Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Katalogy puškařů a zbrojovek ze St.Etienne


Katalogy puškařů a zbrojovek ze St.Etienne
Datum: Friday, 20. November 2009 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Staré katalogy zbrojovek a puškařských firem působí na nás, lidi počátku 21.století, poněkud nostalgicky. Navozují atmosféru časů dávno minulých, kdy svět měl pevný řád a řemeslo zlaté dno.Atmosféru doby, která již se nevrátí, ačkoli výrobky puškařů z těch časů nám stále ještě slouží.

Proto se dnes stále vydávají reprinty puškařských katalogů, nejčastěji zaměřené na období konce 19. a počátku 20.století, méně často s přesahem do období mezi světovými válkami. Velkou nabídku těchto reprintů najdeme v anglosaském světě. Vydávají se zde jak katalogy velkých zbrojovek, tak menších, ale proslulých puškařských firem.

V posledních letech se objevují také četné reprinty katalogů francouzských výrobců. Někdy ve vynikající, jindy ve sporné kvalitě. Poměrně pozadu jsou v tomto směru německy mluvící národy, kde se sice reprinty objevují již více než dvacet let, ale pouze sporadicky, nicméně většinou kvalitní. S reprintem katalogu z bývalého východního bloku jsem se zatím nesetkal.

Všechny tyto publikace mají jedno společné. Kromě specialit té které firmy, jimiž se odlišovala od konkurence, je zde vyobrazeno velké množství zboží, které nabízeli všichni, protože šlo dobře na odbyt. Takže ten, kdo si koupí několik katalogů, časem zjistí, že značná část potištěného papíru je pro něj zbytečná, protože potištěná tím samým.

Zájemce o zbraně pak jen uvítá trend, který se zatím prosadil pouze ve Francii, totiž vydávání výběrových katalogů. Tento trend reprezentuje i zde představovaná publikace Maurice Forissiera. Autor, podle některých údajů zaměstnanec muzea v St.Etienne, se již řadu let specializuje na tématiku puškařů ve svém městě v 19. a 20.století. V současnosti je od něj na trhu nejméně pět knih s touto tématikou a jedno CD.

Z velkého počtu puškařů, továren a továrniček vybral autor asi třicet, kteří byli buď významní rozsahem výroby nebo technicky či umělecky zajímavými zbraněmi. Knihu rozčlenil na tři časová období (1883-1920, 1920-1940, 1940-1960) a v jejich rámci seřadil ukázky z jednotlivých katalogů podle příjmení majitele nebo názvu firmy, pokud nenesla jméno majitele či zakladatele.

Výběr reprodukovaných stránek je nepochybně subjektivní, ale lze podle něj posoudit, zda příslušný výrobce sázel na jistotu a vyráběl osvědčené konstrukce nebo zda to byl experimentátor a vynálezce. A tak může čtenář při listování obdivovat dvojku s pevnými hlavněmi a přímými úderníky od firmy Brun-Latrige, pistoli od téže firmy a o kus dál několik variant loveckých zbraní s pevnými hlavněmi od firmy Darne. Současně zjistíme, že nabídka loveckých pušek s pevnými hlavněmi se neomezovala jen na firmy Darne a Charlin, jež jsou s nimi tradičně spojovány, ale nabízely je i další tamní podniky.

V poměrně fádní nabídce firmy Favier-Combet z roku 1906 zase zaujme opakovací pistole Le Merveilleux a mezi výrobky dosud fungující firmy Verney-Carron je například revolverová puška s výklopným válcem, ovládaným pákou pod předpažbím.

Mezi zbraněmi, které nabízela ještě v roce 1951 firma Damon, najdeme kupříkladu brokovou kozlici systému Petřík (Petrik), která je často zmiňována v souvislosti s firmou Františka Duška v Opočně. Zde je nabízena pod obchodním názvem Le Superfrancais.

K těmto na první pohled zajímavým zbraním patří samozřejmě ohromné množství revolverů, perkusních pušek, lefošek, lancasterek, hammerlesek, flobertek všemožných typů, upravených vojenských zbraní, vzduchovek a něco samonabíjecích pistolí, mnohdy nejen domácích, ale i zahraničních na doplnění sortimentu.

Kniha zcela pomíjí výrobky firmy Manufrance, o nichž vyšel u téhož nakladatele soubor čtyř výběrových katalogů (viz.SM 12/2002).

Výběrový katalog pana Forissiera tak představuje zajímavý a reprezentativní průřez civilní zbrojní výrobou v nejvýznamnějším francouzském puškařském centru. Vzhledem k charakteru knihy se jí čtenář nemusí bát, ani když neumí slovo francouzsky.

Maurice Forissier: Les Armuriers de Saint-Étienne en Catalogues (1883-1960). PÉ.CA.RI., Cibourne, 1996. 608 stran, cena 44,21 Euro.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2017