Rozhovor s jednateli firmy Frankia Lov
Datum: Wednesday, 20. February 2002 @ 12:10:08 CET
Téma: Články


Jak jsem byl v pátek slíbil, v pondělí 18. února jsem po předchozí domluvě podnikl krátký seznamovací výlet do firmy Frankia Lov, s.r.o., sídlící v Praze 2 na náměstí I. P. Pavlova 1/1787.

Předem musím upozornit, že interview nejsou mojí silnou stránkou. Nechovám se při nich přirozeně, občas se táži na nepodstatné věci a celou dobu se snažím mít celou záležitost co nejrychleji za sebou, neboť mám dojem, že zpovídanou stranu svým zájmem zdržuji od něčeho mnohem důležitějšího. Velmi podobné to bylo i v tomto případě.

Rozhovor jsem vedl se dvěma ze tří jednatelů nové společnosti, pány Danielem Linhartem a Lubošem Vorlíkem. Podle obchodního rejstříku, do kterého byla Frankia Lov, s.r.o., zapsána 17. prosince 2001, je třetím jednatelem pan Jiří Linhart.

Můj první dotaz byl pochopitelně zaměřen na to, jaký vztah má nová společnost, která svou činnost zahájila počátkem tohoto roku, ke chvalně a občas i nechvalně proslulé firmě Frankonia Lov. Bylo mi řečeno, že v podstatě žádný. Podobný název byl převzat pouze z obchodních důvodů, mimo jiné s přihlédnutím k tomu, že Frankia Lov sídlí na stejném místě jako někdejší Frankonia. Frankia Lov je na rozdíl od Frankonie firmou s výhradně českým kapitálem (což si může snadno ověřit každý, kdo má přístup na internet a tudíž k elektronické verzi obchodního rejstříku).

Firma Frankia Lov má u nás exkluzivní zastoupení pro sortiment německé společnosti Frankonia Jagd. Soustředění pozornosti na německé výrobky bylo jedním z poněkud kontroverzních počinů někdejší Frankonie Lov. Frankia nehodlá opakovat stejnou chybu a ráda by oslovila širší okruh zákazníků doplněním nabídky o zboží tuzemského původu.

Za zmínku také stojí, že Frankia Lov se snaží navázat spolupráci s tzv. regionálními partnery bývalé Frankonie Lov. Osobně to považuji za dobrou zprávu pro mimopražské zákazníky.

Víceméně na závěr stručného interview jsem si dovolil tlumočit názor některých čtenářů G-I stránek, kteří upozorňovali na občas ne právě uspokojivou kvalitu služeb poskytovaných zaměstnanci firmy Frankonia Lov. Pan Vorlík, který ve Frankonii pracoval, mi sdělil, že z této firmy byly do nové společnosti převzati pouze dva prodavači, což znamená, že byla provedena poměrně výrazná kvalitativní selekce personálu. Upozornil ovšem také, že na úroveň obsluhy lze mít názory, které se mohou člověk od člověka značně různit.

Já dodávám, že osobně jsem měl s obsluhou ve firmě Frankonia Lov velmi skromné, ale veskrze pozitivní zkušenosti. Nejlépe patrně bude, aby ti, kteří byli s personálem v obchodě na náměstí I. P. Pavlova nespokojeni, zkusili navštívit dnešní Frankii Lov, porovnali a o výsledný dojem se s námi podělili.

Při letmé prohlídce obchodu jsem se nechal zmást tím, že dispozice obchodu respektuje rozvržení někdejší Frankonie Lov, tj. na úrovni ulice jsou k dostání oděvy a různé doplňky pro pobyt v přírodě, v dolním patře pak seženete chladné a střelné zbraně, jejich příslušenství a střelivo. Trapně jsem nepostřehl, že oděvy jsou zbožím firmy Banner, zatímco pulty Frankia Lov se sortimentem blízkým našim čtenářům jsou umístěny v suterénu. Na tento zásadní detail jsem musel být upozorněn jednateli společnosti při autorizaci tohoto textu.

O konkrétní aktuální nabídce firmy Frankia Lov bych se v případě zájmu našeho čtenářstva pokusil informovat někdy příště.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=203