Paměti Radoly Gajdy
Datum: Wednesday, 15. April 2009 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Radola Gajda patřil k osobnostem, které nelze z českých dějin vymazat, ačkoli se o to mnozí snažili. Byl to voják od pána boha a současně muž velmi svérázný, který si svoji slávu vydobyl v nebývale mladém věku.

Ve svých pamětech, vydaných rok po návratu z ruské legionářské anabáze do Československa, popisuje z čerstvých vzpomínek události, které vedly k zapojení se československých legií do ruské občanské války. Viníka nachází v intrikách Německa, za jehož prodlouženou ruku má bolševiky.


V dalších kapitolách podrobně popisuje akce československých vojáků i jejich spojenců, kteří jedním velikým rozmachem přivedli sovětskou moc na sám pokraj porážky. Stojí na straně legionářů a obdivuje je. Hledá také příčiny, proč nebyla porážka bolševiků dovršena a rudí se dokázali vzpamatovat. Nachází je v totální neschopnosti protibolševických sil najít společnou řeč, resp. určit si společný sil a jít za ním. Jeho popis poměrů v ruských bělogvardějských armádách a jimi ovládaném zázemí ukazuje, že tihle lidé prostě vyhrát nemohli a pro svoji porážku udělali opravdu vše potřebné i hodně navíc.

Kritický Gajda se otřel také o politiku dohodových států, které se angažovaly na východě Ruska v protibolševických akcích. Zvláště Japonci si jeho řádky rozhodně za rámeček nedají.

Gajdovy paměti nesou všechny znaky memoárů vítěze. Zvláště počty pobitých a zahnaných nepřátel jsou, při vší úctě k bratrům legionářům, poněkud zaokrouhleny nahoru.

Ačkoli autor sám sebe nijak nevyzdvihuje, nepřipouští si také žádné své chyby. Na druhou stranu jde o jedno z prvních zpracování legionářské anabáze, které v Československu po I. světové válce vyšlo. Navíc je napsal generál, který znal fakta a byl u zdroje informací. A hlavně se to dobře čte, protože Gajda psát uměl.

Radola Gajda: Moje paměti. Střet českých legií s rodící se bolševickou mocí. Brno, Jota, 2008, 334 s., cena 298 Kč

GajdaTento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1813