Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Meč lesních rytířů


Meč lesních rytířů
Datum: Sunday, 30. August 2009 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Před časem jsme ve Střelecké revui zodpovídali dotaz na zajímavou chladnou zbraň z Ameriky.

Prosím o identifikaci zajímavé chladné zbraně, jejíž nákres a rozměry posílám. Zbraň měří i s pochvou 93,5 cm, čepel je dlouhá 71 cm a široká 2,2 cm. Je možné, že pochází z Ameriky?

Knights of Sherwood ForestZbraň, jejíž nákres nám posíláte, je zajímavou ukázkou mečířské práce ze severní Ameriky. Jde o předmět, který však zcela jistě nebyl určen k lovu či boji, ale sloužil k ceremoniálním účelům v rámci nějakého (loveckého či lesnického) spolku nebo řádu.
Tuto skutečnost dokládá výzdoba s rostlinnými i loveckými motivy a logo onoho spolku či řádu, sestávající z písmen KSF. Význam těchto písmen neznáme, ale jelikož první písmeno je K, přichází v úvahu jako první slovo Knight, čili rytíř. Souvislost organizace s rytířstvím potvrzuje i hlavice zbraně v podobě přílby rytíře. Jistý, ale nikoli prvotní náboženský charakter této nám neznámé organizace však dokládá i kříž na zadní straně příčky.
Dominantním prvkem výzdoby a symbolem spolku (řádu) je nepochybně hlava jelena. Vyskytuje se jak ve znaku organizace, tak na pochvě.
Z amerických organizací tohoto charakteru se nám jeví jako nejpravděpodobnější Knights of Sherwood Forest, čili Rytíři Sherwoodského lesa. Bližší informace i této organizaci nemáme, ale zdá se, že v ní byli sdruženi lesníci. Vznikla někdy kolem roku 1887 a patřila k mnoha podobným spolkům či řádům, jež vznikaly na základě příslušnosti k povolání či společného zájmu v romantické Americe, chtivé již koncem 19.století evropských tradic a cítící potřebu sdružování.

Knights of Sherwood Forest

Zbraň signoval James Luker, výrobce mečů a dalších chladných zbraní v New Yorku, jenž sídlil na adrese Grand Street 133. Jeho zbraně se v Americe dodnes vyskytují. Více však o něm nevíme. Majitelem zbraně byl Joseph Mc Grady, jehož jméno je uvedeno na čepeli.
Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1960