Ludiše Letošníková: Lovecké zbraně v Čechách
Datum: Sunday, 03. February 2002 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Nad knížkou, která vyšla před dvaceti lety.

Před více než dvaceti lety přivítali čeští milovníci zbraní vydání knihy Dr.Ludiše Letošníkové s velmi atraktivním názvem Lovecké zbraně v Čechách. Její autorka v ní shrnula výsledky svého dlouholetého bádání o zbraních a puškařích, působících na našem území. Je možné, že na knize měl podíl i autorčin manžel Miroslav Michálek, který měl v době vydání knihy zákaz publikování.

Konkrétně ve Střelecké revui chybí jeho články od srpna 1975 do dubna 1984. Množství článků obou těchto autorů ve Střelecké revue 70. a 80.let je skutečně úctyhodné a jsou věnovány především historickým zbraním. Kdo chce jejich seznam, tomu ho mohu poslat.
Přípravné studie k této knize vycházely ve Střelecké revue již od druhé poloviny 70.let.
Celá kniha je věnována památce Bedřicha Brandejse.

Již na počátku mohu konstatovat, že název slibuje více než kniha skutečně obsahuje. Název svádí k domněnce, že v zde najdeme pojednání o chladných, střelných i palných zbraních, užívaných u nás k lovu. Najdeme zde však pouze zbraně palné. Chladné ani střelné zde nejsou. Časově je pak práce vymezena 16.stoletím a končí někde v první čtvrtině století 20., jemuž se však již mnoho pozornosti nevěnuje. I tak je ovšem obsah velice bohatý a zajímavý. Mnohé napovídají již samotné názvy kapitol:

Zlom v české tradici puškařství kolem roku 1847
Z dvorních dílen Rudolfa II
Těšínky a italský lov ptactva
Ručnikáři v Praze po třicetileté válce
Pražská barokní výzdoba zbraní
Ozdobné lovecké pušky z Chebu
Nový evropský styl lovu a zbraní
Technický rozvoj po třicetileté válce
Lov a zbraně kolem hraběte Šporka
Valdštejnská lovecká zbrojnice na Duchcově
Úpadek ručnikářství v 18.století
Do Vídeňského kongresu
Na cestě k roku 1848
Revoluční rok 1848
Přechod ke strojové výrobě
Výstavy a české lovecké zbraně
Bedřich Brandejs, puškař a spisovatel

Jak dokládá seznam názvů kapitol, ale i sám obsah, práce je spíše než uceleným pojednáním, souborem kapitol z dějin české výroby a částečně i užití civilních zbraní. Ostatně byla určena široké veřejnosti, zřejmě především myslivcům a sběratelům, takže musela mít populární charakter. Přínosem je také velký počet fotografií, většinou černobílých. Najdeme na nich nejen zbraně z veřejně přístupných muzejních sbírek, ale také několik kusů ze sbírek soukromých, do nichž měla autorka díky svému jménu přístup. I přes poměrně obyčejný papír je kvalita reprodukcí fotografií celkem slušná, stejně jako několik barevmých forografií v příloze.
Pozitivní na knize je také jmenný rejstřík puškařů a pažbařů a seznam literatury v poznámkovém aparátu za každou kapitolou.
Knížku vydalo Státní zemědělské nakladatelství v nákladu 40 000 výtisků. Ve své době byl nedostatečný. Dnes se v takovém nákladu vydávají snad detektivky, ale ne poměrně odborná kniha pro omezený okruh zájemců.
Kniha Ludiše Letošníkové je dodnes živá. Mnozí badatelé, kteří docházejí k nám do muzea, se odvolávají na údaje zde obsažené ještě dnes. Ostatně nic dalšího nevyšlo. Knížka je samozřejmě dávno rozebraná, ale čas od času se objeví v některém antikvariátu za velice rozumné ceny.
On konec 70. a počátek 80.let 20.století přinesl na poli dějin české zbrojní výroby pěknou úrodu. V téže době totiž ve Střelecké revue vycházel seriál Od Adama po Zemana, vlastně abecední seznam českých puškařů od Vladimíra Dolínka a Jana Durdíka.

Přešlo více než dvacet let a na poli dějin českých civilních zbraní se udělal další kus práce. Koncem 80. let vyšly ve Střelecké revue Dodatky k seriálu Od Adama po Zemana. Vznikla řada katalogů a drobnějších studií. Obrovský kus práce vykonali noví badatelé při výzkumu dějin českých zbraní 20.století. Chystá se vydání zásadně doplněného seznamu českých a moravských puškařů (viz článek Davida Pazdery) a z pera českých autorů se připravuje také práce o loveckých zbraních (viz tamtéž).
Poznání je prostě zase o kus dál. To ovšem neznamená, že by knížka paní Letošníkové nestála za přečtení ještě dnes.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=179