Historie a vojenství
Datum: Wednesday, 11. July 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Vědecký, ale nikoli suchopárný časopis Historie a vojenství vydává Historický ústav Armády ČR.

Každý zájemce o historii válčení ví, jak důležité je strefit se v bohaté nabídce knih a časopisů do toho, co opravdu potřebuji a co je skutečně hodnotné. Co přináší nové informace a nepřežvykuje stokrát přežvýkané.
Časopisem, který tato kritéria bezezbytku splňuje, je nesporně Historie s vojenství, časopis,jenž vychází právě půl století. Vznikl v nepěkných 50. letech, ale i tehdy se zde objevovaly hodnotné materiály, třeba z pera Jana Durdíka o nejstarších palných zbraních, jejich výrobě a užití na našem území. V období normalizace toho zde ovšem ke čtení mnoho nebylo. Ke změně došlo po listopadu 1989. Časopis našel novou tvář, nové i staronové autory a stal se velice zajímavým.

Historii a vojenství vydává Historický ústav Armády ČR a z jeho vědeckých pracovníků se také rekrutuje značná část autorů materiálů zde uveřejňovaných. Jde tedy o autory z naší nejvýznamnější instituce, věnující se vojenským dějinám. Okruh dalších autorů však daleko překračuje hranice HÚ AČR a najdeme zde řadu dalších našich odborníků.
Historie a vojenství je naším jediným specializovaným vědeckým a odborným časopisem v oblasti vojenské historie s celostátní působností. Publikovány jsou studie a materiály především k dějinám českého a československého vojenství s důrazem na 19. a 20. století, dále archivní dokumenty, informace o nových knihách, výstavách, konferencích apod. Do roku 1998 včetně vycházel časopis 6 x ročně. Od roku 1999 vychází 4 x ročně.

Články v tomto časopise jsou, jak již bylo popsáno výše, vědecké. To ovšem neznamená, že by byly nezáživné. Právě naopak! Pro vážné zájemce o vojenské dějiny jsou zde uveřejňované články bez problémů "stravitelné". Navíc se zde čas od času podaří zajímavá konfrontace názorů mezi různými odborníky. Toho se člověk v klasické knížce, napsané jedním autorem, nedočká. A přitom je to tak potřebné. Barevné obrázky a neuvěřitelné historky o hrdinech zde nenajdete. Zato jsou zde vědecky ověřené informace.

Pro ty, kdo chtějí vědět, o čem se již v časopisu psalo, je přehled článků, materiálů, dokumentů, recenzí a zpráv, publikovaných na stránkách časopisu od roku 1996 k dispozici na jeho webové stránce, která je součástí stránky Historického ústavu AČR.

Cena jednoho čísla časopisu o rozsahu kolem 250 stran formátu A5 činí neuvěřitelných 40 KČ, předplatné na rok 150 KČ.
Časopis rozšiřuje a předplatné přijímá Sdružení MAC, spol. s r.o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10, tel (02) 737 081. Objednávky předplatného přijímá i redakce.

Adresa redakce:
Historický ústav AČR, tel. 20 20 49 41, fax 62 79 957, E-mail. museum@army.cz.Rejstříky Střelecké revue a Střeleckého magazínu
Rejstříky SR a SM


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=18