Guy Gadisseur-Michel Druart: Le qui est qui de l'armurerie liégeoise
Datum: Friday, 25. December 2009 @ 07:00:00 CET
Téma: Články


Podívejme se spolu na jednu zajímavou knihu o belgických výrobcích zbraní.

Nahlédneme-li do arzenálů našich myslivců, najdeme tam vedle řady jiných zbraní ještě dnes nepřehlednou změť lepších či horších výrobků belgických puškařů, továrniček či továren z poslední čtvrtiny 19. a první poloviny 20.století.
Také mnohá flinta, signovaná třeba pražským Novotným či Fauknerem, po rozebrání odhalí, že ji vyrobili v Lutychu a pan Novotný ji pouze signoval a prodal. Řadu těchto zbraní již vlastní také sběratelé.

Vyznat se ve změti jmen, názvů firem, značek a zkratek, která se na zbraních z Lutychu vyskytují, je někdy nad lidské síly. Firem a firmiček byly stovky. Některé rostly, další se slučovaly, zanikaly a opět byly resuscitovány pod upravenými názvy třeba rodinnými příslušníky původního majitele.

V Lutuchu pracuje již řadu let nejen muzeum zbraní, ale spolu s ním nebo vedle něj i řada soukromých badatelů, kteří se věnují dějinám lutyšské zbrojní výroby, z níž ovšem dnes již zbyl jen zlomek.

Seznam lutyšských puškařů, konstruktérů, továrníčků a továrníků, který vyšel v roce 2005, obsáhl období 1850-1950. Je výsledkem dlouholeté mravenčí píle dvou belgických badatelů a řady jejich spolupracovníků.

Vycházeli z odborné literatury, z řady dobových katalogů puškařských firem, ze záznamů lutyšské zkušebny zbraní a samozřejmě z patentů belgického patentového úřadu.

Ve své podstatě je tato kniha o 336 stranách obdobou telefonního seznamu s tím rozdílem, že vedle adresy, na níž příslušná firma pracovala, obsahuje údaje o době její existence, jejích transformacích a případně o názvech patentů, které firma přihlásila. U řady hesel najdeme také ukázky z katalogů, z inzerce, případně ukázky z patentových spisů, značek či signatur.

Neobyčejně užitečná pomůcka se nachází na samém konci knihy. Značná část lutyšských zbraní odcházela z továren nesignována. Buď proto, že se počítalo s tím, že je budou signovat prodejci svým jménem nebo proto, že signovat jménem firmy zbraně nekvalitní, by firmě na pověsti nepřidalo. Řada výrobců však své zbraně přesto značila na spodní straně svazku nebo na baskuli alespoň zkratkou o jednom až čtyřech písmenech. A právě seznam těchto zkratek najdeme na konci této užitečné příručky.

Publikace pánů Gadisseura a Druarta stojí 32 Eur a pokládám ji za velmi užitečnou.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2037