Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - PISTOLE MISTRA CIZINCE


PISTOLE MISTRA CIZINCE
Datum: Tuesday, 19. May 2009 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Příliv cizinců do naší země není záležitostí posledních několika málo let. Cizinci k nám přicházeli prakticky vždy, když naše země prosperovala nebo když jim připadala bezpečnější než jejich vlast.
Zásadní rozdíl však byl v tom, že v časech minulých k nám nepřicházela nekvalifikovaná pracovní síla, ale usazovali se zde špičkoví nebo alespoň kvalifikovaní specialisté a umělci. Byli mezi nimi vedle stavitelů a architektů a techniků také rytci, medailéři, malíři, hudebníci a v neposlední řadě puškaři, kteří zde vycítili příležitost dobrého živobytí.
Na našem území vedle Čechů puškařili Němci (domácí i přistěhovalí), Rakušané, Francouzi a snad i Holanďané. A naopak schopní Češi se usazovali v cizině.

deplan-pistole-gunmaker Mistr cizinec
Jeden z těchto cizinců, cizozemců a přišelců byl puškař Johann Jacob Deplan. V archivních pramenech je uváděn také jako Johann Jacob Teblag. Někteří písaři prostě slyšeli poněkud jinak.
O jeho původu nám není nic známo. Podle příjmení to nepochybně nebyl Čech. Není vyloučeno, že byl Holanďan, ale mohl být i Francouz. Co jej do Prahy přivedlo, o tom se můžeme pouze dohadovat. Služba u nějakého šlechtice? Vojenská služba? Náboženské problémy v zemi původu? V tom posledním případě by to zřejmě mohl být Holanďan, který v Praze hledal ochranu pro svoji katolickou víru. Nebo doma něco provedl?
Deplan je v Praze poprvé připomínán v roce 1721 u příležitosti sňatku. Do města tedy přichází poměrně mlád. Kdy se stal mistrem, to zatím nevíme, ale v každém případě roku 1727 spolupodepisuje návrh na zřízení pražské manufaktury na výrobu vojenských planých zbraní. Tehdy to nevyšlo a nikdy potom také ne.
Další zprávy o něm jsou z let 1729, 1741 a 1742. V těch letech mu umíraly děti. Ty poslední dvě zřejmě zemřely v souvislosti s válkami o dědictví habsburské (slezské války). Praha tehdy byla obsazena francouzsko-bavorským vojskem a posléze obležena Rakušany. Nemoci a hlad. Zpráva o úmrtí v rodině z roku 1742 je také poslední dosud známou zprávou o našem puškaři. Zemřel před rokem 1752, protože v roce 1752 se píše o jeho vdově.
Puškař měl prokazatelně příznivce mezi českou šlechtou. Jeho hlavním protektorem zřejmě byl kníže Lobkowicz, v jehož domě se např. odehrála svatba jedné z Deplanových dcer.

Pistole Deplan
Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 5/2009. Tam si také můžete přečíst jeho úplné znění a prohlédnout řadu obrázků této zajímavé zbraně.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1848