Rozloučení s Ing. Faktorem
Datum: Tuesday, 22. January 2002 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Redakce SM se minulý týden rozloučila se svým prvním šéfredaktorem

Odchod Ing. Zdeňka Faktora z postu šéfredaktora Střeleckého magazínu byl avizován s dostatečným časovým předstihem již koncem minulého roku. Pan Faktor se přímo podílel ještě na čísle 2/2002; ve čtvrtek 17. ledna 2002 se však s redakčním působením definitivně rozloučil a s úsměvem na rtech se přesunul do řad spolupracovníků SM.

Uzavřela se tak jedna éra časopisu, jenž - jak si alespoň troufám ze svého ne zcela objektivního hlediska tvrdit - svou odbornou úrovní a zaměřením představuje v naší i světové odborné publicistice zaměřené na dějiny (nejen) ručních střelných zbraní do značné míry jedinečný fenomén.

K jednotlivým číslům SM lze samozřejmě mít více či méně zásadní námitky. Ovšem jako celek představuje dnes již šest uzavřených ročníků Střeleckého magazínu obrovský souhrn často unikátních fundovaných údajů, které v posledních letech výrazně posunuly naše poznání dějin české i světové zbrojní techniky. Kdo nevěří, ať nahlédne do již nějaký čas publikovaného věcného rejstříku SM, či ještě lépe, ať využije elektronický rejstřík kolegy Jana Tetřeva. Daní za toto primární zaměření a za akcentování odbornosti (někdy poněkud na úkor čtivosti pro nejširší čtenářskou obec) je menší prostor věnovaný sledování atraktivních novinek a aktuálních dějů. Přesto se zdá, že SM má na dnešním poněkud přehlceném českém trhu i nadále své nezastupitelné místo.

K svébytné pozici a podobě Střeleckého magazínu významnou měrou přispěl také Ing. Faktor, který se do jeho čela postavil v roce 1996 jako velmi zkušený odborný publicista. Někomu snad mohl vadit jeho postupný odklon od střelných zbraní k zbraním chladným, které poté v SM zaujímaly pro mnohé až nadbytečný prostor; jiní, a kupodivu jich nebylo zase tak málo, si však tento časopis kupovali právě pro Faktorovy popisy nejrůznějších typů a podtypů nožů a nožíků, v čele s noži zavíracími. Byl to ale pro změnu opět Ing. Faktor, kdo na stránky SM vnášel např. fascinující problematiku balistiky. Takový prostě byl Střelecký magazín za éry Ing. Zdeňka Faktora.

Novým šéfredaktorem SM se stal Jan Skramoušský, který se do časopisu vrátil po nějakém čase na jaře 2001. (Ten nějaký čas byl mimochodem na Magazínu dost znát.) Jeho jméno zaručuje nejen odbornou kvalitu, ale také předurčuje, že prim by nyní na stránkách Střeleckého magazínu měly jednoznačně hrát střelné zbraně. To však neznamená, že kudličkám v SM odzvonilo; jen jim zůstane vymezen menší prostor, než zatím bylo zvykem.

Další případné změny Střeleckého magazínu jsou zatím otázkou více či méně vzdálené budoucnosti. Pokud by snad někdo ze čtenářů G-I stránek měl v tomto směru nějaký konstruktivní nápad, nechť dá vědět.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=178