STŘELY PRO CELÝ SVĚT
Datum: Friday, 27. November 2009 @ 00:00:00 CET
Téma:


Na podzim 1946 lovil americký podnikatel v dopravě John Nosler v kanadské provincii Britská Kolumbie losa. Použil kulovnici v ráži 300 Holland&Holland Magnum, ze které vystřelil poloplášťovou střelu. Ta však nezasáhla komoru zvířete, ale zůstala v pleci. Snad proto, že los měl na sobě takovou vrstvu bláta, že střelu zpomalila. Tento lovecký neúspěch nebo spíše ne zcela zdařilý lov, měl nečekané, pro tento svět významné důsledky, neboť John Nosler začal pracovat na tom, aby se mu toto už nikdy nestalo. A jeho snažení nespočívalo v obíhání obchodů.

nosler Doma v Ashlandu v Oregonu John Nosler začal experimentovat  s vlastnoručně zhotovenými střelami se dvěma olověnými jádry. S novými střelami prostřílel Nosler nespočetné mokré telefonní seznamy, aby zjistil a vylepšil jejich průbojnost, deformaci a soudržnost.
Vyvrtal dva otvory vpředu a vzadu v plášti střely a postupně tvaroval a upravoval střelu do konečné podoby. Tak vznikla slavná a dosud intenzivně používaná střela Partition. Sestává ze dvou oddělených olověných jader, která jsou usazena v důkladném mosazném plášti. Průřez pláštěm tak má podobu písmene H, které se zužuje směrem nahoru. Z pláště vystupuje olověný hrot, mezi jádry je silná přepážka. Zadní jádro je vzadu jištěno proti vypadnutí z pláště lemem. V roce 1948 už Nosler a jeho lovecký partner Clarence Purdie skolili losa v Britské Kolumbii každým výstřelem. Nová střela byla na světě.
Po těchto zkušenostech založil John Nosler firmu Nosler Partition Bullet. Stihl to ještě v roce 1948 takže jsme si v loňském roce připomněli 60 výročí vzniku firmy, která mezi tím udělala díru do světa. John Nosler své střely nejprve vyráběl více méně na koleně s primitivním vybavením a vysokým podílem ruční práce. Střely měly ráž 308 a hmotnost 11,6 g.
Nejprve používal jako materiál na pláště střel čistou měď, ale vzhledem k tomu, že měď byla měkká a střela se při průchodu drážkami výrazně odírala, se dnes používá tombak. Veškerá výroba probíhala ve vlastním domě a obchod byl za domem. Johnu Noslerovi velmi pomáhala jeho žena Louise. A pak začala firma růst, protože Noslerovy střely se dobře prodávaly. Vývoj rozhodně nebyl přímočarý. Po nějakou dobu byla firma Nosler dokonce spojena s firmou Leupold, která vyrábí optiku, ale to už je dnes odbytá kapitola.
Vše posunul dál Noslerův vynález vytlačování plášťů střel. Díky této metodě vyráběl střely s extrémně koncentrickými plášti.
Firma má dnes moderní výrobní budovy s nejmodernějším vybavením a vlastní nástrojárnou a pochopitelně s moderní podzemní střelnicí. pro zkušební střelby.
Dnes již ve firmě pracuje třetí generace Noslerů. V čele stojí Bob Nosler, Johnův syn. Další Noslerové jako Bobův syn John a dcera Jill Bailey, stejně jako Johnův druhý syn Ron, zaujímají v podniku vedoucí pozice. Firma dnes pracuje ve městě Bend v Oregonu a v loňském roce podnik živil 151 lidí, kteří jsou rozděleni do tří směn, jež pracují šest dnů v týdnu. Poptávku po Noslerových střelách údajně v současnosti sotva dokáží uspokojit, takže se jim pravděpodobně dobře vede.

Partition
Střely Nosler Partition se svými dvěma olověnými jádry, která jsou spojena mosazným pláštěm, se staly celosvětově základem pro vývoj speciálních střel. Patří k nejspolehlivějším a nejúčinnějším střelám na světovém trhu. Vyrábí se v široké paletě ráží od 5,6 mm (224) do 458, dokonce i v provedeních Partition handgun, určených pro  krátké palné zbraně v rážích 357, 44 a 45. Střela má vysoký balistický koeficient a proto plochou dráhu letu, přičemž dobře odolává i poryvům větru. Díky olověnému hrotu a směrem vpřed se zeslabujícímu plášti se tyto střely velmi dobře deformují, přičemž zadní část střely zůstane zachována.
Tyto střely se používají k odstřelu všeho od srnčí až po kaferského bůvola, ačkoli na srnčí zvěři údajně tyto střely zanechávají velké hematomy. Nejčastěji se používají k odstřelu černé zvěře a jelení zvěře, někdy, pokud je to možné, také medvědů.


Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 9/2009. Tam si můžete přečíst úplné znění a prohlédnout obrázky.


Střelecká revue
Střelecká revue
Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2023