila Československá státní zbrojovka v Brně?), jak vlastně zkoušky probíhaly a jaké byly konkrétní výkony jednotlivých pistolí. Což je vzhledem k významu této události bezpochyby škoda.

A tak nezbývá než doufat, že časem se tento přelomový okamžik v dějinách naší zbrojní techniky přece jen dočká podrobnějšího vylíčení, které si bezpochyby zaslouží.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=172