BAVORSKÁ PUŠKA ŘECKÉHO KRÁLE
Datum: Friday, 16. October 2009 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Osudy princů a princezen bývaly roztodivné. Princezny sice zpravidla nebyly předhazovány hladovým drakům a princové těmto drakům nemuseli utínat hlavy, ale i tak měli mnozí princové a princezny roztodivné osudy a těžké živobytí. Patřil k nim vlastní vinou také bavorský princ Otto, zvaný později Otto řecký.

otto recky Narodil se 1.června 1815 v Salzburku. Za sedmnáct dní poté vyřešila koaliční vojska u Waterloo definitivně problém, zvaný Napoleon Bonaparte. Princův otec byl také princem, neboť čekal, až zemře jeho otec a stane se Ludvíkem I., králem Bavorska. Právě narozený princ Otto měl od počátku tu smůlu, že byl druhorozeným synem. A tak pro něj otec hledal nějaké důstojné uplatnění a zajistil mu preventivně vychovatele znamenitých jmen.

Nový stát a trůn
Řekové mezitím od roku 1821 tvrdě bojovali za svoji svobodu proti Turkům. V čele nově vznikajícího státu stál od roku 1827 J.Kapodistrias a Řecko bylo na konferenci v Londýně roku 1830 uznáno za samostatný stát. Potom byl Kapodistrias zavražděn a v Řecku vzniklo mocenské vakuum.
Pod taktovkou Ruska, Anglie a Francie pak řecké národní shromáždění dobrovolně povinně muselo zvolit krále z evropských panovnických rodů. Nikdo jiný by uznán nebyl. Dva oslovení princové tuto pochybnou čest odmítli. Možná odmítli jejich taťkové. Prince Ottu nakonec prosadila koalice evropských panovníků, knížat, bankéřů a intelektuálů, kteří měli zásluhy na řecké nezávislosti. Ostatně Ottův otec řecký boj skutečně podporoval, takže synek měl jakýsi nárok.

Romantická výchova
Ottova výchova byla v závěrečné fázi orientována na přípravu k vládě v Řecku. Byl však vychováván v duchu klasicky romantickém, takže o skutečných poměrech v zemi a charakteru lidu toho mnoho nevěděl a byl kdesi mimo realitu. Antičtí hrdinové se v Řecku již nějakou tu stovku let nekonali a charakterní junáci, kteří by neohroženě bojovali za blaho tamního lidu, se v zemi v té čisté neposkvrněné podobě také nějak nevyskytovali. Alespoň ne mezi její elitou.

Otto

Srážka s realitou
Nový král přijel do země v roce 1833 na palubě britské fregaty. Bavorsko jak známo loďstvo nemělo. Otto přicházel do země, která rozhodně nebyla bohatá. Snad tak na památky. Po staletích turecké nadvlády a hlavně po devítiletém povstání za svobodu, které se Turci pokoušeli zas a zas utopit v krvi, zbylo v celé zemi asi 700 000 zdivočelých obyvatel.Fotografie k tomuto článku laskavě poskytla mezinárodní aukční firma Hermann-Historica v Mnichově.

Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 4/2009. Tam si také můžete přečíst nekrácené znění.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1999