Mistr úponků a zvířecích hlav
Datum: Wednesday, 20. June 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Kolečková kulovnice záhadného puškaře ozdobou mnichovské aukce

Dějiny zbrojní výroby jsou ještě stále plné záhad a nejasností. Ty nejnovější, stejně jako ty nejstarší. Jednou ze záhad středoevropského puškařství je i totožnost pažbaře, jehož odborná literatura nazývá "mistr úponků a zvířecích hlav", "mistr úponek se zvířecími hlavičkami", "mistr rozvilin" nebo "mistr zvířecích hlav s úponky a listy". Nevíme o něm nic, ačkoli zbraně s jeho pažbami jsou ozdobami sbírek zbraní předních muzeí a na aukcích dosahují vysokých cen. Nevíme, zda šlo o jednu dílnu, více dílen, neznáme místo jeho působení a problematická je i datace těchto charakteristických prací. Své práce-pažby nesignoval ani jménem, ani místem působení.
Pažbaři této dílny využívají dřeva domácího ořechu k ploché reliéfní řezbářské výzdobě, pro niž jsou charakteristické rostlinné rozviliny, závitnice, vybíhající do hlaviček zvířat, dráčků, hadů. Ty jsou doplňovány reliéfy lovné zvěře, jednorožců a podobně. Mezi těmito motivy najdeme psy, lovnou zvěř, opičky, ale i velblouda. Vše působí lehce, přirozeně, spíše hravě. Kost a perleť zde sloužily pouze k doplnění centrálního figurálního nebo heraldického výjevu, zpravidla na lícnici. Šlo o výzdobný styl, který zřejmě vznikl a byl používán v jedné lokalitě nebo na malém území v jedné nebo nemnoha dílnách. Byl tedy omezen časově i místně.

Česká badatelka Ludiše Letošníková upozornila na shodnost motivů, používaných dílnou mistra úponků a zvířecích hlav ve dřevě s motivy, které vyřezávali do kosti puškaři na Těšínsku k výzdobě svých charakteristických kolečkových kulovnic. Zatímco v Těšíně aplikovali své výzdobné prvky na charakteristickou, jinde se nevyrábějící zbraň, pažby mistra úponků se používaly u klasických kolečkových kulovnic, v některých případech netypicky krátkých štuců.

Předobraz pro motivy, používané oběma těmito centry nachází autorka ve výzdobných motivech saských puškařů počátku 17.století a konstatuje též nizozemský vliv.

Také datace působení této dílny se v literatuře různí. Snad nejstarší ze ze zbraní, na nichž je použito pažby z této dílny, je údajně kulovnice s kolečkovým zámkem, opatřená znakem sv. pána z Herberstorfu, datovaná cca 1627-1628 a uložená v Loveckém muzeum v Mnichově. Nejmladší zbraně s těmito pažbami jsou podle signatur puškařů, kteří je použili, datovány do období kolem roku 1670. Jinde však je činnost této dílny vymezována cca lety 1645-166O. V nedávné době jeho činost datoval V. Dolínek do let 1630-1660.

Místo působení této dílny je umisťováno do Rakouska, většinou do Horních Rakous či Tyrolska. Badatelé vycházejí ze skutečnosti, že tyto pažby jsou nejčastěji součástí zbraní, jejichž zámky či hlavně signovali puškaři ve Vídni (Faschung) a Salzburgu (Klett). Řada dalších pažeb byla ovšem použita na zbraních nesignovaných nebo značených puškařskými značkami, které nejsme schopni připsat konkrétnímu mistrovi.

Zbraně s pažbami mistra úponků a zviřecích hlav jsou i v českých muzeích a památkových objektech. Zde ovšem vycházím pouze z údajů v literatuře, neboť jsem je neviděl. V této souvislosti je uváděn Bítov, odkud byla v nedávné době jedna zbraň publikována ve Fotografickém atlasu palných zbraní od V.Dolínka spolu s jednou zbraní z Konopiště. Dále je uváděno muzeum na Ohradě a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Ze zahraničních muzeí je zřejmě nejvíce prací této dílny ve vídeňské Hofjagd- und Rüstkammer (Hofburg), kde jich je osm a tři z nich zřejmě patřily samotnému císaři Ferdinandu III. (1637-1657). Další exempláře jsou ve sbírce Odescalchi v Římě, v Royal Armouries v Leedsu, Metropolitan Museum of Art v New Yorku a jinde. Jde o špičkové sbírky světového významu.

Na aukci firmy Hermann Historica v Mnichově dne 19.května 2001 se objevila 106 cm dlouhá kolečková kulovnice s pažbou z dílny mistra úponků a zvířecích hlav. Skutečně skvostný kus s bohatou výzdobou, pocházející podle katalogu z období kolem r.1650.
Hlaveň je osmihranná, od středu směrem vpřed i vzad se rozšiřující. Má ráži 16 mm a je drážkována šestnácti drážkami. Na spodní straně hlavně je vyražena mistrovská značka jejího výrobce v podobě písmen "CS". Zatím se ji nepodařilo připsat konkrétnímu puškaři. V literatuře je připisovaná některému puškaři z Mnichova, údajně z let 1590-1615, ale jak je zřejmé, používala se později.
Pažba je celoplošně zdobena charakteristickou plochou reliéfní řezbou s motivem úponků a figurkami zvířat. Najdeme zde honící psy, lva. jelena, gryfa, kohouta. Na lícnici je kulatý, kostí vykládaný medailonek, kde je mezi úponky dominantní figurou lev s lidskou tváří a kolem něj dalších sedm menších figurek zvířat s víceméně lidskými těly.
Kování zbraně je mosazné, zlacené. Spoušťový oblouček, botka, objímky nabijáku a půlobjímka pod ústím hlavně, jsou celoplošně zdobeny ornamentální rytinou. Výrazně honosnější je kování, kryjící komorovou část a přední část hlavně, modřenou zámkovou desku a víčko v hlavišti pažby. Je opět mosazné, zlacené, ale také prořezávané, s ornamentem, mezi jehož úponky jsou kromě jelena bájná zvířata-draci, gryové a další obtížně určitelná havěť. Toto kování je s ostatními částmi zbraně spojeno šroubky.
Prořezávaný je také železný kryt vnějšího kolečka kolečkového zámku.
Nevšední zbraň od tajemného pažbaře šla do dražby s vyvolávací cenou 50 000 DM. I přes defekt na napínáčku se prodala za 70 000. Doufejme, že je v dobrých rukou.


Rejstříky Střelecké revue a Střeleckého magazínu
Rejstříky SR a SM


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2