Milan Švankmajer: Čechy na sklonku napoleonských válek 1810-1815.
Datum: Monday, 10. August 2009 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Závěr napoleonských válek je v povědomí našich občanů zpravidla spojen s Napoleonovým neúspěšným tažením do Ruska, s bitvou u Chlumce a Přestanova, bitvou národů u Lipska a samozřejmě s bitvou u Waterloo.

O tom, co se dělo v místech, kde se zrovna nebojovalo, o životě obyčejných lidí, se ve školách neučí.

Poměrně útlá publikace Milana Švankmajera si nevšímá jen velkých dějin, bitev a politických jednání, ale především na jejich pozadí popisuje život obyčejných obyvatel království českého. Své vyprávění autor začíná důsledky porážky rakouských vojsk ve válce roku 1809.

Dozvídáme se tak o (ne vždy negativních) důsledcích kontinentální blokády, o slavném rakouském státním bankrotu v roce 1811 a velmi pěkně, s ohledem na českého čtenáře je zde popsáno Napoleonovo tažení do Ruska roku 1812 včetně rakouských příprav na válku a jejich důsledků pro obyvatele města i vesnice.

Největší počet stran autor věnuje událostem let 1813-1814, kdy byly Čechy z části bojištěm a po několik měsíců blízkým zázemím bojujících armád, z čehož civilní obyvatelstvo, odírané státními úřady, jakož i armádou rakouskou, spojeneckou ruskou, pruskou a nepřátelskou francouzskou, mělo pramalou radost a velké škody. Poměrně podrobně je zde popsána bitva u Chlumce a Přestanova. Jedna kapitola pojednává též o osudech tisíců raněných, kteří byli do Čech přiváženi nejen z této bitvy, ale i od Drážďan, Lipska a z míst dalších srážek v Sasku.

Velmi zajímavé jsou nepochybně vybrané dokumenty z českých archivů, publikované v příloze.

Knihu doplňuje stručná studie Pavla Běliny Konec napoleonských válek a bitva u Lipska z pohledu současné vojenské historie.

Knihu vydalo Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 261 s., doporučená cena 199 Kč.

Tuto drobnou recenzi jsem poprvé publikoval ve Střeleckém magazínu 1/2005.Rejstříky Střelecké revue a Střeleckého magazínu
Rejstříky SR a SM


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1939