Zákon prošel výborem.
Datum: Wednesday, 16. January 2002 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Byl jsem při tom, takže několik postřehů člověka, který při tom byl poprvé.

Ve středu 16.1.2002 se konala 61. schůze Výboru pro obranu a bezpečnost (dále VOB) Poslanecké sněmovny. Prvním bodem programu byl vládní návrh Zákona o zbraních a střelivu. Podrobný zápis z jednání by se měl brzy objevit zde.
Protože je pozdní večer, omezím se jenom na několik základních informací a zbytek doplním zítra.
Za nejdůležitější pokládám skutečnost, že výbor schválil drtivou většinu připomínek poslanců k zákonu a doporučil sněmovně zákon přijmout zákon s těmito připomínkami.
Připomínky zpracovala pracovní skupina čtyř poslanců v čele s panem Koháčkem za aktivní účasti poslanců Havlíčka, Ondruše a Höniga. Pokud jsem mohl sledovat, byly tam zaneseny všechny zásadní připomínky, které jsme mohli číst na G-I a na Hoba.cz. Text těchto pozměňovacích návrhů v elektronické podobě nemám, ale seženu-li jej, nenechám si ho pro sebe.

Jednání se zúčastnil také náměstek ministra vnitra, jehož jméno jsem nezachytil, podporovaný dvěma ministerskými právníky. K očekávanému střetu došlo v otázce rozhodování o zařazení zbraně do příslušné kategorie. Ministerstvo vnitra o tom chce rozhodovat samo, poslanci navrhují, aby rozhodoval Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Nyní se ministerští úředníci pokoušeli prosadit alespoň kompromis, že by rozhodoval ČÚZZS, ale ministerstvo by se k tomu nezávazně vyjadřovalo. Ani to výbor nepřijal a trvá na rozhodování ČÚZZS.
Diskutovalo se také o flobertkách, nabývání zbraní cizinci ze zemí mimo EU a NATO (zde jsou poslanci přísní, což je dobře), zbraních na vzduchovou kartuš, zkouškách zkušebních komisařů, právu vlády odzbrojit občany ve stavu nouze (povodně, zemětřesení, nikoli válečný stav) a dalších důležitých detailech .
Berte, prosím, tuto zprávu jako výběrovou, nesoucí všechny znaky skutečnosti, že jsem se podobného jednání zúčastnil poprvé a byl z něj značně vyvalený.
Můj celkový dojem je, že jednání proběhlo v dělné atmosféře a poslanci byli až na výjimky dobře připraveni. Zatímco zástupci vnitra za podpory některých soc. dem. se snažili být na občany přísnější, pravá strana spektra prosazuje spíše jasné stanovení pravidel bez přílišné volnosti úředníků.
Takže nyní je na řadě plénum sněmovny.

Po jednání výboru jsem ještě na pozvání paní poslankyně Páralové (ODS a Pardubice) poobědval v poslanecké restauraci, kam záhy přišel pan poslanec Václav Hanuš (ODS). S tímto pánem, jenž je nadšeným myslivcem a příznivcem zbraní, jsme pak pohovořili hodinku a půl o všem kolem zbraní. Také jsme svatokrádežně kritizovali Evropskou unii. Pan poslanec Hanuš sice není členem Výboru pro obranu a bezpečnost, ale také u něj se soustředila řada připomínek nás zainteresovaných občanů, které se promítly do pozměňovacích návrhů, projednávaných na schůzi VOB. Moc mne mrzí, že takových poslanců nemáme více, protože pak by se, myslím, zbrojní zákon vůbec neměnil.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=175