Vladimír Dolínek: K pražské činnosti puškařské firmy Faukner
Datum: Wednesday, 18. March 2009 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


   Po zániku Lebedova závodu byla koncem 19. století nejvýznamnějším českým puškařským podnikem pražská firma Jana Novotného. Vedle něj však v Praze i mimo ni působila řada dalších kvalitních puškařů, mezi nimi i František Faukner. Když známý odborník Bedřich Brandejs, publicista a tvůrce české puškařské terminologie, psal kapitolu Zbrojířství do Zprávy o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891 (vydané 1895), uvedl mezi vynikajícími puškaři mimo Prahu i Františka  Fauknera v Kolíně, přestože v té době měl za sebou pouze několik málo let činnosti.

faukner-dolinek

   Na základě materiálů z místního archivu se obdobím, kdy Faukner pracoval v Kolíně, zabýval před pěti lety Jan Tetřev (Střelecký magazín 2004, č. 10). Z jeho článku zde můžeme stručně zopakovat hlavní informace. František Faukner se narodil 16. 9. 1861 ve Skrýšově v okrese Sedlčany, k čemuž autor připojil otázku ve kterém Skrýšově, protože v sedlčanském okrese jsou dvě obce s tímto jménem (a v Čechách osm). Faukner se vyučil puškařem, v roce 1888 v Kolíně požádal o povolení puškařské živnosti a v listopadu toto povolení obdržel. V roce 1896 si koncesi rozšířil o prodej všech loveckých potřeb a později i o prodej a opravy jízdních kol.

Faukner-podpis

   Článek Jana Tetřeva uvádí řadu puškařských učňů, tovaryšů a dělníků, kteří prošli Fauknerovou dílnou v Kolíně a mezi nimiž byla řada pozdějších známých českých puškařů. Byli to např. ostravský Gustav Tichý, poděbradský František Lesák, Oldřich Vosmek z Chrudimi, František Halíř z Jičína nebo pardubický Vincenc Chomrák, který vedle puškařské činnosti propagoval i cyklistiku a motorismus. František Faukner získal 11. listopadu 1909 od pražského magistrátu oprávnění provozovat živnost v Praze a koncem roku 1909 oznámil kolínskému okresnímu hejtmanství, že dnem 31. 12. 1909 přestává v Kolíně provozovat puškařskou živnost, kterou přenáší do Prahy a v Kolíně zůstane pouze obchod – pobočka jeho pražského závodu. Jan Tetřev poznamenal, že ještě v září 1911 tato pobočka nefungovala a není mu známo, jak to s ní dopadlo. František Faukner zemřel v poděbradských lázních v roce 1928.


Úplné znění článku o firmě Faukner v Praze si můžete přečíst ve Střelecké revui říslo 3/2009, kde najdete také řadu obrázků. Vladimír Dolínek zde píše nejen o místě, odkud Faukner pochází, ale i o jeho jednání a úřady a rodinných poměrech. Velmi zajímavý článek.

Střelecká revue
Střelecká revue
Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1792